Chuyên đề Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử Hà Nội - Hanel

Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ được thực hiện vào giai đoạn cuối cùng của mỗi chu kỳ kinh doanh, nó quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này doanh nghiệp thực hiện và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, qua đó đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và ngược lại. Tiêu thụ sản phẩm không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp khả năng thu hồi vốn, thực hiện lợi nhuận để tiếp tục sản xuất kinh doanh mà nó con góp phần mở rộng thị trường, nâng cao vị thế canh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Trong thực tế hiện nay,công tác tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó thị trường luôn biến đổi không ngừng cùng với cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành. Trong cơ chế thị trường thì việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm để đạt được mức tăng trưởng trong nhiều năm là một vấn đề vô cùng khó khăn mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Đây không còn là một vấn đề mới mẻ mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn hết sức quan trọng với các nhà hoạch định chiến lược và quản lý kinh tế dưới giác độ vĩ mô của nền kinh tế quốc dân . Đứng trước mối quan tâm đó về công tác tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài :" Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử Hà Nội - Hanel" để nghiên cứu trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Với tư cách là sinh viên thực tập tại công ty, tôi viết chuyên đề này với mục đích nhằm phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty, đánh giá những thuận lợi và khó khăn, để từ đó tìm ra những phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty . Ngoài phần mở đầu và kết luận ,nội dung của chuyên đề được chia làm ba phần chính : Phần I: Tiêu thụ sản phẩm - một lĩnh vực không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp . Phần II: Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty điện tử Hanel . Phần III: Phương hướng và những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử Hanel .

doc95 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử Hà Nội - Hanel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ được thực hiện vào giai đoạn cuối cùng của mỗi chu kỳ kinh doanh, nó quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này doanh nghiệp thực hiện và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, qua đó đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và ngược lại. Tiêu thụ sản phẩm không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp khả năng thu hồi vốn, thực hiện lợi nhuận để tiếp tục sản xuất kinh doanh mà nó con góp phần mở rộng thị trường, nâng cao vị thế canh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Trong thực tế hiện nay,công tác tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó thị trường luôn biến đổi không ngừng cùng với cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành. Trong cơ chế thị trường thì việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm để đạt được mức tăng trưởng trong nhiều năm là một vấn đề vô cùng khó khăn mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Đây không còn là một vấn đề mới mẻ mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn hết sức quan trọng với các nhà hoạch định chiến lược và quản lý kinh tế dưới giác độ vĩ mô của nền kinh tế quốc dân . Đứng trước mối quan tâm đó về công tác tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài :" Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử Hà Nội - Hanel" để nghiên cứu trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Với tư cách là sinh viên thực tập tại công ty, tôi viết chuyên đề này với mục đích nhằm phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty, đánh giá những thuận lợi và khó khăn, để từ đó tìm ra những phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty . Ngoài phần mở đầu và kết luận ,nội dung của chuyên đề được chia làm ba phần chính : Phần I: Tiêu thụ sản phẩm - một lĩnh vực không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp . Phần II: Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty điện tử Hanel . Phần III: Phương hướng và những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử Hanel . Vì thời gian và trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế , do vậy chuyên đề khó tránh khỏi những sai sót nên rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo và các bạn để tôi có thể hoàn thiện hơn kiến thức của mình. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn GVC. Đỗ Văn Lư , giảng viên khoa QTKDCN &XD cùng các cô chú cán bộ trong công ty điện tử Hanel đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này. PHẦN I TIÊU THỤ SẢN PHẨM- MỘT LĨNH VỰC KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA MỖI DOANH NGHIỆP I.QUAN NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm Trong hệ thống lý thuyết tiêu thụ hiện nay có rất nhiều cách giải thích về thuật ngữ "tiêu thụ sản phẩm" và nó được biểu hiện theo những giác độ khác nhau. Nhưng dù trên giác độ nào thì đối tượng tiêu thụ sản phẩm vẫn là hàng hoá. Trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm được tạo ra có thể chào bán được và thoả mãn được một nhu cầu nào đó của con người. Như vậy, sản phẩm hàng hoá được tạo ra, có thể chào bán được và thoả mãn được một nhu cầu nào đó của con người. Như vậy, sản phẩm hàng hoá được tạo ra không phải để trực tiếp tiêu dùng mà để trao đổi. Trong hàng hoá luôn có hai thuộc tính là giá tri và giá trị sử dụng mà trong đó giá trị của hàng hoá chỉ được biểu hiện thông qua tiêu thụ. Mác coi quá trình tái sản xuất mở rộng bao gồm bốn khâu sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng thì hoạt động tiêu thụ nằm ở hai khâu trao đổi và phân phối. Đó là cầu nối giữa người sản xuất và tiêu dùng làm cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục. Có thể nói là một hoạt động quan trọng mà nhờ hoạt động này doanh nghiệp mới có khả năng thu hồi vốn để mở rộng sản xuất và tiến hành các chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Vậy tiêu thụ sản phẩm là gì? Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển giao hàng hoá cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán. Theo cách hiểu này thì quá trình tiêu thụ sản phẩm kết thúc khi người bán hàng nhận được tiền và giao hàng cho người mua. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm đồng nghĩa với hành vi bán hàng. Vì theo nghĩa rộng, bán hàng và tiêu thụ sản phẩm cùng có kết quả là hàng hoá thực hiện được giá trị và chuyển hoá quyền sở hữu. Nói cách khác, tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá, qua đó hàng hoá được chuyển từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng quan điểm này chưa được hiểu một cách đầy đủ và nó chỉ phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung vì mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp chỉ là lợi nhuận. Theo nghĩa rộng, hoạt động tiêu thụ sản phẩm được hiểu một cách rộng hơn, đầy đủ hơn. Lúc này hoạt động tiêu thụ được hiểu là một quá trình kinh tế gồm nhiều khâu từ giai đoạn nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường,định hướng sản xuất, tổ chức thực hiện chương trình tiêu thụ cho đến việc thực hiện các hoạt động dịch vụ trước, trong và sau khi tiêu thụ. Trong nền kinh tế thi trường, khi có nhiều người sản xuất và kinh doanh cùng một chủng loại mặt hàng thì việc bán hàng đối với người sản xuất luôn gặp khó khăn bởi sự canh tranh vô cùng khốc liệt của các đối thủ. Do vậy, việc tiêu thụ sản phẩm không phải chỉ đơn giản chỉ là việc bán hàng ở khâu cuối cùng mà phải được bắt đầu ngay từ khi xuất hiện ý tưởng kinh doanh. Doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ hội kinh doanh và tổ chức thực hiện tốt các khâu trong công tác tiêu thụ thi doanh nghiệp đó sẽ giành được lợi thế trong tiêu thụ sản phẩm. Tóm lại, tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức, kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất , chuẩn bị hàng hoá và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng nhằm tối đa hoá lợi nhuận . 2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm : 2.1 Đối với doanh nghiệp : Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó là chu trình liên tục gồm các hoạt động mua – sản xuất – bán. Nếu một trong ba hoạt động trên bị gián đoạn toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không thực hiện được hoặc thực hiện mà không có hiệu quả. Nếu khâu tiêu thụ gặp khó khăn, doanh nghiệp sẽ gặp phải tổn thất rất lớn, ngoài tổn thất về vốn bỏ ra còn chịu tổn thất mất khoản tiền lãi đáng nhẽ được hưởng khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn mong muốn những gì mình thu lại được phải lớn hơn thứ đã bỏ ra. Chính nhờ có sự chênh lệch giữa bỏ ra và thu lại mà doanh nghiệp mới có khả năng mở rộng hoạt động của mình. Hoạt động tiêu thụ chính là hoạt động để doanh nghiệp thu lại được đồng vốn đã bỏ ra và lợi nhuận do sử dụng đồng vốn đó đem lại. Nếu doanh nghiệp mua các yếu tố đầu vào và tiến hành sản xuất trong khi sản phẩm tạo ra không bán được, doanh nghiệp sẽ không còn vốn cho hoạt động sản xuất ở các chu kỳ kinh doanh tiếp theo và sẽ phải đối mặt với sự phá sản. Như vậy, hoạt động tiêu thụ chính là cơ sở để doanh nghiệp có điều kiện bảo đảm về mặt tài chính cho các chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Khi hàng hoá tiêu thụ được doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được số vốn đã bỏ ra và có lợi nhuận, nhờ có khoản tiền thu lại này mà doanh nghiệp có đủ nguồn lực về tài chính để tiến hành hoạt động mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất. Cũng nhờ có khoản lãi thu về mà doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất của mình. Tiêu thụ tốt là điều kiện đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra một cách bình thường: liên tục, nhịp nhàng và đều đặn. Điều này khác với nền kinh tế kế hoạch hóa, các doanh nghiệp chỉ cần tiến hành hoạt động sản xuất còn các hoạt động khác đã có các cơ quan khác làm cho. Việc mua các yếu tố đầu vào ở đâu, khối lượng bao nhiêu, sản xuất bao nhiêu và sản phẩm làm ra bán ở đâu đều được chỉ định rõ bởi các cơ quan hành chính cấp trên. Do vậy, trong cơ chế này doanh nghiệp không bao giờ phải lo lắng đến việc tiêu thụ và tồn kho. Vậy có thể nói hoạt động tiêu thụ là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất mở rộng của mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường, tăng thị phần của mình cũng như duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng. Thị phần là tỷ lệ về số lượng sản phẩm mà một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ được so với toàn bộ dung lượng thị trường hay so với các đối thủ cạnh tranh . Muốn mở rộng thị trường và tăng thị phần thì cần phải tăng cường công tác tiêu thụ nhằm tăng khối lượng bán bằng nhiều biện pháp. Để có thể phát triển thì doanh nghiệp cần phải tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm ,chủng loại sản phẩm phải được thay đổi liên tục, phong phú hơn cho phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng thì mới có thể góp phần mở rộng thị trường và tăng thị phần. Thêm vào đó thông qua hoạt động tiêu thụ bản thân doanh nghiệp phải thường xuyên duy trì và cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Bởi lẽ tiêu thụ là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng mà qua đó giúp nhà sản xuất nắm bắt được những thông tin cần thiết mà khách hàng yêu cầu để từ đó có biện pháp thoã mãn một cách tốt nhất những nhu cầu của khách hàng. Có như vậy, sản phẩm của doanh nghiệp mới được tiêu thụ nhanh chóng và giành được thắng lợi trong cạnh tranh . Tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và vị thế uy tín của doanh nghiệp. Quy mô, tốc độ tiêu thụ hàng hoá có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp. Khi tốc độ tiêu thụ hàng hoá cao thì vòng quay vốn tăng lên, hiệu quả sử dụng công suất máy móc thiết bị đạt mức cao, từ đó giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nó cũng phản ánh được những cố gắng của doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, giải quyết đựơc mâu thuẫn giữa chất lượng, mẫu mã với giá bán của sản phẩm và quan trọng hơn cả là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sẽ góp phần tạo dựng và giữ gìn uy tín của doanh nghiệp , đó là một tài sản vô hình quan trọng. Mà tài sản vô hình của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó biểu hiện trực tiếp ở hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và sự phù hợp của những sản phẩm bán ra so với nhu cầu của khách hàng. 2.2.Đối với xã hội. Về mặt xã hội,tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho quá trình sản xuất của xã hội diễn ra một cách bình thường ,liên tục,bảo đảm sự cân đối giữa cung và cầu của nền kinh tế quốc dân.Tiêu thụ sản phẩm góp phần vào việc ổn định xã hội,tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển .Nhờ hoạt động tiêu thụ sản phẩm mà sản phẩm sản xuất ra được đưa tới tay người tiêu dùng để thoả mãn các nhu cầu của xã hội, không những thế, tiêu thụ sản phẩm còn kích thích các loại nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng kích thích việc tiêu dùng của nhân dân.Đặc biệt,hoạt động này chính là cầu nối liên kết kinh tế giữa các vùng kinh tế trong nước, giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tiêu thụ sản phẩm còn có vai trò quan trọng đối với vấn đề giải quyết công ăn việc làm ,đảm bảo thu nhập cho người lao động và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân ,đồng thời đóng góp vào ngân sách Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ xã hội. Một trong những yếu tố đảm bảo cho sản xuất chính là đội ngũ các bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.Tập thể người lao động không chỉ là nền tảng mả còn là động lực của hoạt động sản xuất. Đảm bảo cuộc sống cho người lao động là một những ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp.Thông qua hoạt động tiêu thụ,các quỹ phúc lợi trong doanh nghiệp được hình thành nhằm ổn định cuộc sống cho người lao động và cũng là yếu tố kích thích lưọi ích vật chất nhằm gắn bó họ quan tâm ,đóng góp nhiều hơn cho lợi ích chung của doanh nghiệp. II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP . 1.Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 1.1.Khái niệm về thị trường . Hoạt động trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,nền kinh tế thị trường ,mỗi doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất hàng hoá với mục đích để bán và kiếm được nhiều lãi.Như vậy,sản phẩm hàng hoá của mỗi doanh nghiệp nhất thiết phải được tiêu thụ trên thị trường .Rõ ràng,thị trường ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá.Từ đó đến nay ,nền sản xuất hàng hóa đã phát triển và trải qua nhiều thế kỷ nên khái niệm về thị trường rất phong phú và đa dạng.Vì thế chúng ta có thể hiểu về thị trường rất phổ biến dưới nhiều góc độ khác nhau. Theo cách hiểu cổ điển, thị trường chính là nơi diễn ra các quá trình trao đổi buôn bán. Hay nói một cách dễ hiểu hơn ,thị trường giống như một cái chợ để người bán và người mua gặp gỡ tiến hành mua bán hàng hoá. Theo cách hiểu hiện đại, thị trường là sự kết hợp giữa cung và cầu ,trong đó người mua và người bán là hoàn toàn bình đẳng ,cùng cạnh tranh.Số lượng người mua và nguời bán nhiều hay ít phản ánh qui mô của thị trường .Việc quyết định nên mua hay bán hàng hoá ,dịch vụ với khối lượng ,giá cả bao nhiêu là do cung và cầu quyết định. Dưới góc độ kinh tế học, thị trường là một phạm trù riêng có của nền sản xuất hàng hoá. Hoạt động cơ bản của thị trường được thể hiện qua ba nhân tố cơ bản có mối quan hệ hữu cơ mật thiết với nhau :nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ cần được thoả mãn ,người cung ứng hàng hoá ,dịch vụ và giá cả hàng hoá dịch vụ đó. Thông qua thị trường chúng ta có thể hiểu được mối tương quan giữa cung và cầu, phạm vi và qui mô của cung và cầu dưới hình thức mua bán hàng hoá dịch vụ trên thị trường. Qua đó, ta thấy rõ được thị trường là nơi kiểm nghiệm giá trị của hàng hoá, dịch vụ xem nó có đáp ứng được nhu cầu của thị trường và được thị trường chấp nhận hay không. Nói tóm lại, khái niệm về thị trường dù có thay đổi đến đâu cũng không hoàn toàn tách rời sự phân công lao động xã hội. Sự phân công này như Mác đã nói là cơ sở của nền sản xuất xã hội. Hễ ở đâu và khi nào có sự phân công lao động xã hội thì ở đó có sản xuất hàng hoá và có thị trường. Thị trường chẳng qua chỉ là sự biểu hiện của phân công lao động xã hội và do đó nó có thể phát triển đến vô cùng theo thời gian. 1.2.Phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm . Như đã nói ở trên, sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp nhất thiết phải được tiêu thụ trên thị trường. Về mặt lý thuyết và thực tiễn ta thấy có nhiều loại thị trường và do đó ta cần phải nghiên cứu cách phân loại.Có nắm vững được cách phân loại thị trường chúng ta mới có khả năng nghiên cứu và sử dụng các biện pháp thích hợp để phát triển và mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ.Tuy nhiên ,có nhiều cách phân loại thị trường dựa trên các tiêu thức và góc độ khác nhau nhưng ở đây chúng ta chỉ đề cập tới những cách phân loại chủ yếu . Theo phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường, người ta chia ra: - Thị trường trong nước:là nơi tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong phạm vi quốc gia nơi doanh nghiệp sản xuất.Thị trường trong nước còn có thể được chi a nhỏ thành thị trường địa phương,thị trường khu vực. - Thị trường nước ngoài :là nơi tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bên ngoài phạm vi quốc gia nơi doanh nghiệp sản xuất.Nó biểu thị sự mở rộng thị trường để xuất khâủ hàng hoá qua biên giới .Người ta có chia thị trường nước ngoài nhỏ hơn nữa theo từng khu vực trên thế giới. Theo mức độ chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp chia ra: - Thị trường hiện tại:là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp đang chiếm lĩnh . - Thị trường tiềm năng :là phần thị trường mà doanh nghiệp chưa khai thác hết được và có thể được mở rộng khi có điều kiện nhất định. Đứng trên góc độ chuyên môn hoá sản xuất và kinh doanh ,người ta chia ra: - Thị trường hàng công nghiệp ,tiểu thủ công nghiệp. - Thị trường hàng nông,lâm,thuỷ sản. - Thị trường hàng cơ khi,điện tử ,hoá chất,vật liệu xây dựng… Nếu căn cứ vào mục đích hoạt động của doanh nghiệp ,có thể chia thành: - Thị trường đầu vào:là nơi cung cấp các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp . - Thị trường đầu ra:là nơi tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . Có nhiều cách phân loại khác nữa nhưng dù theo cách nào thì đều đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm chắc các nét đặc trưng của từng lại thị trường cũng như các yếu tố quản lý, vi mô, vĩ mô, phong tục tập quán ,thông lệ trong và ngoài nước cũng như xu hướng phát triển của từng loại thị trường. Từ đó mới giúp các nhà quản lý tìm ta những biện pháp hữu hiệu để tăng cường hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 2.Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường, việc sản xuất cái gì ?như thế nào?và cho ai?đều do doanh nghiệp tự quyết định để qua đó thực hiện được mục tiêu của mình. Công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp được hiểu rộng hơn là tổng hợp các hoạt động liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và tiền tệ giữa các chủ thể kinh tế.Quá trình này bao gồm hàng loạt các nghiệp vụ từ khâu nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường ,chuẩn bị hàng hoá và tổ chức tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng với hiệu quả cao nhất. 2.1.Nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường . Nhu cầu thị trường là tổng kì vọng cần được đáp ứng của một tập hợp đối tượng khách hàng trong một phạm vi không gian và thời gian cụ thể. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường là hoạt động đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nghiên cứu thị trường là việc tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh xuất hiện trên thị trường để tìm kiếm các giải pháp nhằm thích ứng với đòi hỏi của thị trường .Rõ ràng,nếu doanh nghiệp có khả năng thích ứng với động thái của thị trường ,doanh nghiệp đó mới có điều kiện tồn tại và phát triển. Mặt khác, trên thị trường còn có rất nhiều doanh nghiệp khác cùng hoạt động, doanh nghiệp nào cũng đặt yêu cầu mở rộng thị trường và đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của mình. Bởi vậy, để đảm bảo giành thắng lợi trong cạnh tranh và tránh được những bất trắc, rủi ro trong kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải hiểu biết cặn kẽ thị trường và khách hàng trên thị trường ấy. Nghĩa là doanh nghiệp phải biết làm tốt công tác nghiên cứu thị trường . Khi nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm ,doanh nghiệp phải giải đáp được những vấn đề sau: - Đâu là thị trường có triển vọng nhất đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Về bản chất đây chính là việc phân đoạn thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp phải làm, bởi lẽ không doanh nghiệp nào có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các đối tượng ở các phạm vi không gian khác nhau . - Khả năng của doanh nghiệp trên thị trường đó ra sao? Nghĩa là xem thị trường đó cần gì, khối lượng, chất lượng, giá cả là bao nhiêu? - Doanh nghiệp cần sử dụng những biện pháp gì để đáp ứng nhu cầu nhằm tăng khối lượng hàng hoá bán ra. Như vậy, mục tiêu của nghiên cứu thị trường là xác định khả năng tiêu thụ các sản phẩm của doanh nghiệp. Từ việc nghiên cứu các cơ hội kinh doanh, doanh nghiệp đưa ra các quyết định về chính sách sản phẩm của mình để thoả mãn nhu cầu thị trường . Trong thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều coi trọng việc nghiên cứu thị trường. Tuỳ theo quy mô của từng doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ mà có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu thị trường thích hợp . Nhưng nói chung, các doanh nghiệp đều phải nghiên cứu khái quát và nghiên cứu chi tiết thị trường, cụ thể là : ( Nghiên cứu khái quát thị trường, thực chất là nghiên cứu môi trường vĩ mô như tổng cung cầu hàng hoá, giá cả
Luận văn liên quan