Luận văn Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Dự đoán tốt nhất về thành công trong học tập và cuộc sống của một con người là gì? Tại sao một số trẻ em khi lớn lên dễ dàng vượt qua những thách thức và tạo được những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống? Trong khi những trẻ có thành tích học tập tương tự lại phải đấu tranh trong sự nghiệp và xây dựng các mối quan hệ? Chỉ số trí tuệ (Intelligent Quotient - IQ) có phải là chỉ số duy nhất để dự đoán thành công của một con người? Đôi khi chúng ta đã đồng nhất trí tuệ với chỉ số IQ. Đó là cách hiểu phiến diện. Bởi vì, trí thông minh giúp con người nhận thức thế giới khách quan còn trí tuệ cảm xúc giúp con người nhận thức và làm chủ cảm xúc của bản thân, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Trong đó, kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc là một phần của trí tuệ cảm xúc mà chương trình giáo dục mầm non đang hướng đến.

pdf167 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 3379 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Đặng Thị Ngọc Quyên BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Đặng Thị Ngọc Quyên BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) Mã số : 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THU MAI Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận văn ĐẶNG THỊ NGỌC QUYÊN LỜI CẢM ƠN Để có được kết quả học tập ngày hôm nay, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy Cô giáo trường Đại học Sư phạm Tp. HCM. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Phòng Sau đại học, Khoa Giáo dục Mầm non, Hội đồng Khoa học thuộc trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, cùng quý Thầy Cô giáo đã tham gia giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới PGS.TS. Trần Thị Thu Mai, người đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học. Tôi xin chân thành cảm ơn BGH và GV trường Mầm non Bé Ngoan, trường Mầm non Hoa Mai, trường Mầm non Hoa Hồng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh cổ vũ, động viên giúp tôi đạt kết quả một cách tốt nhất. HỌC VIÊN CAO HỌC ĐẶNG THỊ NGỌC QUYÊN MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các biểu đồ MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI ........................................................................... 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ......................................................................... 6 1.1.1. Một số nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi trên thế giới ................................... 6 1.1.2. Một số nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở Việt Nam .................................. 10 1.2. Một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu ............................ 15 1.2.1. Kỹ năng ............................................................................................. 15 1.2.2. Cảm xúc, Trí tuệ cảm xúc, Kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc .... 18 1.2.3. Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc ............. 25 1.2.4. Một số đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi liên quan đến việc giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ. ......... 26 1.2.5. Nội dung giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của trẻ ...... 31 1.2.6. Vai trò của việc giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ................................................................................. 33 1.2.7. Một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình phát triển kỹ năng NBVTHCX cho trẻ 5-6 tuổi .............................................................. 35 Tiểu kết chương 1 .......................................................................................... 37 Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI ........................................................................... 38 2.1. Tổ chức nghiên cứu .................................................................................. 38 2.1.1. Đôi nét về khách thể nghiên cứu....................................................... 38 2.1.2. Khái quát về quá trình tổ chức nghiên cứu thực trạng. ..................... 40 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 41 2.1.3. Tiêu chí và thang đánh giá kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của trẻ 5-6 tuổi . ......................................................................... 45 2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. .............................................. 47 2.2.1. Thực trạng nhận thức của BGH và GVMN về kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ................................................ 47 2.2.3. Thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ........................................................... 53 2.2.4. Những khó khăn giáo viên gặp phải trong quá trình giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ. ..................................... 59 2.2.5. Kết quả nghiên cứu thực trạng mức độ kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi ở 3 trường Mầm non tại TP.HCM ................................. 63 Tiểu kết chương 2. ......................................................................................... 69 Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI ............................................ 71 3.1. Cơ sở đề xuất một số biện pháp ............................................................... 71 3.1.1. Dựa vào cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu ................................... 71 3.1.2. Dựa vào kết quả khảo sát thực trạng .................................................. 71 3.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp ........................................................ 71 3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, liên tục, thường xuyên và lâu dài ................................................................................................ 71 3.2.2. Nguyên tắc tạo môi trường cảm xúc tích cực. .................................. 71 3.2.3. Nguyên tắc tôn trọng trẻ ................................................................... 72 3.2.4. Nguyên tắc khả thi ............................................................................ 72 3.3. Một số biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ....................................................................................... 73 3.3.1. Biện pháp 1: Giáo viên được tập huấn đào tạo về nội dung, phương pháp giảng dạy. .................................................................... 73 3.3.2. Biện pháp 2: Tạo môi trường học tập tích cực ................................. 73 3.3.3. Biện pháp 3: Có những tiết dạy riêng để giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ. .......................................................................... 75 3.3.4. Biện pháp 4: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng NBVTHCX. .......................................................... 77 3.3.5. Biện pháp 5: GV làm mẫu qua hành vi chăm sóc trẻ ....................... 79 3.3.6. Biện pháp 6: Kể chuyện và đàm thoại cùng trẻ. ............................... 80 3.4. Tổ chức khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất trên ............... 82 3.4.1. Mục đích khảo sát .............................................................................. 82 3.4.2. Nội dung khảo sát .............................................................................. 82 3.4.3. Khách thể khảo sát ............................................................................. 82 3.4.4. Kết quả khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp ............................. 82 3.5. Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ...................................................... 85 3.5.1. Mục đích thực nghiệm ....................................................................... 85 3.5.2. Nội dung thực nghiệm........................................................................ 85 3.5.3. Nhiệm vụ thực nghiệm ....................................................................... 85 3.5.4. Tổ chức thực nghiệm ......................................................................... 85 3.5.6. Kết quả thực nghiệm .......................................................................... 86 Tiểu kết chương 3 .......................................................................................... 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 99 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu GV : Giáo viên GVMN : Giáo viên Mầm non NBVTHCX : Nhận biết và thể hiện cảm xúc GD : Giáo dục TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh ĐC : Đối chứng TN : Thực nghiệm α=005 : Mức ý nghĩa n : Tần số quan sát DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1. Danh sách các trường Mầm non khảo sát. .................................. 38 Bảng 2.2. Trình độ chuyên môn của BGH, GV ở các trường khảo sát. ..... 39 Bảng 2.3. Thâm niên công tác của BGH, GV các trường khảo sát. ........... 39 Bảng 2.4. Thống kê số lượng trẻ ở 3 trường khảo sát. ................................ 39 Bảng 2.5. Thang đánh giá kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi ................ 46 Bảng 2.6. Quan điểm của giáo viên về kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ............................................................ 47 Bảng 2.7. Tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. .................................................... 49 Bảng 2.8. Các hình thức giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. .................................................................... 51 Bảng 2.9. Thực trạng mức độ sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của các trường hiện nay. ..................... 53 Bảng 2.10. Những khó khăn trong quá trình giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. .......................................... 60 Bảng 2.11. Mức độ nhận thức về kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi ở 3 trường thông qua sự đánh giá của người nghiên cứu. ............. 63 Bảng 2.12. Mức độ nhận thức về kỹ năng nhận biết cảm xúc bản thân và người khác của trẻ 5-6 tuổi. ........................................................ 65 Bảng 2.13. Mức độ nhận thức về kỹ năng thể hiện sự an ủi, chia vui và kiềm chế cơn giận dữ của trẻ 5-6 tuổi. ....................................... 66 Bảng 2.14. Nhận thức kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi thông qua sự đánh giá của GV ......................................................................... 67 Bảng 3.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất ............................... 83 Bảng 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất. ................................. 84 Bảng 3.3. Mức độ nhận thức kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm ....... 87 Bảng 3.4. Mức độ nhận thức kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm. .......... 89 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Nhận thức của GV về kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc .... 49 Biểu đồ 2.2. Nhận thức của BGH, GV về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. ... 50 Biểu đồ 2.3. Hình thức giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ. ....................................................................................... 52 Biểu đồ 2.4. Những khó khăn trong quá trình giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ 5-6 tuổi. ................................................... 61 Biểu đồ 3.2. Mức độ nhận thức kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm ....................................................................................... 88 Biểu đồ 3.3. Mức độ nhận thức kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm. . 89 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Dự đoán tốt nhất về thành công trong học tập và cuộc sống của một con người là gì? Tại sao một số trẻ em khi lớn lên dễ dàng vượt qua những thách thức và tạo được những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống? Trong khi những trẻ có thành tích học tập tương tự lại phải đấu tranh trong sự nghiệp và xây dựng các mối quan hệ? Chỉ số trí tuệ (Intelligent Quotient - IQ) có phải là chỉ số duy nhất để dự đoán thành công của một con người? Đôi khi chúng ta đã đồng nhất trí tuệ với chỉ số IQ. Đó là cách hiểu phiến diện. Bởi vì, trí thông minh giúp con người nhận thức thế giới khách quan còn trí tuệ cảm xúc giúp con người nhận thức và làm chủ cảm xúc của bản thân, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Trong đó, kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc là một phần của trí tuệ cảm xúc mà chương trình giáo dục mầm non đang hướng đến. Mặt khác, trí tuệ cảm xúc trong đó có kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc không phải là một đại lượng bất biến, mà có thể thay đổi thông qua hoạt động cá nhân [10]. Vì vậy, người ta có thể giáo dục trẻ em nâng cao EQ và giúp các em sử dụng tốt hơn tiềm năng trí tuệ do di truyền. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp các em phát triển về mọi mặt: thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một và phát triển những năng lực, phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết [6]. Trong đó, kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc là một trong những mục tiêu quan trọng mà giáo dục mầm non đang hướng đến. Thời thơ ấu đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của con người. Giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc ở lứa tuổi mầm non sẽ giúp trẻ phát triển tốt khả năng giao tiếp, biết quan tâm, chia sẻ, hòa đồng với bạn bè và dễ dàng thích ứng nhanh với cuộc sống. Đặc biệt, trẻ MG 5-6 tuổi 2 được sống trong môi trường ngày càng phong phú và đa dạng, ngôn ngữ của trẻ ngày một phát triển, mối quan hệ với bạn bè xung quanh càng được mở rộng. Trẻ cần học cách xác định cảm xúc, hiểu tại sao chúng xảy ra và làm thế nào để quản lý chúng một cách thích hợp. Sự chuẩn bị tốt về mặt cảm xúc ở giai đoạn này sẽ giúp trẻ hình thành những kỹ năng quan trọng để hòa nhập vào môi trường mới một cách tự tin, hòa đồng. Đặc biệt là khi các em bước vào lớp Một. Do đó, vấn đề giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi là điều cần thiết và đáng quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ Mầm non vẫn chưa được quan tâm và chú ý nhiều. Đặc biệt vấn đề biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. Từ những lí do nêu trên chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: “Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM”. 2. Mục đích nghiên cứu Xác định thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM.Từ đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục nhằm rèn luyện kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục trí tuệ cảm xúc. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi tại TP.Hồ Chí Minh. 4. Giả thuyết nghiên cứu Kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM có biểu hiện chưa cao. Nếu GV có những biện pháp giáo 3 dục hiệu quả thì có thể nâng cao kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về biện pháp giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ 5-6 tuổi. - Khảo sát thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM. - Đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp giáo dục nhằm rèn luyện kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. 6. Giới hạn đề tài 6.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi trong lĩnh vực Trí tuệ cảm xúc, theo Chương trình giáo dục Mầm non 2009, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. 6.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu - Khảo sát thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ 5-6 tuổi ở 3 trường Mầm non. BGH và GV: 35 người. - Khảo sát mức độ biểu hiện kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi tại 3 trường MN Bé Ngoan, MN Hoa Hồng, MN Hoa Mai. Số lượng trẻ: 116 - Thực nghiệm ở trường MN Hoa Hồng, Q.Bình Tân –TP.HCM Nhóm thực nghiệm : 22 trẻ Nhóm đối chứng : 22 trẻ 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tri thức lý luận và thực tiễn có liên quan đến vấn đề trí tuệ cảm xúc, biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể 4 hiện cảm xúc nhằm viết cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu và định hướng cho việc nghiên cứu thực tiễn và thử nghiệm. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp quan sát Quan sát một số hoạt động của cô và trẻ ở trường mầm non trong hoạt động học tập, vui chơi để tìm hiểu mức độ kỹ năng NBVTHCX của trẻ và thực trạng biện pháp giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ. 7.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến dành cho BGH, GVMN. Phiếu trưng cầu ý kiến gồm 9 câu hỏi nhằm tìm hiểu nhận thức, thực trạng biện pháp, nội dung, hình thức giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ 5-6 tuổi; Những khó khăn trong quá trình giáo dục kỹ năng NBVTHCX; đề xuất của BGH và GVMN. Bên cạnh đó đề tài sử dụng bài tập tình huống qua tranh để đánh giá mức độ nhận thức về kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi. 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn, trò chuyện Tiến hành phỏng vấn GV nhằm tìm hiểu nhận thức của GV về kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi, các hình thức, biện pháp, những khó khăn GV gặp phải khi giáo dục trẻ. Tiến hành phỏng vấn trẻ sau những giờ chơi, giờ nghe kể chuyện với một số câu hỏi như: Sau khi chơi trò chơi cùng cô và các bạn con cảm thấy như thế nào? Trong câu chuyện con thích nhân vật nào? Con hãy giả bộ làm khuôn mặt mà nhân vật đó cảm thấy ? Nếu con là nhân vật đó con sẽ làm gì? Khi có cảm xúc giận dữ con cần làm gì để giữ bình tĩnh? 7.2.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm một số biện pháp đề xuất trên trẻ nhằm hỗ trợ việc kiểm nghiệm tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất. Chọn 2 nhóm: nhóm thực nghiệm 22 trẻ và nhóm đối chứng 22 trẻ của trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Bình Tân, TP.HCM. 5 7.2.5. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Trong kế hoạch năm, tháng, tuần của GVMN ở các trường MN thuộc địa bàn khảo sát. 7.3. Phương pháp thống kê toán học Dùng phần mềm SPSS 16.0 để xử lý số liệu thống kê thu được. 8. Đóng góp của đề tài - Đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. - Đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp giáo dục nhằm rèn luyện kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM. 9. Cấu trúc luận văn Luận văn gồm có các phần sau: Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1 : Cơ sở lý luận về biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi. Chương 2 : Thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM
Luận văn liên quan