Bài dạy kĩ năng

Thông tin về kĩ năng (nhận thức): GV giải thích vắn tắt làm gì? làm như thế nào? Thực hành các mẫu hành vi đúng (nắm chắc, phát triển ): SV luyện tập theo mẫu kn bộ phận. Tốc độ và chính xác: sv luyện tập kn hoàn chỉnh chính xác, nhanh.-

ppt8 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1873 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy kĩ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI DẠY KĨ NĂNG Mục đích chủ yếu hình thành kĩ năng Các giai đọan học kĩ năng Cấu trúc của bài dạy kĩ năng CÁC GIAI ĐOẠN Thông tin về kĩ năng (nhận thức): GV giải thích vắn tắt làm gì? làm như thế nào? Thực hành các mẫu hành vi đúng (nắm chắc, phát triển ): SV luyện tập theo mẫu kn bộ phận. Tốc độ và chính xác: sv luyện tập kn hoàn chỉnh chính xác, nhanh.- CẤU TRÚC BÀI DẠY KĨ NĂNG Thao diễn minh họa tòan bộ kĩ năng Chia nhỏ kĩ năng tổng thể thành kĩ năng bộ phận, thao diễn chậm kĩ năng bộ phận Cho phép học viên thực hành liên tục kĩ năng bộ phận Tổ chức cho sv thực hành kĩ năng hòan chỉnh đến khi nắm vững HỖ TRỢ SV KHI THỰC HÀNH Đưa ra những gợi ý, nhắc nhở -> cung cấp thêm những thông tin bổ ích về kn Giúp sv phát hiện ra những dấu hiệu và nhắc nhở họ tự hướng dẫn hành vi của mình Đưa ra những nhận xét (thông tin phản hồi) – mang tính tích cực GIẢNG DẠY KĨ NĂNG Phân tích các kn sẽ dạy Đánh giá khả năng của sv Miêu tả và thao diễn minh họa kn Tạo cơ hội thực hành cho sv Đánh giá tiến độ của sv Thảo luận về các họat động tiếp theo và bài giảng tới ƯU ĐIỂM CỦA BÀI DẠY KĨ NĂNG Nâng cao kĩ năng làm việc bằng chân tay Nâng cao tư duy phê phán và phân tích Nâng cao kĩ năng áp dụng và kiểm chứng lí thuyết, củng cố kiến thức Các nguyên tắc được minh họa hiệu quả Khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ kiến thức Tự đánh giá kết quả và hiệu quả của nhóm và cá nhân NHƯỢC ĐIỂM CỦA BÀI DẠY KĨ NĂNG Trang thiết bị có thể không phù hợp hoặc không có. Các nhiệm vụ có thể vượt quá thời gian dự kiến Tốn thời gian BÀI TẬP Thiết kế bài dạy kĩ năng thuộc bộ môn thầy cô giảng dạy
Luận văn liên quan