Đề tài Hoàn thiện chuẩn mực kế toán tài chính ở Việt Nam

Báo cáo tài chính là sự tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính nhất định mộtcách có hệ thống nhằm cung cấp thông tin cần thiết, quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng thông tin có liên quan khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường, đối tượng sử dụng thông tin kế toán khôngchỉ giới hạn là những người quản lý ở bên trong các doanh nghiệp hay phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn bao gồm cả các đối tượng, các thể nhân, pháp nhân bên ngoài doanh nghiệp như các nhà đầu tư, cácchủ nợ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, các đối tác kinhdoanh. mỗi đối tượng sử dụng thông tin kế toán với mục đích rất khác nhau. Để đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế về yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp, đa dạng và tạo điều kiện hội nhập với hệ thống thông tin trong khu vực, trên thế giới cũng như theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, Bộ Tài chính đã ban hành mười sáu (16) chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực này được xây dựng trên nền tảng của các chuẩn mựcquốc tế về kế toán có tính đến những điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của ViệtNam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các thông tư hướng dẫn việc áp dụng các chuẩn mực này vào công tác kế toán. Đó là các Thông tư số 89/2002/TT - BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế toán bốn (04) chuẩn mực kếtoán và Thông tư số 105/2003/TT -BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán sáu (06) chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, để hệ thốnghoá và giúp cho việc vận dụng các chuẩn mực kế toán đặc biệt là chuẩn mựckế toán về báo cáo tài chính vào thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam được dễ dàng thuận tiện và phù hợp hơn, chúng tôi xin 2 đưa ra một số ý kiến cùng trao đổi thêm với các bậc thầy và các bạn về vấn đề này, với giới hạn phạm vi nghiên cứu chỉ riêng về hệ thốngbáo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

pdf71 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 04/01/2013 | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện chuẩn mực kế toán tài chính ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan