Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí chính xác số I

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến căn bản. Chính sách đa phương hóa các quan hệ ngoại giao đã tạo điều kiện tiền đề cho kinh tế phát triển. Để phù hợp với sự phát triển kinh tế theo hướng mới, kế toán - một công cụ quan trọng trong quản lý cũng cần có những đổi mới thực sự, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý kinh tế ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Hoà nhịp cùng với những chuyển biến chung đó của nền kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất trên cương vị là một đơn vị kinh tế cơ sở, là tế bào của nền kinh tế quốc dân và là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất ra loại các sản phẩm và thực hiện cung cấp các loại sản phẩm đó phục vụ cho nhu cầu xã hội cũng cần phải có những bước đổi mới để thích ứng và tìm được chỗ đứng trên thị trường. Hạch toán kế toán là một mắt xích quan trọng của hệ thống quản lý, nó góp phần tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu chủ yếu của công tác hạch toán kế toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất. Bởi lẽ sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có đảm bảo tự bù đắp được chi phí bỏ ra và có lãi hay không. Mặt khác để có thể phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, ổn định thì doanh nghiệp phải tuân theo các quy luật kinh tế thị trường mà trước hết là phải ứng xử giá một cách linh hoạt, phải hiểu rõ chi phí bỏ ra, tiến tới giám sát chi phí một cách chặt chẽ, giảm hay cắt bỏ những chi phí không cần thiết để phục vụ cho việc hạ giá thành sản phẩm. Để đáp ứng các yêu cầu trên cũng như việc cung cấp thông tin cho quản lý, doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện cả về bộ máy kế toán và phương pháp hạch toán. Đây là một vấn đề vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa lý luận. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phạm Quang và các cô chú phòng kế toán tài chính, em mạnh dạn chọn chuyên đề thực tập: “ Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí chính xác số I “ Trong phạm vi đề tài em xin trình bày những vấn đề quan trọng của công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí chính xác số I nói riêng. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề được bố cục như sau: Phần thứ nhất: Cơ sở lí luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phần thứ hai : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạiCông ty cơ khí chính xác số I. Phần thứ ba : Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty chính xác số I.

doc80 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1246 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí chính xác số I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan