Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Thực hiệntốt công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH –HĐH) nông nghiệp nông thôn làmột trong những nhiệmvụ hàng đầucủa Đảng ta trong công cuộc đổimới và phát triển đấtnớc vàhớngtớinăm 2020nớc tasẽ trở thành mộtnớc công nghiệp phát triển. Muốn thực hiệntốt nhiệmvụ trên thì phảicần đếnmộtlợng đầutưlớn. Dovậy, việcmởrộng hoạt động tíndụng Ngân hàng là điềucần thiết. - Việt Nam làmộtnớc cómật độ dânsố đông, dâncư phânbố không đồng đều phầnlớnsốngtập trung ở các vùng nông thôn. Đờisống nhân dângặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, trình độ dân trí cònhạn chế, thiếu kiến thứcvề khoahọckỹ thuật, thiếuvốn đầutư vào cáclĩnhvựcsản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, đánhbắt, khai thác, nuôi trồng thủyhảisản, công nghiệp, thơng nghiệp, dịchvụ, Đểcải thiện đờisống, nâng caomứcsống cho nhân dân, thực hiệntốt CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn thì tíndụng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam đóng vai tròrất quan trọng. Ngân hàng có nguồnvốnlớn, cómộtlựclợng cánbộ đông đảo,mạnglới hoạt động rộngvới các chi nhánh trực thuộc đóng trụsở giaodịch ởmọi miền trêncảnớc, có thị phần đầutưlớn. Ngày nay,hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam đãtừng bớc đadạng hóadịchvụ đáp ứng ngày càngtốthơn nhucầucủa khách hàng. Trong cácdịchvụcủahệ thống NHNo&PTNT Việt Nam,dịchvụ huy độngvốn trong các vùng dâncưgắn liềnvới việc truyềntảivốntừnơi thừa đếnnơi thiếu đáp ứngvốnkịp thời đếntận tay ngời thiếuvốnvẫn là hoạt động chínhcủahệ thống NHNo&PTNT Việt Nam.

pdf109 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH Luận văn tốt nghiệp PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TIỀN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. LÊ KHƯƠNG NINH NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG MSSV: 4031278 Lớp: Tài chính 02 - k29 Cần Thơ, 07 / 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh i SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ và thời gian thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHNo&PTNT) huyện Châu Thành - Tiền Giang, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong Khoa Kinh Tế & Quản trị kinh doanh cùng với sự giúp đỡ của Ban giám đốc, phòng tín dụng NHNo&PTNT Châu Thành. Đến nay, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, với sự trân trọng em xin chân thành cảm ơn đến: - Thầy Lê Khương Ninh, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian em làm luận văn cùng với các thầy cô trong khoa đã tận tình truyền đạt cho em những kiến thức quý báo trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình. - Ban giám đốc, phòng Tín dụng NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang đã cung cấp tài liệu cho em hoàn thành luận văn này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe, chúc NHNo&PTNT huyện Châu Thành đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của mình Cần Thơ, ngày 20 tháng 07 năm 2007 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phương Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh ii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực. Đề tài không trùng với bất kì đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần thơ, ngày 20 tháng 07 năm 2007 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phương Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệ học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh iii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Châu Thành, ngày…..tháng…..năm 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh iv SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh v SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh vi SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương MỤC LỤC & Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................... 1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ............................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ..................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 3 1.3.1 Không gian ........................................................................................... 3 1.3.2 Thời gian ............................................................................................... 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 3 1.4 Lược khảo tài liệu ..................................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 4 2.1 Phương pháp luận .................................................................................... 4 2.1.1 Một số khái niệm ................................................................................ 4 2.1.2 Rủi ro tín dụng .................................................................................... 4 2.1.3 Một số quy định về cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam .................. 5 2.1.4 Một số chỉ tiêu phân tích ..................................................................... 10 2.1.5 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại Ngân hàng ....... 11 2.2 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 12 Chương 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG .............................................. 13 3.1 Khái quát về NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ............................... 13 3.1.1 Khái quát về huyện Châu Thành ........................................................... 13 3.1.2 Khái quát về NHNo&PTNT huyện Châu Thành ................................... 13 3.1.2.1 Lịch sử hình thành ........................................................................... 13 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh vii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương 3.1.2.2 Vị trí ............................................................................................... 14 3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý .............................................................. 