Chuyên đề Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tất cả các nước trên thế giới nói chung và sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng nguồn vốn này hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều mở cửa thu hút nguồn vốn FDI. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào chính sách phát triển của mỗi nước và còn phụ thuộc vào khả năng phát triển của từng nước. Đối với Việt Nam chúng ta cũng vậy, để hoàn thành sự nghiệp CNH-HĐH Đảng và nhà nước ta chủ trương mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Thu hút đầu tư nước ngoài là chủ trương quan trọng, góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển đất nước. Trong thời gian thực tập vừa qua, được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, của các cô, các chú trong vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân. Em đã quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010” làm nội dung chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề chia làm 3 chương: Chương I: Sự cần thiết khách quan phải cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam Chương II: Thực trạng môi trường đầu tư và tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thời kỳ 1995 - 2003 Chương III: Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

doc95 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/03/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan