Nghiên cứu và cài đặt bộ gán nhãn từ loại cho song ngữ Anh - Việt

Hiện nay với sự phát triển của xã hội, các dịch vụ, các ứng dụng về truyền thông đa phương tiện như điện thoại, nhắn tin, nghe nhac, xem phim, v.v không còn xa lạvới mọi người. Song song với sựphát triển của xã hội hiện nay là sựphát triển của mạng máy tính, trong đó có mạng truyền thông đa phương tiện. Trong những năm trước đây, các dịch vụtruyền thông đa phương tiện đều rất khó thực hiện bởi vì ít có sựhỗtrợvềphần cứng, băng thông chính là điểm khó khăn cho việc truyền và nhận các tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Tuy nhiên, với kỹthuật phát triển nhưhiện nay, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh có thể được nén và giải nén môt cách dễdàng và băng thông không còn là vấn đềtrởngại đối với việc truyền nhận tín hiệu âm thanh, hình ảnh. Hội nghịvideo (video conference) là một minh chứng rất thuyết phục cho khảnăng này của mạng truyền thông đa phương tiện hiện nay. Những kỹthuật đểphục vụcho mạng truyền thông đa phương tiện hiện nay đã được nhiều người đi trước nghiên cứu chuyên sâu, tuy nhiên việc kết hợp các kỹthuật này lại là một vấn đềmới, thú vịvà rất cần thiết cho cuộc sống hiện nay. Do vậy, chúng em đã chọn đềtài “Nghiên cứu và xây dựng chương trình truyền thông đa phương tiện tích hợp” đểlàm đềtài luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của đềtài là tìm hiểu các chuẩn truyền thông thời gian thực, các chuẩn nén âm thanh, hình ảnh, nghiên cứu bộthưviện giao diện lập trình OpenH323 và từnhững kết quảtìm hiểu được, xây dựng một hệthống truyền thông giao tiếp trực tuyến sửdụng máy tính giữa nhiều người dùng trong các tổchức hoặc công ty hoạt động phân tán tại nhiều vùng địa lý khác nhau, hoặc giữa các trường đại học, sửdụng cơsởhạtầng mạng nối kết giữa các vịtrí đó (mạng cục bộ, đường truyền thuê bao riêng hoặc Internet). Nghiên cứu và xây dựng chương trình truyền thông đa phương tiện Trần Thanh Long - Nguyễn Thành Nam 5 Phương thức giao tiếp cho phép đa dạng, gồm nhiều phương thức thông qua nhiều loại phương tiện thông tin khác nhau (thông điệp ngắn, âm thanh, hình ảnh .) nhằm đáp ứng những nhu cầu thông tin và điều kiện môi trường trong thực tế.

pdf118 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu và cài đặt bộ gán nhãn từ loại cho song ngữ Anh - Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên