Báo cáo Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Thọ

Là đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, hàng năm Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho sinh viên chính quy chuyên ngành quản lý Nhà nước đi thực tập nhằm tìm hiểu tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và thể chế hành chính nhà nước; nắm vững chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức nơi thực tập; trên cơ sở đó hiểu được nền hành chính nhà nước nói chung. Bên cạnh đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế để rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính; bổ sung và nâng cao kiến thức đã được tiếp thu trong quá trình học lý thuyết ở Học viện. Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia, thực hiện công văn số 999/HVHC-ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2005, từ ngày 4/4/2006 đến 4/6/2006 tôi đã đến thực tập tại UBND thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ và được phân về Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chúng ta đã biết hoạt động quản lý nói chung, là một hoạt động đòi hỏi nhiều năng lực và tư duy trong đó chủ thể quản lý luôn có bộ phận trợ giúp tuỳ theo quy mô tổ chức mà đó là một bộ máy hay một cá nhân. Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động đặc biệt trong đời sống xã hội. Nó được đặc trưng bởi hoạt động chấp hành và điều hành giữa cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới, giữa cá nhân lãnh đạo với những nhân viên trong nội bộ cơ quan. Mỗi cơ quan quản lý hành chính Nhà nước thực hiện chức năng của mình trong khuôn khổ nhiệm vụ quyền hạn thông qua những quyết định quản lý được thể hiện thành những văn bản quản lý. Mặt khác mỗi cơ quan có vị trí nhất định trong hệ thống hành chính và những mối quan hệ công tác với bên ngoài. Do đó bộ máy trợ giúp của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước là yếu tố được quan tâm như một điểm trọng tâm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cả cơ quan. Do thời gian và phạm vi tiếp cận công việc còn giới hạn nên trong khuôn khổ của một Báo cáo thực tập; tôi xin đề cập đến hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND thị xã chủ yếu từ phương diện nhiệm vụ của từng bộ phận trong Văn phòng, đặc biệt là công tác văn thư - một khâu quan trọng trong hành chính tổ chức của cơ quan, cũng là nơi tôi có điều kiện tiếp xúc công việc nhiều nhất; nhằm đưa lại một cái nhìn tổng thể, khái quát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa hoạt động của Văn phòng đối với cơ quan cũng như chức năng của Văn phòng nói chung trong hoạt động quản lý ở các cơ quan hành chính Nhà nước. Nội dung chính của Báo cáo bao gồm: Chương I. Khái quát về UBND thị xã phú thọ và Văn phòng HĐND-UBND thị xã Phú Thọ. Chương II. Tình hình hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Phú Thọ. Chương III. Đánh giá tình hình hoạt động và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Đào tạo, các Thầy cô giáo hướng dẫn Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế; UBND, Văn phòng HĐND-UBND thị xã Phú Thọ đã tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi hoàn thành báo cáo này.

doc37 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan