19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bản scan) Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 2: Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 3: Phân tích luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Câu 4: Phân tích luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 5: Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh luận điểm “Cách mạng giải phóng dân tộc, được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh.

pdf20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan