Xây dựng website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3

Mô hình bán hàng trực tuyến trên mạng đang trở nên rất phát triển trong giao dịch mua bán sản phẩm. Sự tiện lợi và hiệu quả trong việc thanh toán trực tuyến sẽ là điểm mạnh nếu ta khai thác được chúng. Việc xây dựng trang web bán sản phẩm trực tuyến là điều tất yếu cho những công ty, các tổ chức kinh doanh muốn hình thành thương hiệu, hỗ trợ việc giới thiệu các sản phẩm mới với công nghệ hiện đại. tới người mua và cộng đồng cư dân mạng.

ppt38 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xây dựng website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3Báo cáo đồ án tốt nghiệp*Sinh viên: - Nguyễn Ích HoànGiáo viên hướng dẫn: -Ths Đinh Gia TrườngNội dung bài báo cáoNội dung đề tài1Giới thiệu về ASP.Net MVC 32Ứng dụng MVC 3 phát triển website3Kết luận và hướng phát triển4Xây dựng website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3*Phần 1: Nội dung đề tài*Phần 1.1- Lý do chọn đề tàiMô hình bán hàng trực tuyến trên mạng đang trở nên rất phát triển trong giao dịch mua bán sản phẩm. Sự tiện lợi và hiệu quả trong việc thanh toán trực tuyến sẽ là điểm mạnh nếu ta khai thác được chúng. Việc xây dựng trang web bán sản phẩm trực tuyến là điều tất yếu cho những công ty, các tổ chức kinh doanh muốn hình thành thương hiệu, hỗ trợ việc giới thiệu các sản phẩm mới với công nghệ hiện đại... tới người mua và cộng đồng cư dân mạng.*Phần 1.1- Lý do chọn đề tài (tt)Với người sử dụng khi lựa chọn một trang web để tham gia mua bán trực tuyến thì đầu tiên là website đó phải đảm bảo được tính tin cậy, tiếp theo là đến website đó có đẹp hay không và cuối cùng là website đó có đơn giản, có dễ sử dụng và đầy đủ chức năng? Việc xây dựng trang web bán sản phẩm trực tuyến là điều tất yếu cho những công ty, các tổ chức kinh doanh muốn hình thành thương hiệu, hỗ trợ việc giới thiệu các sản phẩm mới với công nghệ hiện đại... tới người mua và cộng đồng cư dân mạng.*Phần 1.1- Lý do chọn đề tài (tt)*Để xây dựng được thương hiệu trên các công cụ tìm kiếm thì SEO là một điều rất quan trọng để tồn tại và phát triển một trang web. Trong giới hạn của đề tài em sẽ không tìm hiểu về SEO mà sẽ chuyên sâu vào việc làm sao để thiết kế được một trang web phải đẹp, đầy đủ chức năng và thực hiện tốt những chức năng cơ bản nhất.Phần 1.2- Các giải pháp được đề xuấtĐể tồn tại và phát triển trong tương lại thì yếu tố quan trọng nhất mà một trang web mới là phải mang tính sáng tạo và đầy đủ.Để mang tính sáng tạo thì việc vận dụng tốt CSS+ HTML, thêm vào đó là hiệu ứng động của thư viện Jquery vào việc thiết kế giao diện của trang web. Để đầy đủ và hoàn thiện về mặt chức năng thì việc sử dụng mô hình Asp.Net MVC 3 đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong việc này. *Phần 1.2- Các giải pháp được đề xuất (tt)Ngoài ra việc sử dụng một số công cụ có sẵn hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu vào hệ thống như CkEditor cho việc thiết kế nội dung chi tiết hay CkFinder cho việc hỗ trợ Upload những hình ảnh lên Server một cách nhanh chóng cũng là những điều hết sức cần thiết với những người dùng không chuyên.  Chính vì thế trang web của em xin được hướng tới sự sáng tạo về mặt giao diện, đầy đủ về mặt chức năng nhất có thể.*Phần 2: Giới thiệu về ASP.Net MVC 3*Phần 2.1-Tổng quan về mô hình MVC* Lịch sử phát triển:Phần 2.1-Tổng quan về mô hình MVC (tt)*Mô hình MVC:Phần 2.1-Tổng quan về mô hình MVC (tt)3 thành phần của mô hình MVC*Phần 2.1-Tổng quan về mô hình MVCMô hình hoạt động của MVC*Phần 2.2-Mô hình MVC và mô hình 3 lớp*Thành phần (3 Layers)Thành phần (MVC)GUIVIEW, CONTROLLERDAOMODELDTOBUSPhần 2.2-Mô hình MVC và mô hình 3 lớp (tt)*Phần 2.2-Mô hình MVC và mô hình 3 lớp (tt)* So sánh MVC và 3 LayersPhần 2.3- So sánh ASP.Net và ASP.Net MVC*Tính năngASP.NET ASP.NET MVCKiến trúc chương trình. Kiến trúc mô hình WebForm->Business->Database.Kiến trúc sử dụng việc phân chia chương trình thành Controllers, Models, View.Cú pháp chương trình.Sử dụng cú pháp WebForm, tất cả các sự kiện và control do server quản lý.Các sự kiện được kiều khiển bởi controllers, các control không do server quản lý.Truy cập dữ liệu.Sử dụng hầu hết các công nghệ truy cập dữ liệu trong ứng dụng.Phần lớn dùng LINQ to SQL class để tạo mô hình truy cập đối tượng. So sánh ASP.Net và ASP.Net MVCPhần 2.3- So sánh ASP.Net và ASP.Net MVC (tt)*Tính năngASP.NET ASP.NET MVCDebug.Debug chương trình phải thực hiện tất cả bao gồm các lớp truy cập dữ liệu, sự hiển thị, điều khiển các controls.Debug có thể sử dụng các unit test kiểm tra các phương thức trong controllers.Tốc độ phân tải.Tốc độ phân tải chậm trong khi trang có quá nhiều các controls vì ViewState quá lớn.Phân tải nhanh hơn do không phải quản lý ViewState để quản lý các control trong trang.Tương tác với javascript.Tương tác với javascript khó khăn vì các controls được điều khiển bởi server .Tương tác với javascript dễ dàng vì các đối tượng không do server quản lý điều khiển không khó.URL Address.Cấu trúc địa chỉ URL có dạng .aspx?&.Cấu trúc địa chỉ rành mạch theo dạng Controllers/Action/ID.Phần 2. 4- ASP.Net MVC Routing* File Global.asaxPhần 2. 4- ASP.Net MVC Routing (tt)* Cách thức hoạt động ROUTING Khi MVC App lần đầu tiên chạy. Application_Start() được gọi.Application_Start() gọi RegisterRoutes() => Route table hình thành.Mặc định route table chỉ chứa 1 route (Default).Default ánh xạ vào {controller}/{action}/{id}Controller: tên controller.Action: Hành động tương ứng trong Controller.Id: Tham số của action.Phần 2. 4- ASP.Net MVC Routing (tt)* Cách thức hoạt động ROUTING (tt)Phần 2. 5- Đánh giá MVC* Ưu điểm và nhược điểm của MVCPhần 2. 6- Mô hình ASP.Net MVC 3* Mô hình ASP.Net MVC 3ASP.Net MVC 3 là một phiên bản có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới giúp đơn giản hóa mã (code) . ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng này rất dễ dàng. Phần 2. 6- Mô hình ASP.Net MVC 3 (tt)* Mô hình ASP.Net MVC 3 (tt)Và sau đây là một số điểm mới của MVC 3:Công cụ xem Razor (The Razor View Engine) .Hỗ trợ đa View Engines (Support for Multiple View Engines).Những cải tiến thành phần Controller:Global Action Filters .Thuộc tính mới “ViewBag” .Các kiểu “ActionResult” mới. Phần 3: Ứng dụng ASP.Net MVC 3 phát triển website*Phần 3.1- Bài toán đặt ra* Nội dung yêu cầu:Nhằm xây dựng một trang web bán điện thoại di động trực tuyến với các chức năng dành cho cả người dùng (khách hàng) và người quản trị trang web.Đảm bảo đủ các tiêu chí cơ bản của một Website có chất lượng là: Phần 3.1- Bài toán đặt ra (tt)* Nội dung yêu cầu (tt):Thực hiện một cách đáng tin cậy các nhiệm vụ của Website như là:Đầy đủ chức năng người dùng.Đầy đủ chức năng người quản trị.Có cơ chế kiểm soát lỗi và bảo đảm hệ thống thực hiện tốt.Bảo mật thông tin và chức năng của hệ thống.Mang tính sáng tạo so với các sản phẩm hiện tại.Phần 3.2- Đối tượng sử dụng* Đối tượng sử dụng:Những sản phẩm Công nghệ thông tin hiện đại đều hướng tới xây dựng theo hướng đối tượng. Tức là tất cả nhiệm vụ, chức năng của hệ thống đều được bắt đầu từ các đối tượng (thể hiện của các lớp).Nhóm người sử dụng được chia làm 2 đối tượng chính là người dùng (User) và người quản trị hệ thống (Admin):Trang WebNgười quản trị hệ thống(Admin)Người sử dụng(User)Thành viên hệ thống (User)Phần 3.3- Yêu cầu với hệ thống mới*Yêu cầu đặt ra cho hệ thống mới:Để một trang web có thể tiếp tục tồn tại và phát triển hay không thì sản phẩm mới được xây dựng phải có tính sáng tạo và mới mẻ với người sử dụng.Đa số các trang web bán hàng trực tuyến hiện nay đều đảm bảo được đầy đủ tính năng cho việc bán hàng trực tuyến như: Xem các sản phẩm, xem thông tin, cấu hình sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, so sánh sản phẩm, xem tin tức, lựa chọn mặt hàng, đặt hàng, thanh toán,...Không những chỉ có chức năng chính là bán hàng trực tuyến mà ngoài ra chúng ta phải xây dựng trang web như một hệ thống quản lý thực. Có nghĩa là ngoài việc thực hiện chức năng mua bán sản phẩm thì hệ thống phải hướng đối tượng:Phần 3.3- Yêu cầu với hệ thống mới (tt)*Yêu cầu đặt ra cho hệ thống mới (tt): Với người sử dụng (User): Tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin sản phẩm, xem cấu hình, chức năng sản phẩm, xem các tin tức, lựa chọn sản phẩm để đặt mua, đặt hàng qua mạng, thanh toán, đăng ký thành viên hệ thống, đăng nhập, đăng xuất.... Chủ yếu là những chức năng xem thông tin từ hệ thống chứ không thể sửa đổi chúng.Với người quản trị (Admin): Ngoài tất cả những chức năng của người sử dụng hệ thống thì người quản trị còn có thể thay đổi nội dung các sản phẩm, thêm mới, sửa xóa đối với tin tức, thành viên, đơn hàng, mua bán, thống kê khi cần thiết, cấu hình các nội dung hiển thị như Menu, Banner, quảng cáo,... Nói chung là người quản trị có toàn quyền với hệ thống mà họ quản lý.Mời các thầy cô giáo xem trang web ứng dụng mô hình ASP.Net MVC 3 *Phần 3.4-Cài đặt và kiểm thử hệ thốngPhần 4: Kết luận và hướng phát triển *Phần 4- Kết luận và hướng phát triển*Mô hình MVC thực sự rất mạnh với khả năng tùy biến dựa trên nền tảng Entity Framework kết hợp với LINQ. Những câu truy vấn liên bảng giờ đã được làm giảm rất nhiều sự cồng kềnh, việc truyền tham số cũng không còn nhiều như trước nữa, hơn thế nữa việc lọc dữ liệu cũng khá là dễ dành với 2 cách là làm bằng biểu thức LINQ hay câu truy vấn LINQ.Nền tảng Entity Framework đã mang lại cho chúng ta 3 cách xây dựng dữ liệu khác nhau: Code First (CF), Database First (DF) và Model First (MF). Tùy theo ứng dụng của chúng ta mà ta có thể làm cách nào cũng được. Mỗi cách đều có điểm mạnh riêng của mình.Ưu điểm: Phần 4- Kết luận và hướng phát triển (tt)*Việc xây dựng trang web dựa trên sự phát triển vượt bậc của CSS, Jquery, Ajax đã mang lại khả năng thể hiện vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Thêm vào đó thư việc Jquery đã giúp cho trang web của chúng ta giảm thiểu tối đa Băng thông, thời gian, sự dài dòng trong code,... bằng các đối tượng như Date Picker, DataTable, AutoComplete,Auto Sort,...Trang Web được xây dựng theo hướng MVC với 3 đối tượng là Model, View và Controller đã mang đến những hiệu quả nhất định trong việc điều hướng các trang con của website, hạn chế nhiều lỗi bảo mật khi bổ sung Begin Form, các đối tượng quản lý đa dạng như Route. Thay vì xử lý sự kiện mà xử lý bằng các Action đã mang lại nhiều hứa hẹn cho công việc bảo mật và làm gọn cho người Code.Phần 4- Kết luận và hướng phát triển (tt)*Bên cạnh rất nhiều ưu điểm đó MVC cũng có một số mặt vẫn chưa hoàn thiện. Việc ứng dụng MVC trong thực tế ở Việt Nam vẫn chưa nhiều nên làm cho người lập trình không có nhiều tài liệu tham khảo, không có khả năng trao đổi. Điều đó làm cho tính phổ dụng của MVC 3 vẫn chưa thực sự tốt.Những nhược điểm đó sẽ được khắc phục trong những phiên bản MVC tiếp theo.Nhược điểm: Phần 4- Kết luận và hướng phát triển (tt)*Với khả năng của mình website bán điện thoại di động sử dụng công nghệ Asp.Net MVC 3 của em thiết kế vẫn còn nhiều điều thiếu sót, vẫn còn những chỗ chưa đầy đủ, bố cục vẫn chưa thực sự tốt. Kính mong các thầy, cô chỉ bảo thêm để em hoàn thiện trong tương lai.4 Kết luận (tt)Tiếng Việt:1. Học cùng doanh nghiệp. Video học Asp.Net MVC 4.2. MicroSoft VietNam. Giáo trình Asp.Net 3.5 của MicroSoft VietNam dịch và biên soạn.3. Phạm Hùng Phú. Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Trường ĐH SPKT Nam ĐịnhTiếng Anh:1. Jon Galloway – Microsoft. MVC Music Store - Tutorial - v3.0 4/28/20112. Pluralsight. Asp.Net Mvc 3 Tutorial hoàn thành ngày 29/5/2011.*Tài liệu tham khảowww.themegallery.com Thank You !Xin cám ơn thầy cô giáo và quý vị đại biểu đã quan tâm!