Luận văn Ứng dụng Wavelets để xác định cao độ trong âm nhạc

(Bản scan) Hiện nay xử lý tín hiệu đang là một vấn đề được quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học và kỹ thuật như: điện, điện tử, tự động hóa, viễn thông, tin học... Trong thực tế, các tín hiệu được đo trong miền thời gian hoặc không gian. Nghĩa là tín hiệu là một hàm theo biến thời gian hoặc không gian. Khảo sát tín hiệu trực tiếp trong miền thời gian (không gian) đôi khi gặp phải những khó khăn nhất định. Do đó, trong thực tiễn, ngoài việc khảo sát các tín hiệu trực tiếp trong miền thời gian có thể dùng nhiều phương pháp khảo sát ở miền biến đổi thông qua các phép biến đổi. Các phép biến đổi làm nhiệm vụ chuyển miền số của tín hiệu gốc sang các miền khác và như vậy tín hiệu được biểu diễn trong miền mới với các biến số mới. Trong những phương pháp biến đổi sẽ có những thuận lợi riêng của nó: do đó, tùy từng trường hợp mà chúng ta chọn phép biến đổi thích hợp. Sau khi khảo sát xong tín hiệu trong miền số mới này, nếu cần thiết chúng ta dùng phép biến đổi ngược để đưa chúng về miền biến số cũ (miền thời gian hoặc không gian). Trong xử lý tín hiệu, một công cụ để phân tích và xử lý tín hiệu trong miền tần số là phân tích Fourier, là cầu nối giữa miền thời gian (không gian) và miền tần số tín hiệu biểu diễn trong miền tần số thể hiện hết mọi tần số hiện diện trong tín hiệu và mỗi thành phần trong miền tần số bao gồm toàn bộ các thành phần trong miền thời gian, nên tín hiệu biểu diễn trong miền tần số thể hiện bao quát tín hiệu.

pdf50 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng Wavelets để xác định cao độ trong âm nhạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan