Trình tự tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phú Sơn

(Bản scan) Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước, đã đưa nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế thị trường là nơi thử thách cho các doanh nghiệp phát triển và khẳng định mình đồng thời là nơi đào thải các doanh nghiệp yếu kém. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, muốn đem lại lợi nhuận cao thì doanh nghiệp phải quan tâm đến hạch toán tổng thể của doanh nghiệp mình. Bởi vì trong các doanh nghiệp sản xuất kết quả thu được của quá trình sản xuất là sản phẩm, sản phẩm sản xuất nhằm mục đích để bán. Vì vậy mà doanh nghiệp nào có tổ chức công tác kế toán bán hàng đúng chế độ quy định một cách khoa học và phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, thì giúp cho doanh nghiệp đứng vững trong cơ chế thị trường hiện nay. Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương: Chương I: Đặc điểm và tình hình chung của công ty TNHH Phú Sơn Chương II: Trình tự tổ chức kế toán bán hàng tại công ty TNHH Phú Sơn Chương III: Một số nhận xét và biện pháp đề xuất để hoàn thiện về tổ chức kế toán bán hàng tại công ty TNHH Phú Sơn

pdf27 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 3111 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trình tự tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phú Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan