Phát triển plug - In trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội

Báo cáo đề tài trình bày những nội dung chúng tôi đã tìm hiểu được và thực hiện xây dựng website thương mại điện tử Đầm đẹp trên nền tảng Wordpress. Các bước thực hiện bao gồm: Thực hiện khảo sát đặc tả yêu cầu để nắm rõ các yêu cầu về mô hình xây dựng website Đầm đẹp cũng như các diễn giải chi tiết để phân tích làm rõ vấn đề cần nghiên cứu và thực hiện, sau đó tìm hiểu về Wordpress. Dựa trên kết quả phân tích và hiểu biết sau khi tìm hiểu Wordpress chung tôi tiến hành xây dựng và chương 5 là kết quả của chúng tôi đã thực hiện xây dưng website thienthanh.org chạy trên môi trường localhost và host. Luận văn bao gồm 6 chương, nội dung chính từng chương như sau: Chương 1: Giới thiệu tổng quan Chương 1 trình bày những vấn đề tổng quan về đồ án xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng Wordpress như: lý do chọn đề tài, phạm vi - chức năng – đối tượng của đề tại, ý nghĩa thực tiễn và nội dung tổng quát từng chương. Chương 2: Khảo sát và đặc tả hệ thống Chương 2 với những nội dụng giới thiệu về website thương mại thương mại điện tử thienthanh.org với các yêu cầu được dặc tả tổng quát đến chi tiết. Hệ thống website được phân chia thành 4 phân hệ chính, với các yêu cầu và chức năng khác năng khác nhau đảm bảo hoạt động website diễn ra tối ưu. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống Từ những vấn đề được trình bày rõ ràng ở chương 1 và chương 2, chương 3 diễn giải các yêu cầu được đặc tả thành các lược đồ cụ thể và diễn giải chi tiết ý nghĩa của các hoạt động diễn ra trong hệ thống website. Phần này gồm các sơ đồ: usecase, lược đồ tuần tự, lược đồ trạng thái, lược đồ lớp. Chương 4: Nền tảng lý thuyết và kỹ thuật áp dụng Nội dung này chúng tôi trình bày các phương pháp cũng như kỹ thuật chúng tôi đề xuất cho việc xây dựng hệ thống: nền tảng Wordpress, các bước xây dựng website, các hoạt động trên trang quản trị và sử dụng website đã xây dựng Chương 5: Kết quả thực nghiệm Với những nội dung chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện, chương này chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm website thienthanh.org bao gồm các nội dung: hướng dẫn cài đặt đồ án, các kết quả đạt được và kết luận. Chương 6: Kết luận và kiến nghị

docx70 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển plug - In trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THỊ KIM LINH 1556100037 PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG XÃ HỘI ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN Tp. Hồ Chí Minh, 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THỊ KIM LINH 1556100037 PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG XÃ HỘI Chuyên ngành: Quản Trị Thông Tin BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN TẤN CÔNG Tp. Hồ Chí Minh, 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Khóa luận đáp ứng yêu cầu của đề tài NCKH cấp trường chuyên ngành quản trị thông tin học. Tp.HCM, ngày tháng năm 2018 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Khóa luận đáp ứng yêu cầu của đề tài NCKH cấp trường chuyên ngành quản trị thông tin học. Tp.HCM, ngày tháng năm 2018 Giáo viên phản biện LỜI CÁM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Thư Viện – Thông Tin Học, trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhận Văn Tp. HCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài này. Bên cạnh đó, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, củng cố kiến thức chuyên môn cho chúng em. Đặt biệt, chúng em xin cảm ơn người hướng dẫn trực tiếp: Thầy Nguyễn Tấn Công.Với sự chỉ bảo tận tình và kiên nhẫn của Thầy đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài NCKH và có thêm nhiều hiểu biết bổ ích trong quá trình nghiên cứu và học tập. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã ủng hộ, động viên và chia sẻ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Chúng em đã cố gắng hoàn thành đề tài NCKH trong khả năng cho phép, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự thông cảm và tận tình chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn. Sinh viên thực hiện Đỗ Thị Kim Linh ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: Phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tấn Công Thời gian thực hiện: từ ngày 12/06/2017 đến ngày 01/4/2018. Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Kim Linh (1556100037) Loại đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống, chọn giải pháp và xây dựng ứng dụng. Nội Dung Đề Tài: Tìm hiểu mô hình thương mại diện tử Tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress và các phân hệ của Wordpress Triển khai xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trên mô hình thương mại điện tử dựa trên mã nguồn mở Wordpress Chỉ dừng lại ở phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, không phát triển rộng hơn Kế Hoạch Thực Hiện: STT Nội dung Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 1 Xác định đề tài 28/05/2017 01/06/2017 2 Tra cứu các tài liệu cần thiết 02/06/2017 25/07/2017 3 Xây dựng đề cương 26/07/2017 03/08/2017 4 Lập kế hoạch nghiên cứu 04/08/2017 25/09/2017 5 Thu thập và xử lý thông tin 26/09/2017 26/11/2017 6 Cài đặt nền tảng website trên localhost, thiết lập các chức năng website 27/11/2017 05/12/2017 7 Xây dựng website 06/12/2017 25/01/2018 8 Cài đặt, thiết lập giỏ hàng 26/01/2018 24/02/2018 9 Viết báo cáo đồ án 25/02/2018 15/03/2018 Xác nhận của GVHD Nguyễn Tấn Công Ngày 15 tháng 04 năm2018 Sinh Viên Thực hiện Đỗ Thị Kim Linh MỤC LỤC BẢNG MÔ TẢ CÁC THUẬT NGỮ STT Thuật ngữ tiếng Anh Thuật ngữ tiếng Việt 1 Server Máy chủ 2 Client Máy khách 3 Plug-in Mô-dun chức năng tích hợp mở rộng 4 Social Networking Mạng xạ hội 5 Online Marketing Quảng bá trực tuyến 6 E-Commerce Thương mại điện tử 7 Database (DB) Cơ sở dự liệu (CSDL) 8 Content Management System (CMS) Hệ quản trị nội dung trang web 9 Administrator (Admin) Người quản trị hệ thống 10 Theme Giao diện trang web DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 – Logo Wordpress. 3 Hình 2.1 – Dự án website dầm đẹp. 7 Hình 2.2 – Mô hình hoạt động của hệ thống. 7 Hình 3.1 – Mã nguồn cấu hình CSDL cho Wordpress. 19 Hình 3.2 – Cấu trúc bảng chứa thông số cấu hình Wordpress. 21 Hình 3.1 – Quy trình hoạt động của PHP. 22 Hình 3.2 – [Star Apache và MySQL]. 22 Hình 3.3 – [Cài đặt thành công]. 23 Hình 4.1 – Trang quản lý plugin chia sẻ mạng xa hội JetPack. 32 Hình 4.2 – Plugin Monarch. 34 Hình 4.3 – Plugin Kiwi. 35 Hình 4.4 – Plugin Warfare Social. 36 Hình 4.5 – Plugin Ultimate Social Deux. 37 Hình 4.6 – DC Simple Share Button. 37 Hình 5.1 – Trang quản trị của Admin. 42 Hình 5.2 – Trang quản lý mua bán của plugin Woocommerce. 43 Hình 5.3 – Giao diện trang chủ cho khách hàng. 44 Hình 5.4 – Trang danh mục hàng hóa. 45 Hình 5.5 – Share trên Google. 46 Hình 5.6 – Share trên Twitter. 46 Hình 5.7 – Chi tiết sản phẩm đầm body. 47 Hình 5.8 – Hiển thị đặt hàng sản phẩm . 48 Hình 5.9 – Hiển thị giỏ hàng . 48 Hình 5.10 – Hiển thị thanh toán . 49 Hình 5.11 – Hiển thị đơn đặt hàng . 49 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 – Những công cụ sử dụng để phát triển Wordpress 13 Bảng 3.1 – Các hình thức giao dịch thương mại điện tử 15 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Báo cáo đề tài trình bày những nội dung chúng tôi đã tìm hiểu được và thực hiện xây dựng website thương mại điện tử Đầm đẹp trên nền tảng Wordpress. Các bước thực hiện bao gồm: Thực hiện khảo sát đặc tả yêu cầu để nắm rõ các yêu cầu về mô hình xây dựng website Đầm đẹp cũng như các diễn giải chi tiết để phân tích làm rõ vấn đề cần nghiên cứu và thực hiện, sau đó tìm hiểu về Wordpress. Dựa trên kết quả phân tích và hiểu biết sau khi tìm hiểu Wordpress chung tôi tiến hành xây dựng và chương 5 là kết quả của chúng tôi đã thực hiện xây dưng website thienthanh.org chạy trên môi trường localhost và host. Luận văn bao gồm 6 chương, nội dung chính từng chương như sau: Chương 1: Giới thiệu tổng quan Chương 1 trình bày những vấn đề tổng quan về đồ án xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng Wordpress như: lý do chọn đề tài, phạm vi - chức năng – đối tượng của đề tại, ý nghĩa thực tiễn và nội dung tổng quát từng chương. Chương 2: Khảo sát và đặc tả hệ thống Chương 2 với những nội dụng giới thiệu về website thương mại thương mại điện tử thienthanh.org với các yêu cầu được dặc tả tổng quát đến chi tiết. Hệ thống website được phân chia thành 4 phân hệ chính, với các yêu cầu và chức năng khác năng khác nhau đảm bảo hoạt động website diễn ra tối ưu. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống Từ những vấn đề được trình bày rõ ràng ở chương 1 và chương 2, chương 3 diễn giải các yêu cầu được đặc tả thành các lược đồ cụ thể và diễn giải chi tiết ý nghĩa của các hoạt động diễn ra trong hệ thống website. Phần này gồm các sơ đồ: usecase, lược đồ tuần tự, lược đồ trạng thái, lược đồ lớp. Chương 4: Nền tảng lý thuyết và kỹ thuật áp dụng Nội dung này chúng tôi trình bày các phương pháp cũng như kỹ thuật chúng tôi đề xuất cho việc xây dựng hệ thống: nền tảng Wordpress, các bước xây dựng website, các hoạt động trên trang quản trị và sử dụng website đã xây dựng Chương 5: Kết quả thực nghiệm Với những nội dung chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện, chương này chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm website thienthanh.org bao gồm các nội dung: hướng dẫn cài đặt đồ án, các kết quả đạt được và kết luận. Chương 6: Kết luận và kiến nghị Chương này trình bày về các kết quả đạt được của hệ thống đề xuất, những mặt hạn chế còn gặp phải và hướng phát triển của đề tài trong tương lai. Giới thiệu tổng quan Nội dung chương này trình bày sơ lược nhu cầu giải quyết vấn đề xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng Wordpress . Đồng thời, trình bày về lý do chọn đề tài, phạm vi - chức năng – đối tượng của đề tại, ý nghĩa thực tiễn và nội dung tổng quát từng chương. Xu hướng quảng bá thông tin trên mạng xã hội Website - Sản phẩm của hoạt động trí tuệ nhân tạo, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dùng trong quá trình tương tác với nguồn tài nguyên vô tận từ internet. Website đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, văn hóa, giải trí, với nhiều mục đích, nhiệm vụ, chức năng khác nhau nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội thông tin. Hiện nay những website được xây dựng với mục đích mua – bán, giới thiệu, trưng bày sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của thị trường thương mại điện ngày càng nhiều và có xu hướng tăng đã đáp ứng một lượng không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm và lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Trong những năm vừa qua, thị trường thương mại điện tử và nhu cầu thông tin ngày càng phát triển. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thành đạt đều trang bị cho mình một hay nhiều website thương mại điện tử, thông tin để quảng bá, phát triển doanh thu hằng năm. Website có vai trò rất quan trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tính đến nay, một số Start up thương mại điện tử hàng đầu thế giới có thể kể đến như: Coca-cola-france.fr: Coca-cola là website cung cấp thông tin có được đông đảo người dùng tin cậy và sử dụng để cập nhật cũng như chia sẻ những thông tin liên quan đến thức uống mới của Coca-cola cũng như đánh giá về các thức uống đó. Edition.cnn.com: CNN là trang web chuyên kênh truyền hình tin tức, CNN luôn cập nhật tới khán giả những bản tin kịp thời và nóng hổi nhất. Website này nhằm phục vụ cho khoảng 24 trạm phóng viên thường trú ở nước ngoài và 9 trạm phóng viên thường trú ở trong nước luôn luôn kịp thời cập nhật thông tin, vì thế website CNN được xem là một trong những website tin tức có độ uy tín hàng đầu trong làng truyền thông thế giới. Bbcamerica.com: BCC America là một website tin tức giải trí bao gồm những nội dung: lịch sử tự nhiên, phim ảnh, khoa học viễn tưởng và phim truyền hình. Rất nhiều nội dung trên trang web chủ yếu là về chương trình truyền hình gồm nhiều thể loại khác nhau. Ngoài ra, thông tin trong website có độ bao phủ rất lớn, có rất nhiều nội dung video dưới nhiều hình thức từ blog, chương trình truyền hình cho đến các kiến thức về kinh doanh giải trí. Trong cộng đồng thương mại điện tử trực tuyến, họ thường sử dụng một số giải pháp có sẵn để xây dựng các ứng dụng web nhanh tích hợp thương mại điện tử, và Wordpress là một trong nhưng phần mềm rất được ưa chuộng trong lĩnh vực này. Wordpress CMS là một phần mềm nguồn mở (Open Source Software) được viết bằng ngôn ngữ lập trình website PHP (Hypertext Preprocessor) và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Wordpress được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/5/2003 bởi tác giả Matt Mullenweg và Mike Little. Hiện nay Wordpress được sở hữu và phát triển bởi công ty Automattic có trụ sở tại San Francisco, California thuộc hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Năm 2015, Wordpress đã được xem như là một hệ quản trị nội dung (CMS – Content Management System) vượt trội để hỗ trợ người dùng tạo ra nhiều thể loại website khác nhau như blog các nhân, website tin tức/tạp chí, giới thiệu doanh nghiệp, bán hàng – thương mại điện tử, thậm chí với các loại website có độ phức tạp cao như đặt phòng khách sạn, thuê xe, dự án bất động sản, ngân hàng thanh toán Hình 1.1 – Logo Wordpress. Theo như đánh giá của cộng đồng mã nguồn mở, Wordpress là ứng cử viên hàng đầu được lựa chọn trong danh sách các CMS để xây dựng các ứng dụng web liên quan đến quản trị nội dung Web cũng như việc tích hợp thương mai điện tử. Và sau đây là một số ưu điểm vượt trội của Wordpress CMS: Dễ sử dụng: Giao diện trực quan và thao tác thực hiện đơn giản; Được công đồng hỗ trợ đông đảo: CMS phổ biến khắp thế giới và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng người sử dụng Wordpress từ các diễn đàn, nhà phát triển Hỗ trợ các gói giao diện; Hỗ trợ gói giao diện tính phí và không tính phí; Giao diện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; Hỗ trợ customize (tính phí); Thay đổi diện mạo website dễ dàng; Hỗ trợ các plugin cần thiết cho website, dễ dàng cài đặt và sử dụng các plugin này; Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới và đặc biệt có hổ trợ ngôn ngữ tiếng Việt; Tối ưu hóa SEO cho website dễ dàng. Với những ý nghĩa thực tiễn của thương mại điện tử và ưu điểm mạnh mẽ trên của Wordpress thì nhóm em đã quyết định chọn đề tài “Phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội”. Sử dụng nền tảng Wordpress để xây dựng website thương mại điện tử với các tính năng sẵn có và phát triển plug-in đáp ứng yêu cầu về hoạt động Content Marketing . Mục tiêu và nội dung đề tài Phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội đảm bảo hai yêu cầu: đơn giản và hiệu quả. Website tập trung vào tùy chỉnh, thiết kế và vận hành hiệu quả các chức năng plug-in của Wordpress để chia sẻ bài viết trên mạng xã hội. Phạm vi, chức năng, đối tượng của đề tài Website thương mại điện tử bán hàng Đầm đẹp dựa trên nền tảng Wordpress CMS thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng hóa. Để đáp ứng cho việc phát triển Wordpress CMS thì hệ thống phải đáp ứng đủ một số phần mềm nền tảng và sau đây là danh sách các phần mềm nền tảng: Apache Webserver: là chương trình máy chủ http chạy trên các hệ điều hành: Unix, Microsoft Windows, Novell Netware, Apache là một phần miền tự do và miễn phí. PHP: là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở được sử dụng cho nhiều dụ án web và được dử dụng phổ biến trên khắp thế giới. Hệ quản trị CSDL MySQL: là hệ quản trị tư do nguồn mở phổ biến trên khắp thế giới, được các nhà phát triển sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng và tin dùng. Với các đặc điểm như: tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, hoat động linh hoạt trên nhiều hệ điều hành. Mã nguồn Wordpress: Wordpress sử dụng mã nguồn mở PHP và cơ sở dữ liệu mySql. Wordpress giúp cho việc xây dụng website trở nên dễ dàng hơn, để download mã nguồn mở Wrodpress truy cập tại Wordpress.org Sublime Text 3, NotePad++: là môi trường biên tập và chỉnh sửa mã nguồn tiện dụng cho việc chỉnh sửa các đoạn code và update nội dung nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, đễ tiện lợp cho việc cài đặt, chúng ta có thể sử dụng để thiết lập môi trường thực thi Wordpress. Xampp gói phần mềm tích hợp hỗ trợ sẵn Apacher Webserver, PHP và MySQL. Ngoài ra do Wordpress xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ PHP và sử dụng HTML là ngôn ngữ giao diện web, do đó để có thể tùy biến cao Wordpress chúng ta phải đáp ứng một số ngôn ngữ như: PHP, HTML, JavaScript, XML, CSS. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp. Cho phép người dùng có thể đặt hàng thông qua giỏ hàng và thanh toán trực tuyến nhanh chóng. Đáp ứng yêu cầu của một Website thương mại điện tử. Website đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả: giao diện trực quan - thân thiện với người dùng, dễ dàng quản lý, truy cập dễ dàng Khảo sát và đặc tả hệ thống Nội dung của phần này sẽ trình bày tổng quan và chi tiết yêu cầu của hệ thống website Đầm đẹp. Hệ thống website được phân chia thành 4 phân hệ chính, với các yêu cầu và chức năng khác năng khác nhau đảm bảo hoạt động website diễn ra tối ưu. Giới thiệu về dự án Đầm đẹp là cửa hàng chuyên cung cấp các mẫu mã đầm váy mới và đẹp nhất trên thị trường, sang trọng và lộng lẫy. Khách hàng của Đầm đẹp là các cửa hàng nhỏ hơn hoặc đại đa số là các bạn trẻ nữ. Họ là đối tượng tiềm năng tăng doanh số cho cửa hàng. Bên cạnh đó, Đầm đẹp muốn các bạn nữ luôn đẹp và thoải mái nhất. Đầm đẹp mong muốn tạo điều kiện mua sắm thuận tiện cho khách hàng ở mọi lúc mọi nơi bằng việc giới thiệu sản phẩm và mở rộng kênh bán hàng trong khu vực TP.HCM và các tỉnh thành. Website Đầm đẹp được xây dựng nhằm thực hiện các hoạt động giới thiệu các sản phẩm. Hệ thống website đảm bảo thực hiện các giao dịch mua bán 24/24, tương tác trên mọi thiết bị: laptop, tablet, smartphone đáp ứng kịp thời các yêu cầu mua sắm và trải nghiệm của khách hàng. Đầm đẹp ngoài việc cung cấp các loại đầm váy còn cập nhật các xu hướng, mẫu mã mới nhất và các bài viết chia sẻ kinh nghiệm mua sắm, chọn lựa của các ngôi sao thời trang hàng đầu. Đầm đẹp xây dựng trên nền tảng Wordpress CMS và hoạt động theo mô hình C2C của hệ thống website thương mại điện tử. Để đảm bảo hoạt động giao dịch được diễn ra thuận lợi, khách hàng được cấp tài khoản thành viên khi đăng ký thành viên và thực hiện giao dịch. Hình 2.1 – Dự án website dầm đẹp. Mô hình dự án xây dựng website Đầm đẹp trên nền tảng Wordpress CMS Hình 2.2 – Mô hình hoạt động của hệ thống. Mô hình hoạt động của hệ thống bao gồm: Client: máy khách. Khách hàng sử dụng máy khách để truy cập vào website để mua hàng và thực hiện các giao dịch Website Đầm đẹp: Website Đầm đẹp ngoài cung cấp và giới thiệu các sản phẩm đầm váy còn tư vấn mặc đẹp, cập nhật xu hướng thời trang trong tuần của các model. Buyer information: Thông tin khách hàng. Khách hàng đăng ký thông tin trở thành thành viên của hệ thống website để hỗ trợ đặt hàng và thanh toán các sản phẩm của Đầm đẹp. Online store: nơi chứa các thông tin về hàng hóa, sản phẩm khách hàng đã chọn và muốn mua Payment gate: cung cấp hai hình thức thanh toán: Online (thanh toán trực tuyến trên hệ thống website); Offline (thanh toán qua đường bưu điện hoặc shipper). Đặc tả chi tiết đề tài Các thành phần và hoạt động trong hệ thống website Đầm đẹp Sever: Máy chủ đặt tại một khu vực trong một quốc gia. Server là nơi để quản lý toàn bộ hệ thống website tại khu vực đó. Server có tên, mô tả, địa chỉ khu vực đặt server. Thông tin người dùng: Username: chỉ được phép mang các ký tự a-z, A-Z, và số 0-9; có ít nhất 6 ký tự hoặc số; ký tự phải đứng trước số; bắt buộc phải có. Password: chỉ được phép mang các ký tự a-z, A-Z, và số 0-9; có ít nhất 5 ký tự hoặc số; bắt buộc phải có. Số điện thoại di động liên lạc (thông tin quan trọng để xác định người dùng). Địa chỉ hiện tại (thông tin quan trọng để xác định người dùng). Email: kiểm tra hợp lệ. Ngày tháng năm sinh: điền dưới dạng số. Giới tính: Nam hoặc nữ. Loại người dùng (xác định các chương trình ưu đãi, khuyến mãi kèm theo). Thông tin sản phẩm: Hình ảnh: hình ảnh sản phẩm Tên sản phẩm: tên sản phẩm Mô tả ngắn gọn: mô tả ngắn gọn Mô tả chi tiết: mô tả chi tiết Xuất xứ: xuất xứ của sản phẩm Giá: giá gốc của sản phẩm Thông tin khuyến mãi: giá hoặc ưu đãi khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm Phân hệ người dùng hệ thông Phân hệ Manager Đóng vai trò như một người cộng tác viên, biên tập nội dung và xử lý các nội dung được Admin Super cấp quyền: Quản trị tin tức/bài đăng: thực hiện các thao tác: cập nhật tin mới; quản lý bài/tin (thêm – xóa – sửa – tìm kiếm); upload Tìm kiếm: tìm kiếm thông tin bài viết (sử dụng từ khóa) Quản lý user: thêm – xóa –sửa – tìm kiếm Quản lý hàng hóa: tương tự quản trị tin tức/bài đăng Quản lý giao dịch: xử lý các phiên giao dịch, bao gồm các hoạt động hàng hóa, check đơn hàng, báo các các hoạt động hàng hóa. Phân hệ Admin super Người quản trị cấp cao của toàn hệ thống website, có toàn quyền trong hệ thống website: thêm – xoá- sửa – quản trị, cũng như xử lý các hoạt động liên quan đến hoạt động của toàn bộ hệ thống: Thêm quyền – xóa quyền – sửa quyền của các manager. Quản trị tin tức/bài đăng: thực hiện các thao tác: cập nhật tin mới; quản lý bài/tin (thêm – xóa – sửa – tìm kiếm); upload. Tìm kiếm: tìm kiếm thông tin bài viết (sử dụng từ khóa). Quản lý user: thêm – xóa –sửa – tìm kiếm. Quản lý hàng hóa: tương tự quản trị tin tức/bài đăng. Quản lý giao dịch: xử lý các phiên giao dịch, bao gồm các hoạt động hàng hóa, check đơn hàng, báo các các hoạt động hàng hóa. Phân hệ khách hàng Khách hàng là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của trang web. Khách hàng có những quyền này trong hệ thống website: xem sản phẩm, nội dung trang web, đăng kí thành viên, đặt mua sản phẩm, đánh giá, bình luận và góp ý về sản phẩm, thái độ của nhân viên cửa hàng. Xem sản phẩm, nội dung trang web : Khi khách hàng có nhu cầu mua sắm tại Đầm đẹp, khách hàng có quyền xem các sản phẩm từ trang chủ, danh mục của trang web. Ngoài ra khách hàng còn được tư vấn cách mặc đẹp và tham khảo cách mặc từ các bài báo của các ngôi sao thời trang hàng đầu. Đăng kí thành viên, đặt mua sản phẩm : Khi khách hàng chắc chắn muốn là thành viên của cửa hàng muốn nhận những thông báo giảm giá từ cử