Vai trò quan trọng của Kế toán quản trị trong Doanh nghiệp

Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển, chuyển từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, đặc biệt là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO. Do đó để có thể hòa nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới nó cũng đòi hỏi sự phát triển của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh. Ngày nay các doanh nghiệp xuất hiện cùng sự lớn mạnh về quy mô, cơ cấu, bên cạnh đó cũng tồn tại sự lớn mạnh về sức cạnh tranh. Để đáp ứng yêu cầu thị trường ngày một rộng lớn, các nhà quản trị phải có những chiến lược được hoạch định một cách lâu dài, khoa học. Nền tảng cơ bản nhất để Doanh nghiệp giữ vững và phát triển vị thế của mình trên thị trường chính là Kế toán quản trị. Mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Khối lượng sản phẩm sản xuất ra là bao nhiêu? Kết cấu như thế nào là hợp lý với nguồn lực tài chính của doanh nghiệp?. và sự tác động của các nhân tố đó tới lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào? Như vậy, khi nhà quản trị nắm vững mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận thì có thể lựa chọn các phương án kinh doanh phù hợp về: định giá sản phẩm, lựa chọn cơ cấu sản xuất kinh doanh, lựa chọn chiến lược khuyến mại tiếp thị,… sử dụng tốt các điều kiện kinh doanh hiện có nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Nói chung, thông tin của KTQT là nguồn thông tin chủ yếu giúp cho nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị: Lập kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và ra quyết định. Để tìm hiểu vấn đề này sâu hơn, chúng ta cùng phân tính các dự định của Công ty TOBACO.

doc17 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 7357 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò quan trọng của Kế toán quản trị trong Doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THẢO LUẬN Đề tài: Dựa vào số liệu cho sẵn, hãy thực hiện công việc kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị Doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh về: - Thay đổi kết cấu chi phí - Thay đổi giá bán sản phẩm - Thay đổi khối lượng sản phẩm tiêu thụ LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển, chuyển từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, đặc biệt là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO. Do đó để có thể hòa nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới nó cũng đòi hỏi sự phát triển của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh. Ngày nay các doanh nghiệp xuất hiện cùng sự lớn mạnh về quy mô, cơ cấu, bên cạnh đó cũng tồn tại sự lớn mạnh về sức cạnh tranh. Để đáp ứng yêu cầu thị trường ngày một rộng lớn, các nhà quản trị phải có những chiến lược được hoạch định một cách lâu dài, khoa học. Nền tảng cơ bản nhất để Doanh nghiệp giữ vững và phát triển vị thế của mình trên thị trường chính là Kế toán quản trị. Mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Khối lượng sản phẩm sản xuất ra là bao nhiêu? Kết cấu như thế nào là hợp lý với nguồn lực tài chính của doanh nghiệp?.... và sự tác động của các nhân tố đó tới lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào? Như vậy, khi nhà quản trị nắm vững mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận thì có thể lựa chọn các phương án kinh doanh phù hợp về: định giá sản phẩm, lựa chọn cơ cấu sản xuất kinh doanh, lựa chọn chiến lược khuyến mại tiếp thị,… sử dụng tốt các điều kiện kinh doanh hiện có nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Nói chung, thông tin của KTQT là nguồn thông tin chủ yếu giúp cho nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị: Lập kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và ra quyết định. Để tìm hiểu vấn đề này sâu hơn, chúng ta cùng phân tính các dự định của Công ty TOBACO. Công ty TOBACO sản xuất mặt hàng thiết bị điện báo bằng tia Lazer được thị trường ưa chuộng. Hiện tại công suất tối đa: 6000 bộ/năm. Đơn giá bán: 425/ bộ Số liệu chi phí hàng năm hiện nay ở mức công suất 4.800 bộ như sau: ĐVT : 1.000 đ STT Chỉ tiêu Số tiền  1 Lương nhân viên văn phòng công ty 110.000  2 Lương nhân viên phân xưởng sản xuất 70.000  3 Khấu hao TSCĐ văn phòng 32.000  4 Khấu hao cửa hàng và thiết bị bán hàng 25.000  5 Chi phí vật liệu phục vụ sản suất 8.000  6 Chi phí quảng cáo 120.000  7 Chi phí bằng tiền khác thuộc phân xưởng 30.000  8 Chi phí văn phòng phẩm 16.000  9 Chi phí dụng cụ sản xuất 40.000  10 Chi phí điện nước mua ngoài phục vụ sản xuất 42.000  11 Chi phí NVL trực tiếp 125/ bộ  12 Lương nhân viên bán hàng 15/ bộ  13 Khấu hao TSCĐ phân xưởng 42/ bộ  14 Chi phí nhân công trực tiếp 80/ bộ  Nếu sản xuất ở mức công suất thấp nhất là 3.000 bộ thiết bị/năm thì: - Chi phí văn phòng phẩm: 12.400 - Chi phí điện nước mua ngoài: 32.800 Yêu cầu: Dựa vào số liệu cho sẵn, hãy thực hiện công việc kế toán quản tri nhằm cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị Doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh về: Thay đổi kết cấu chi phí. Thay đổi giá bán sản phẩm. Thay đổi khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Bổ sung đề bài: Tại mức công suất cao nhất 6.000 bộ/năm doanh nghiệp có: - Chi phí văn phòng phẩm là 18.000 - Chi phí điện nước mua ngoài phục vụ sản xuất là 50.000 Bài thảo luận gồm ba phần: Phần I: Phân loại, bóc tách chi phí và tác động của cơ cấu chi phí đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp Phần II: Kế toán quản trị với quyết định kinh doanh Phần III: Phần kết luận PHẦN I: PHÂN LOẠI, BÓC TÁCH CHI PHÍ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU CHI PHÍ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ KINH DOANH 1.1. Phân loại chi phí, bóc tách chi phí: Biến phí là những chi phí thay đổi về tổng số, tỷ lệ với sự thay đổi của mức độ hoạt động. Định phí là những khoản chi phí không thay đổi về tổng số khi mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Phạm vi phù hợp là khoảng cách giữa mức độ hoạt động tối thiểu và mức độ hoạt động tối đa mà doanh nghiệp có thể thực hiện với năng lực hoạt động hiện có. Chi phí hỗn hợp là những khoản chi phí bao gồm cả yếu tố biến phí và định phí. Ở một mức hoạt động nào đó, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm của định phí và ở các mức độ khác nhau của hoạt động chúng lại thể hiện đặc điểm của biến phí. Theo bài ra ta thấy: Ở mức công suất 4800 bộ/ năm thì: 16000 + Chi phí văn phòng phẩm = = 3,33/bộ 4800 42000 + Chi phí điện nước mua ngoài = = 8,75/bộ phục vụ sản xuất 4800 Ở mức công suất 3000 bộ/ năm thì: + Chi phí văn phòng phẩm = = 4,13/ bộ + Chi phí điện nước mua ngoài phục vụ sản xuất = = 10,93/ bộ Như vậy, ở hai mức công suất khác nhau thì chi phí khác nhau, do đó đây là chi phí hỗn hợp. Giả thiết: - Tại mức công suất cao nhất 6000 bộ/ năm, ta có: + Chi phí văn phòng phẩm: 18.000 + Chi phí điện nước mua ngoài: 50.000 Ta lập các phương trình hỗn hợp cho chi phí văn phòng phẩm và chi phí điện nước mua ngoài phục vụ cho sản xuất ở 2 mức cao nhất là 6000 bộ và mức công suất thấp nhất là 3000 bộ: Gọi A: chi phí cố định b: biến phí Phương trình chi phí hỗn hợp dạng tổng quát: A + b x = Y - Chi phí văn phòng phẩm: Ta có hệ phương trình: A + 3000 b = 12.400 A + 6000 b = 18.000 Giải hệ phương trình ta được A = 6.800 b = 1,87 Vậy chi phí phương trình hỗn hợp là: Y = 6.800 + 1,87 x - Chi phí điện nước mua ngoài: Ta có hệ phương trình : A + 3000 b = 32.800 A + 6000 b = 50.000 Giải hệ phương trình ta được: A = 15.600 b = 5,73 Vậy chi phí phương trình hỗn hợp là: Y = 15.600 + 5,73 x - Tại mức 4800 bộ/ năm, ta có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng số dư đảm phí như sau: Ta có: + Tổng định phí = 110.000 + 70.000 + 32.000 + 25.000 + 8.000 + 120.000 + 30.000 + 40.000 + 22.4000 = 457.400 + Biến phí đơn vị = 125 + 15 + 42 + 80 + 7,6 = 269,6 + Tổng biến phí = 269,6 * 4800 = 1.294.080 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Dạng số dư đảm phí) Chỉ tiêu Số tiền Tỉ lệ (%)  Tổng số Đơn vị  1. Doanh thu 2.040.000 425 100  2. Biến phí 1.294.080 269,6 63,44  3. Số dư đảm phí 745.920 155,4 36,56  4. Định phí 457.400 - -  5. Lãi thuần 288.520 - -  1. 2. Tác động của cơ cấu chi phí đến quyết định đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp: Cơ cấu chi phí là một chỉ tiêu phản ánh quan hệ chi phí khả biến và chi phí bất biến trong tổng chi phí của doanh nghiệp ở một phạm vi hoạt động xác định. Có nhiều cách xác định cơ cấu chi phí khác nhau, tùy theo yêu cầu của các đối tượng sở dụng thông tin: Trường hợp 1: Cơ cấu chi phí Tổng biến phí (định phí) = của doanh nghiệp Tổng định phí (biến phí) Trường hợp 2: Cơ cấu chi phí Tổng biến phí (định phí) = của doanh nghiệp Tổng chi phí Phân tích cơ cấu của chi phí để làm rõ vấn đề cơ cấu chi phí của doanh nghiệp đã hợp lý chưa. Thông qua đó để có các biện pháp đầu tư chi phí cho phù hợp. Hiện tại công ty TOBACO đang có kết cấu chi phí là: 1.294.080 - Tỷ lệ biến phí trong tổng chi phí = = 73,89% 1.751.480 - Định phí chiếm: 26,11% Công ty dự định thực hiện thay đổi hình thức trả lương: từ trả lương theo thời gian sang trả lương theo sản phẩm của nhân viên phân xưởng (70.000). Ta có bảng sau: Khi doanh nghiệp thay đổi kết cấu chi phí, trường hợp tổng doanh thu và lãi thuần bằng nhau: Chỉ tiêu DN khi chưa thay đổi kết cấu chi phí DN khi đã thay đổi kết cấu chi phí  Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%)  1. Tổng doanh thu 2.040.000 100 2.040.000 100  2. Tổng biến phí 1.294.080 63,44 1.364.080 66,87  3. Số dư đảm phí 745.920 36,56 140.817 33,13  4. Định phí 457.400  387.400  5. Lãi thuần 288.520  288.520  Nhận xét: Theo số liệu trên ta thấy rằng công ty TOBACO có tỷ lệ biến phí cao hơn định phí, tuy nhiên ta không biết kết nào có lợi hơn cho công ty vì lợi nhuận bằng nhau Cho biến động doanh thu ở các mức khác nhau, ta thấy sự tác động của doanh thu đến lợi nhuận của 2 trường hợp là: Tỷ lệ biến động của doanh thu Mức biến động của doanh thu Mức biến động của lợi nhuận   DN khi chưa thay đổi kết cấu chi phí DN khi đã thay đổi kết cấu chi phí  +10% +204.000 +74.582,4 + 67.585,2  +20% +408.000 +149.164,4 +135.170,4  +50% +1.020.000 +372.192 + 337.926  -10% -204.000 -74.582,4 -67.585,2  -20% -408.000 -149.164,4 -135.170,4  -50% -1.020.000 -372.192 -337.926  Nhận xét: - Khi doanh thu của doanh nghiệp tăng từ 10% đến 50% thì lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp khi chưa thay đổi kết cấu chi phí tăng từ 74.582,4 nghìn đồng đến 372.912 nghìn đồng. Đồng thời lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp khi thay đổi kết cấu chi phí tăng từ 67.585,2 nghìn đồng đến 337.926 nghìn đồng . Do vậy, trường hợp khi chưa thay đổi kết cấu chi phí là tốt hơn vì có tỷ lệ định phí cao hơn biến phí nên lợi nhuận sẽ rất nhạy cảm đối với sự biến động của doanh thu. Vì vậy lợi nhuận sẽ tăng nhanh khi doanh thu tăng và cũng sẽ giảm nhanh khi doanh thu giảm. - Khi doanh thu của doanh nghiệp giảm từ 10% đến 50% thì lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp khi chưa thay đổi kết cấu chi phí giảm từ 74.582,4 nghìn đồng đến 372.912 nghìn đồng. Đồng thời lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp khi thay đổi kết cấu chi phí giảm từ 67.585,2 nghìn đồng đến 337.926 nghìn đồng Do vậy, trường hợp khi đã thay đổi kết cấu chi phí là tốt hơn vì mức giảm lợi nhuận là thấp hơn. Qua phân tích số liệu trên trong các điều kiện cụ thể công ty có thể lựa chọn cho mình cơ cấu hợp lý. Ví dụ khi đang trong thời kỳ tăng doanh thu công ty nên chọn cơ cấu chi phí đầu tiên, tức là cơ cấu có mức đinh phí cao hơn. Và ngược lại trong thời kỳ giảm doanh thu công ty nên lựa chọn kết cấu chi phí có chi phí cố định thấp nhằm làm hạn chế mức giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. PHẦN II: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH 2.1. Phương án kinh doanh Để tận dụng tối đa năng lực sản xuất 6000 bộ/ năm, doanh nghiệp dự tính có 3 phương án như sau: - Phương án 1: giảm giá 5/bộ - Phương án 2: tăng quảng cáo 10.000 - Phương án 3: giảm giá 3/bộ và tăng quảng cáo 5.000 2.2. Quyết định kinh doanh Chọn 1 phương án tối ưu cho doanh nghiệp. Phương án 1: Giảm giá 5/ bộ: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu thực hiện phương án này doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận như sau: - Giá bán còn lại là: 420/bộ - Số dư đảm phí đơn vị là: 420 - 269,6 = 150,4/bộ - Số dư đảm phí mới là: (420 - 269,6)* 6000 = 902.400 - Số dư đảm phí hiện tại: 745.920 - Số dư đảm phí tăng thêm: 156.480 - Định phí tăng thêm: 0 - Lợi nhuận tăng thêm: 156.480 Như vậy: Nếu thực hiện phương án này thì lợi nhuận của công ty tăng thêm 156.480 nghìn đồng. Tổng lợi nhuận công ty có thể đạt được là: 288.520 + 156.480 = 445.000 Phương án 2: Tăng chi phí quảng cáo 10.000: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lúc này định phí của doanh nghiệp sẽ là : 457.400 + 10.000 = 167.400 Nếu thực hiện phương án này thì : - Số dư đảm phí mới: (425 - 296,6) * 6.000 = 932.400 - Tổng số dư đảm phí hiện tại: 745.920 - Số dư dảm phí tăng thêm: 932.400 - 745.920 = 186.480 - Định phí tăng lên : 10.000 - Lợi nhuận tăng thêm: 186.480 - 10.000 = 176.480 Như vậy: Nếu thực hiện phương án này doanh nghiệp có thể đạt được lợi nhuận là : 288.520 + 176.480 = 465.000 Phương án 3: Giảm giá bán 3/bộ và tăng chi phí quảng cáo là 5.000/năm. - Giá bán còn lại là : 422/bộ. - Số dư đảm phí đơn vị là : 422 - 269,6 = 152.4. - Chi phí cố định mới là : 462.400 - Tổng số dư đảm phí mới: 152.4 * 6000 = 914.400 - Số dư đảm phí hiện tại: 745.920. - Số dư đảm phí tăng thêm: 914.400 - 745.920=168.480 - Định phí tăng thêm : 5000 - Lợi nhuận tăng thêm: 163.480 Như vậy: Nếu thực hiện phương án này thì doanh nghiệp sẽ đạt được lợi nhuận là: 288.520 + 163.480 = 452.000 Để so sánh lựa chọn các phương án trên ta nghiên cứu qua bảng phân tích sau: BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN Chỉ tiêu Phương án hiện tại Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3  1. Doanh thu 2.040.000 2.520.000 2.550.000 2.532.000  2. Biến phí 1.294.080 1.617.600 1.617.600 1.617.600  3.Số dư đảm phí 745.920 902.400 932.400 914.400  4. Định phí 457.400 457.400 467.400 462.400  5.Lãi thuần 288.520 445.000 465.000 452.000  6.Chi phí cho 1 đồng lợi nhuận 6.07 4.7 4.5 4.6  Nhận xét: Qua bảng phân tích trên ta thấy phương án 2 là phương án tối ưu nhất với mức lợi nhuận cao nhất là 465.000 và chi phí cho 1 đồng lợi nhuận thấp nhất là 4,5 trong mối quan hệ tương quan với các phương án khác. PHẦN III: KẾT LUẬN Trên đây là một số trường hợp chủ yếu về việc đánh giá vai trò quan trọng của Kế toán quản trị trong Doanh nghiệp. Với những trường hợp trên, Doanh nghiệp có thể kết hợp một cách linh hoạt các phương án để đạt được mức lợi ích tối ưu. Trong thời gian nghiên cứu, bài thảo luận của chúng em không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của cô để bài làm của chúng em hoàn chỉnh hơn Chúng em xin chân thành cảm ơn ! Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Nhóm thực hiện Nhóm 8 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Nhóm 8: Lớp HK2 - K5 Buổi 1: Thời gian: Ngày 30 - 09 - 2010 Từ 14h30 – 16h00 Địa điểm: Tại giảng đường A1 trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh Thành viên có mặt: 10/10 Nội dung thảo luận: Cả nhóm tập trung tìm hiểu về đề tài cần nghiên cứu. Nhóm chia thành hai nhóm nhỏ gồm nhóm A từ thành viên STT71 đến STT75: Phân tích chi phí thành biến phí và định phí, và thực hiện công việc kế toán quản trị cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị DN ra quyết định kinh doanh về việc thay đổi kết cấu chi phí. Nhóm B từ thành viên STT 76 đến STT 80: Phân tích chi phí thành biến phí và định phí, tách chi phí hỗn hợp và thực hiện công việc kế toán quản trị cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị DN ra quyết định kinh doanh về việc thay đổi giá bán sản phẩm và thay đổi khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Tại buổi thảo luận nhóm có một số ý kiến của cac thành viên trong nhóm đưa ra về đề tài thảo luận. Bạn: Trương Thị Kim Oanh cho rằng: Chi phí văn phòng phẩm và chi phí điện nước mua ngoài phục vụ cho sản xuất là những chi phí hỗn hợp vì vậy cần phải phân tích hai chi phí này thành định phí và biến phí và áp dụng công thức: Ymax = A + bxmax   Ymin = A + bxmin Với A là định phí b là biến phí đơn vị  tại mức công suất 6000(cực đại) và mức công suất 3000(cực tiểu). Từ đó tìm được định phí và biến phí đơn vị. Và một số ý kiến khác của các thành viên trong nhóm cũng được đưa ra trong buổi thảo luận nhóm… Buổi 2: Thời gian: Ngày 06- 10 – 2010 từ 08h30 – 10h30 Địa điểm: Tại giảng đường A1 trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh Thành viên có mặt: 10/10 Nội dung thảo luận : Tổng hợp bài của từng thành viên trong mỗi nhóm làm bài hoàn chỉnh, sữa chữa lại các lỗi trong bài làm. Tiến hành cho điểm từng thành viên Bảng tổng hợp công việc và cho điểm đánh giá từng thành viên STT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại  71 Đặng Thị Oanh 10/10/1987 A  72 Trương Thị Kim Oanh 31/10/1988 A  73 Nguyễn Thị Oanh 24/10/1987 A  74 Nguyễn Văn Phúc 08/11/1986 A  75 Nguyễn Thị Phương 20/01/1987 A  76 Nguyễn Thị Phương 08/04/1986 A  77 Nguyễn Thị Phương 10/08/1988 A  78 Đỗ Thị Phượng (Thư ký) 05/11/1987 A  79 Nguyễn Thị Phượng (Nhóm trưởng) 07/05/1987 A  80 Nguyễn Thị Phượng 24/11/1987 A  Hưng yên, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Nhóm trưởng: Thư ký: Nguyễn Thị Phượng Đỗ Thị Phượng
Luận văn liên quan