Luận văn Khảo sát phản ứng biến tính polyetylen glycol

(Bản scan) Ngày nay polyetylen glycol và các dẫn xuất của chúng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như vật liệu sinh học, chất mang cho thuốc trong y dược, dung môi cho phản ứng tổng hợp hữu cơ, chất hóa dẻo cho polyme kỹ thuật hoặc biến tính thành polyme dẫn điện trong pin điện tử

pdf39 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2061 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát phản ứng biến tính polyetylen glycol, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Luận văn liên quan