Tiểu luận Trí nhớ, trí nhớ lôgíc và các biện pháp rèn luyện các phẩm chất trí nhớ lôgic cho học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Công cuộc đổi mới phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội của đất nước theo hướng CNH, HĐH đã và đang đặt ra những yêu cầu nâng cao trình độ nhận thức của mỗi người về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Đặc biệt là vấn đề lĩnh hội tri thức khoa học và vận dụng chúng trong hoạt động thực tiễn hiện nay là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với đặc thù là môi trường đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội, trong những năm qua Học viện Kỹ thuật quân sự đã có những chủ trương, biện pháp tích cực trong việc phát triển trí nhớ nói chung và phát triển trí nhớ lôgíc cho học viên nói riêng trong lĩnh hội tri thức bằng việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức, phương tiện kỹ thuật dạy học. Tuy nhiên sự phát triển trí nhớ lôgíc của người học cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, biểu hiện ở việc: Học viên chưa tích cực học tập, việc xác định động cơ thái độ học tập chưa đúng đắn, trình độ nắm kiến thức chưa vững chắc,dễ quên, khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, trìu tượng hoá và vận dụng kiến thức đó trong vạch định chủ trương, chính sách, biện pháp lãnh đạo đơn vị trong giải quyết các vấn đề mà hoạt động thực tiễn đặt ra còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế trong ghi nhớ kiến thức, tài liệu và góp phần nâng cao năng lực lĩnh hội tri thức khoa học, năng lực học tập, năng lực vận dụng kiến thức trong hoạt động công tác sau này. Qua quá trình nghiên cứu làm tiểu luận tôi đã chọn hướng nghiên cứu với nội dung: Trí nhớ, trí nhớ lôgíc và các biện pháp rèn luyện các phẩm chất trí nhớ lôgic cho học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Với mong muốn xem xét, nhìn nhận lại đồng thời củng cố và phát triển trí nhớ cho học viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

doc17 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3433 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Trí nhớ, trí nhớ lôgíc và các biện pháp rèn luyện các phẩm chất trí nhớ lôgic cho học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan