Phân tích thích hợp quyết định đầu tư dài hạn

(Bản scan) - Đặc điểm vốn đầu tư dài hạn - Các phương pháp kỹ thuật tính thời giá tiền tệ - Các phương pháp vận dụng chọn quyết định đầu tư dài hạn

pdf25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2826 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thích hợp quyết định đầu tư dài hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan