Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food

 Trong quá trình sản xuất, có rất nhiều quy định vệ sinh cá nhân đặt ra, mà yêu cầu người giám sát tại khâu vệ sinh cần hiểu rõ tầm quan trọng của nó, thế nhưng có nhiều khi công nhân bị trầy xước tay, vệ sinh tay không sạch, lăn tóc không kỹ mà vẫn được vào phân xưởng chế biến. Vì vậy kiến nghị cần hướng dẫn thật rõ cho người trực tại khâu này hiểu rõ tác hại đối với sản phẩm khi có các tạp chất lạ hay mầm mống bệnh rơi vào sản phẩm.  Khu vực vệ sinh khử trùng tay, có nhiều vòi nước vận hành bằng chân không hoạt động được, nút ấn hộp chứa xà phòng nửa rửa tay không hoạt động. Kiến nghị cần tu sửa, định kỳ kiểm tra, bảo trì, thay mới thiết bị vệ sinh khử trùng tay.

pdf185 trang | Chia sẻ: khactoan_hl | Lượt xem: 4484 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food i LỜI CẢM ƠN  Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần SG. Food. Đây là thời gian quý báu để em tiếp cận với thực tiễn quy trình sản xuất với sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc và các cô, chú, anh, chị trong Công ty cổ phần SG. Food. Bên cạnh đó, kết hợp và bổ sung với những kiến thức được học ở trường đã giúp em tiếp thu nhiều kinh nghiệm thực tế góp phần củng cố kiến thức đã được thầy cô truyền đạt ở trường. Để có thể hoàn thành báo cáo đồ án này là nhờ sự giúp đỡ của Ban giám đốc Công ty cổ phần SG. Food cùng các cô, chú, anh, chị trong tổ sản xuất đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian em thực tập tại công ty. Bên cạnh cũng có sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, đặc biệt là thầy Nguyễn Trọng Cẩn đã hướng dẫn em trong suốt thời gian làm đồ án và giúp em hoàn thành bài báo cáo này với tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tâm của mình. Em xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trong trường và ban giám đốc, cũng như các cô, chú, anh, chị trong Công ty cổ phần SG. Food TP.HCM, Ngày 26 Tháng 3 năm 2012 Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food ii CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----  ----- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2012 PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÀI GÒN FOOD Xác nhận sinh viên : ....................................................................... Sinh ngày: 24/04/1987 Lớp : 10HTP1 Trường : ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH Thực tập tại: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÀI GÒN FOOD Từ ngày: 12/12/2011 Đến ngày 25/03/2012 1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật: ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... 2. Về những công việc được giao: ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... 3. Kết quả đạt được: ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... ........................................................................................................................ ................................... XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THỰC TẬP Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food iii Khoa: ………………………… BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (GVHD nộp Bản nhận xét này về Văn phòng Khoa) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (2) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (3) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... Ngành : ................................................................................................................... Chuyên ngành : ................................................................................................................... 2. Tên đề tài: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ 3. Tổng quát về ĐA/KLTN: Số trang: ........................ Số chương: .......................................... Số bảng số liệu: ........................ Số hình vẽ: .......................................... Số tài liệu tham khảo: ........................ Phần mềm tính toán: .......................................... Số bản vẽ kèm theo: ........................ Hình thức bản vẽ: .......................................... Hiện vật (sản phẩm) kèm theo: ............................................................................................... 4. Nhận xét: a) Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ b) Những kết quả đạt được của ĐA/KLTN: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ c) Những hạn chế của ĐA/KLTN: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5. Đề nghị: Được bảo vệ (hoặc nộp ĐA/KLTN để chấm)  Không được bảo vệ  TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food iv Khoa: ………………………….. PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN) 1.Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (2) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... (3) ............................................................... MSSV: ………………… Lớp: ..................... Ngành : ................................................................................................................... Chuyên ngành : ................................................................................................................... 2.Tên đề tài : ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3.Các dữ liệu ban đầu : .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4.Các yêu cầu chủ yếu : .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5.Kết quả tối thiểu phải có: 1) ........................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................... 3) ........................................................................................................................................... 4) ........................................................................................................................................... Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food v TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH, Ngày…. Tháng….Năm 2012 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ và tên : Lê Thị Cẩm Tú MSSV : 1091100112 Lớp : 10HTP1 1. Đầu đề đồ án: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ HỒI CẮT KIRIMI ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SG. FOOD 2. Nhiệm vụ ( Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu)  Số liệu ban đầu:  Tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng HACCP  Tài liệu về nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm  Yêu cầu về nội dung:  Xây dựng qui phạm thực hành sản xuất tốt – GMP  Xây dựng qui phạm vệ sinh chuẩn – SSOP  Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi. 3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 12/12/2011 4. Ngày hoàn thiện đồ án : 25/03/2012 5. Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn Ngày …. Tháng…. Năm 2012 TRƯỞNG KHOA NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………. i PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP……………………………………………………ii BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐATN……………………………….. iii PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP…………………………………...iv NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP…………………………………........................................... v MỤC LỤC………………………………………………………………………………………...vi DANH MỤC BẢNG………………………………………………………………………………ix DANH MỤC HÌNH………………………………………………………………………………. x A.ĐẶT VẤN ĐỀ. ....................................................................................................................... 2 B.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ................................................................................................................ 2 C.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 2 D. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: ................................................................................................. 3 E.NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI....................................................................................................... 3 1.1.TÌM HIỂU VỀ NHÀ MÁY. .................................................................................................. 5 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển: ................................................................................. 5 1.1.2.Cơ cấu tổ chức và quản lý: ............................................................................................. 5 a.Sơ đồ cơ cấu tổ chức: ...................................................................................................... 5 b.Nhiệm vụ, chức năng từng bộ phận: ................................................................................ 7 c.Sơ đồ mặt bằng tổng thể, mặt bằng phân xưởng. ............................................................ 10 1.1.3.Tổng quan về quản lý chất lượng [1], [3], [4],[10]. ....................................................... 12 a.Phương pháp truyền thống: ............................................................................................ 12 b.Phương pháp quản lý theo GMP: ................................................................................... 12 c. Phương pháp quản lý theo ISO: .................................................................................... 12 d. Phương pháp quản lý theo HACCP: ............................................................................. 13 1.1.4.Giới thiệu về HACCP. ................................................................................................. 14 1.1.5.Các đặc trưng của HACCP. .......................................................................................... 15 1.1.6.Thuật ngữ- Định nghĩa. ................................................................................................ 16 1.1.7.Điều kiện để áp dụng HACCP. .................................................................................... 16 a.Mối quan hệ các thành phần trong hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP. ............... 16 b.Điều kiện tiên quyết. ..................................................................................................... 17 Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food vii 1.1.8.Các nguyên tắc của HACCP và trình tự áp dụng HACCP. ........................................... 17 a.Các nguyên tắc của HACCP. ......................................................................................... 17 b.Trình tự áp dụng HACCP. ............................................................................................. 18 2.1.KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU CÁ HỒI [5], [6], [7], [8] ...................................................... 31 2.1.1.Giới thiệu chung. ......................................................................................................... 31 a.Đặc điểm, phân bố, quá trình sinh sản của cá hồi Chum................................................. 32 b.Giá trị dinh dưỡng của cá hồi. ....................................................................................... 32 c.Mô tả nguyên liệu cá hồi sử dụng chế biến mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại nhà máy: ....... 32 2.1.2.Các chỉ tiêu kiểm tra và cách kiểm tra chất lượng nguyên liệu...................................... 33 a.Các chỉ tiêu kiểm tra cảm quan. ..................................................................................... 33 b.Các chỉ tiêu kiểm tra vi sinh. ......................................................................................... 33 2.1.3.Điều kiện vận chuyển và bảo quản. .............................................................................. 33 a.Vận chuyển .................................................................................................................... 33 b.Bảo quản trong quá trình chế biến ................................................................................. 33 c.Tồn trữ và bảo quản nguyên liệu trong kho lạnh ............................................................ 34 2.1.4.Các sản phẩm từ nguyên liệu cá hồi và thị trường tiêu thụ. ........................................... 34 2.1.5.Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến cá hồi cắt kirimi tại công ty SG.Food.................... 34 3.1.ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY SG.FOOD. ................................... 37 3.1.1.Định nghĩa các mức độ đánh giá. ................................................................................. 37 3.1.2.Đánh giá điều kiện sản xuất nhà máy: .......................................................................... 37 3.1.3.Bảng tiêu chuẩn xếp hạng điều kiện sản xuất của xí nghiệp .......................................... 51 3.2.Xây dựng GMP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh [1], [2], [4], [8]………………… 51 3.2.1.Khái quát………………………………………………………………………………... 51 a. Khái niệm GMP…………………………………………………………………………. 51 b. Phạm vi của GMP……………………………………………………………………….. 51 c. Phương pháp xây dựng GMP…………………………………………………................. 51 d. Hình thức của GMP………………………………………………………………………52 3.2.2. Phân bố GMP trên quy trình công nghệ…………………………………...........................53 a. Quy trình chế biến……………………………………………………………................. 53 b. Xây dựng qui phạm sản xuất (GMP) cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh……… 54 Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi tại công ty CP S.G Food viii 3.3. Xây dựng qui phạm vệ sinh chuẩn SSOP tại xí nghiệp [1], [2], [3], [4], [8], [10]………………………………………………………………………………......................... 91 3.3.1.Khái quát ..................................................................................................................... 91 a.Khái niệm SSOP. ........................................................................................................... 91 b.Mục đích của SSOP. ...................................................................................................... 91 c.Các lĩnh vực cần có của SSOP. ...................................................................................... 91 d.Phương pháp, nội dung của xây dựng SSOP. ................................................................. 91 e.Hình thức và nội dung của SSOP. .................................................................................. 92 3.3.2. Xây dựng SSOP tại công ty………………………………………………………………. 92 4.1.THÀNH LẬP ĐỘI HACCP [8]. ........................................................................................ 124 4.2.BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM [8], [9], [10]......................................................................... 125 4.3.BẢNG MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. ................................................................... 126 4.4.KIỂM TRA QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRÊN THỰC TẾ. ............................................ 127 4.5.BẢNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ XÁC ĐỊNH CCP THEO SƠ ĐỒ CÂY QUYẾT ĐỊNH [9]. ..................................................................................................................................... 135 4.6.BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM TỚI HẠN CPs [8], [10]. ................................................ 137 4.7.BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HACCP CHO SẢN PHẨM CÁ HỒI CẮT KIRIMI [8], [10]. ..................................................................................................................................... 139 5.1. KẾT LUẬN. .................................................................................................................... 141 5.2.ĐỀ XUẤT Ý KIẾN. .......................................................................................................... 141 5.
Luận văn liên quan