14 3.1.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2004 - 2006) ................ 16 3.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………………………………………………………………….. 22 3.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Châu Thành ................ 22 3.2.1.1 Tình hình nguồn vốn trong 3 năm 2004 – 2006 …………………… 22 3.2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng trong 3 năm 2004 – 2004 ………….. 27 3.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo Châu Thành .............. 30 3.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 .......... 30 3.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 ............ 44 3.2.2.3 Phân tích dư nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 ............................ 55 3.2.2.4 Phân tích dư nợ quá hạn ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 ............... 65 3.2.3 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành trong 3 năm 2004 –2006 ............................................................................ 75 Chương 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH TRONG 3 NĂM 2004 – 2006 …………………………………………………………………………... . 80 4.1 Nhân tố khách quan ……………………………………………………...... 80 4.2 Nhân tố chủ quan ……………………………………………………… …. 81 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI …………….. …. .. …. ................................................................................. 83 5.1 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại NHNo&PTNT Châu Thành …….. .......................................................................................................... 83 5.1.1 Những cơ hội và thách thức của NHNo&PTNT huyện Châu Thành trong thời gian tới .......................................................................................................... 83 5.1.2 Điểm mạnh và điểm yếu của NHNo&PTNT Châu Thành .................... 84 5.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành trong thời gian tới ..................................................... 85 5.2.1 Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vay vốn ................................. 85 5.2.2 Biện pháp huy động vốn ....................................................................... 87 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh viii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương 5.2.3 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay .................................................... 88 5.2.4 Chính sách nhân sự ............................................................................... 89 5.2.5 Chính sách khách hàng .......................................................................... 90 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................... 91 6.1 Kết luận ..................................................................................................... 91 6.2 Kiến nghị ................................................................................................... 92 6.2.1 Đối với NHNo&PTNT huyện Châu Thành ........................................... 92 6.2.2 Đối với khách hàng ............................................................................... 93 6.2.3 Đối với Ban quản lý tổ liên doanh tiết kiệm và vay vốn ........................ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 94 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh ix SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Lãi suất cho vay tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành ........................... 6 Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2004 –2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………. . ………………..18 Bảng 3: Tình hình nguồn vốn qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………………………………………………… 23 Bảng 4: Khái quát hoạt động tín dụng qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………………………………………… 27 Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ……………………………………………………………………………………. 31 Bảng 6: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006…. 35 Bảng 7: Doanh số cho vay ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006……………………………………………………………………………… 41 Bảng 8: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ………………………………………………………………………………….... 45 Bảng 9: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006 …. 49 Bảng 10: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006 …………………….…. …………………………………………………………. 53 Bảng 11: Dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ......... 56 Bảng 12: Dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006 …………… 59 Bảng 13: Dư nợ ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006 …….. 63 Bảng 14: Dư nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ……………………………………………………………………………………. 67 Bảng 15: Dư nợ quá hạn ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006 …... 70 Bảng 16: Dư nợ quá hạn ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006 ……………………………………………………………………………………. 73 Bảng 17: Bảng tính chỉ số huy động vốn tại chỗ / tổng nguồn vốn qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ………….………………… 76 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh x SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Bảng 18: Bảng tính doanh số thu nợ ngắn hạn / doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2004 –2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ………………. …….77 Bảng 19: Bảng tính tỉ số nợ quá hạn ngắn hạn / tổng doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ………………. 77 Bảng 20: Bảng tính tỉ số nợ quá hạn ngắn hạn / tổng dư nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………. 78 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh xi SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Quy trình xét duyệt cho vay tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành …… 7 Hình 2: Cơ cấu bộ máy tổ chức tại NHNo&PTNT Châu Thành . …………….. 14 Hình 3: Biểu đồ doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế qu
Luận văn liên quan