Luận văn Công nghệ vsat ip trong cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cấp xã

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự linh hoạt của con người cũng đòi hỏi ở mức cao hơn và đặc biệt là vị trí địa lý của Việt Nam ta hơn 1/3 là đồi núi, do đó mạng thông tin hữu tuyến không đáp ứng hết các nhu cầu kể cả trong thương mại và quân sự. Mạng VSAT IP ra đời là để đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu của con người ở mọi lúc, mọi nơi và quan trọng hơn là việc mở rộng dân trí cho người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà cơ sở hạ tầng viễn thông chưa đến được. Ở nước ta, đã có một số tỉnh đã áp dụng nhiều công nghệ truyền thông đưa Internet về tới các điểm xã như: “Đưa Internet đến các điểm Văn hoá xã phường” của tỉnh An Giang; “Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi” của tỉnh Ninh Bình; “Cung cấp thông tin Khoa học Công nghệ tại một số xã trong tỉnh ”của tỉnh Lạng Sơn;“Xây dựng thư viện số về kỹ thuật sản xuất nông – lâm nghiệp và cung cấp thông tin cho các xã” của tỉnh Bắc Kạn

pdf104 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Công nghệ vsat ip trong cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cấp xã, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan