Luận văn Phương pháp ko trong phân tích kích hoạt neutron trong vùng năng lượng thấp

(Bản scan) Kỹ thuật phân tích kích hoạt neutron lò phản ứng dùng phương pháp chuẩn hóa ko- INAA đã được A. Simonits đề xuất từ 1975 sau đó F.De Corte đã nghiên cứu phát triển phương pháp này từ năm 1987 và cho đến nay các nhà phân tích kích hoạt cũng còn đang nghiên cứu phát triển nhằm hoàn thiện kỹ thuật phân tích này hơn

pdf28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương pháp ko trong phân tích kích hoạt neutron trong vùng năng lượng thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
Luận văn liên quan