Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà Kotobuki

Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là một trong những khâu vô cùng quan trọng, nó quyết định thắng lợi hay thất bại của doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Chúng ta tự hỏi doanh nghiệp sẽ ra sao khi sản phẩm của họ không được tiêu thụ trên thị trường hay tiêu thụ ít hơn lượng sản phẩm sản xuất ra, câu trả lời chắc chắn rằng doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phá sản. Bởi vậy việc tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mà mọi nhà quản trị phải quan tâm và giải quyết thoả đáng vấn đề này nếu không muốn chịu thất bại trong cạnh tranh. Hiện nay, đất nước đã và đang chuyển hướng nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường. Đất nước ta đang tiến hành hội nhập vào khu vực và quốc tế. Do đó sự cạnh tranh trên thị trường là rất khốc liệt. Điều đó buộc các nhà quản trị doanh nghiệp phải lỗ lực tìm chỗ đứng cho doanh nghiệp mình trên thị trường, chỉ có vậy mới không bị thị trường đào thải. Thực tiễn kinh doanh cho thấy, thực hiện tốt công tác tiêu thụ là yếu tố mang lại sức cạnh tranh rất lớn cho doanh nghiệp, thực tiễn cũng chứng minh cạnh tranh thành công không phải chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn người khác mà còn phải tốt hơn khả năng sẵn sàng của chúng ở đâu, khi nào và như thế nào. người tiêu dùng muốn chúng. Chỉ có kênh phân phối mới giải quyết được điều này. Kênh phân phối thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm, muốn tiêu thụ sản phẩm tốt thì các quyết định về kênh phân phối của các nhà quản trị phải tốt. Nghĩa là phải tổ chức kênh phân phối, điều khiển chúng như thế nào.v.v. Để cho chúng hoạt động có hiệu quả. Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotoboki là một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thị trường bánh kẹo, một thị trường nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít rủi ro. Như bao doanh nghiệp khác vấn đề tiêu thụ sản phẩm được các nhà quản trị của công ty quan tâm. Việc tổ chức quản trị kênh phân phối để chúng hoạt động có hiệu quả là mong muốn của các nhà quản trị công ty và cũng là nhu cầu tất yếu cho sự tồn tại và đứng vững, phát triển của công ty. Qua quá trình thực hiện tại công ty Liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki, cùng với kiến thức của mình và nhận thức được tầm quan trọng trên đây, em mạnh dạn chọn đề tài "Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki". Mục đích của đề tài là nghiên cứu về lý thuyết kênh phân phối, công tác tổ chức và quản trị kênh và vận dụng vào thực tiễn tổ chức và quản trị kênh phân phối của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki trong 5 năm trở lại đây nhằm đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối. Bài viết dưới đây bao gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki. Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki.

doc106 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà Kotobuki, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan