Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam

Sự cần thiết của đề tài Trên thế giới, khái niệm kiểm soát nội bộ ra đời đã lâu và đặc biệt phát triển khi đạo luật Sarbanes-Oxley của Mỹ ra đời năm 2002. Hiện nay với kênh thông tin rộng rãi, khái niệm kiểm soát nội bộ cũng không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên xu hướng toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trước tình hình này, các nhà quản lý doanh nghiệp rất cần phải quan tâm tớihiệu quả hoạtđộng của doanh nghiệp. Hệ thống kiểm soát nội bộ là một công cụ quản lý hữu hiệu giúp các cấp lãnh đạo có thể biết được sự kém hiệu quả xảy ra ở những khâu cụ thể và những nguyên nhân của nó. Họ cũng có thể xácđịnh rõ ràng trách nhiệm thuộc về ai. Theo các báo chí hiện nay, đa số cácsự thua lỗ, tham nhũng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam đều có nguyên nhân là sự quản lý yếu kém, hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo. Các doanh nghiệp muốn tồn tại vững mạnh trong môi trường cạnh tranh như hiện nay thì phải có mộthệ thống quản lý hiệu quả. Theo ông Chris Freund, Tổng giám đốc, Quỹ Đầu tư Mekong Capital: “Khi đầu tư vào các công ty tư nhân, chúng tôi cho rằng vấn đề lớn nhất về quản trị doanh nghiệp là tính minh bạch thấp của công ty này. Cụ thể là phần lớn hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của các công tychưa được phát triển, điều này khiến cho các cổ đông khó nắm được chính xác tình hình tài chính của công ty.” (1). Hơn nữa để thu hút vốn đầu tư trong tình hình kinh tế hiện nay, doanh nghiệp vừavà nhỏ không chỉ dựa vàokết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán,mà chính bản thân doanh nghiệp phải kiểm soát được hoạt động chính mình, biết được vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể sử dụng đồng vốnmột cách có hiệu quả. Trong một doanh nghiệp bấtkỳ, sự xung đột giữa lợi ích chung và lợi ích riêng luôn luôn tồn tại. Nếu khôngcó hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ không có qui định để hướngngười lao động hành động không vì lợiích riêng của mình mà làm tổn hại để lợi ích chung của toàn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện, môi trường và rủi ro kinh doanh luôn thay đổi. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng cần phải vận động biến đổi theo. Dođó, việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để phù hợp với các thay đổi là một yêu cầu thiết yếu của cấp quản lý doanh nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam để tìm ra các nhân tố đe dọa sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và các nguyên nhân của các nhân tố đó. Thông qua kết quả tìm hiểu, đề ra các biện pháp để nâng cao tính hữu hiệu củahệ thống kiểm soát nội bộ. Nội dung nghiên cứu Thông qua mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: - Tìm hiểu và đánh giá các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty Nuplex Resins Việt Nam - Xác định các nhân tố đe dọa đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và nguyên nhân của các nhân tố đó. - Đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả củahoạt động kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu Phân chia hoạt động công ty Nuplex Resins Việt Nam thành các chu trình kinh tế: chu trình chi phí, chu trình chuyển đổi, chu trình doanh thu và chu trình tài chính. Tập trung vào nghiên cứu chu trình chi phí, chu trình chuyển đổi và chu trình doanh thu. Đánh giá và tìm nguyên nhân, các nhân tố đe dọa đến sự hữu hiệu của môi trường kiểm soát và các thủ tục kiểm soát. Đề tài không đề cập đến kiểm soát nội bộ của chu trình tài chính. Phần đánh giá rủi ro, thông tin truyền thông và giám sát chỉ được đề cập một cách sơ lược. Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng để hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu tại công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống. Bố cục của luận văn như sau: Lời mở đầu. Chương 1:Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ Chương 2:Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam. Chương 3:Một số giải pháp nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam Kết luận. Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf93 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 7199 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan