Tiểu luận Cơ sở dữ liệu nâng cao

Ngày nay, những ứng dụng là ngày càng phức tạp, chúng yêu cầu hỗ trợ những hệ thống phần mềm thông minh, trong đó có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Chắc chắn trong tương lai, để phản ánh thực tế một cách trung thực, những hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu sẽ phải quản lý những dữ liệu không hoàn thiện. Một vài công trình đã được đưa ra trong phạm vi của những giá trị rỗng, nhưng không thể thiết kế một đại số quan hệ mở rộng hoàn thiện trong ngữ cảnh này, nghĩa là thiết kế một mô hình mà kết quả bất kỳ phép toán nào vẫn là một quan hệ của mô hình. Chẳng hạn nếu ta có một kết nối trong trường hợp một thuộc tính kết nối mang giá trị không chính xác, khi đó một bộ của quan hệ thứ nhất có thể được kết nối với nhiều bộ của quan hệ thứ hai và kết quả trong các bộ khác nhau là không độc lập. Bài viết này xem xét một khả năng mở rộng mô hình quan hệ dữ liệu trong đó những giá trị mơ hồ được cho phép và được biểu diễn như là những đại diện (candidate) phân biệt. Mục tiêu của bài viết là để chỉ ra rằng có thể nghĩ ra một hệ thống biểu diễn hợp lệ đối với một tập hữu hạn các phép toán bao gồm phép chọn, phép chiếu, phép nối trên những thuộc tính mang giá trị chính xác và fk-join là một loại kết nối đặc biệt thường xuất hiện trong thực tiễn. Bài viết này đề cập hai phần cơ bản: Mô hình nằm dưới hệ thống biểu diễn và khả năng sử dụng một loại phép toán kết nối nào đó trong sự hiển diện của những giá trị mơ hồ. Nội dung bài viết được chia làm 3 phần. Phần 1: giới thiệu hai loại yếu tố chính có ảnh hưởng trên mô hình. Một mặt chúng liên quan đến sự lựa chọn cơ chế có thể để biểu diễn những giá trị mơ hồ và sự thể hiện của một cơ sở dữ liệu có thể dưới dạng của những cơ sở dữ liệu thông thường chỉ chứa những thông tin chính xác và mặt khác sự thật rằng đôi khi cần thiết để đưa vào sự đánh giá sự phụ thuộc giữa những giá trị đại diện lấy từ những thuộc tính khác nhau. Phần 2: giới thiệu những khía cạnh chính của mô hình dữ liệu nằm dưới hệ thống biểu diễn. Ý tưởng chính là công nhận khả năng phân phối trên những bộ giá trị mà tương đương với một cấu trúc bao hàm quan hệ lồng nhau. Phần 3: trình bày hoạt động của hai phép toán với mô hình: phép chọn và fk-join.

doc14 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Cơ sở dữ liệu nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên