Đề tài Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ

Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Nội dung này đã khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu và sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thể hiện sự lớn mạnh của đội trong quá trình hoạt động, tạo cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của một tổ chức trẻ em, kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Đội góp phần trực tiếp vào việc giúp đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, người công dân tốt người đoàn viên TNCS nghĩa là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ và dân tộc ta. Trong công cuộc xã hội hoá ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển sâu rộng về mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, . Mà phát triển con người đang là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức để xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục”. Thật vậy nền giáo dục ở nước ta cũng đang dần được cải tiến để nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của tương lai. Dưới nhiều hình thức: thay sách, đổi mới phương pháp dạy và học “Lấy học sinh làm trung tâm”,“Phát huy trí lực học sinh” đã được đội ngũ thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc và thấy được hiệu quả trong phương pháp đổi mới, Song song việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động 2 không 4 tiêu chuẩn trong giáo dục “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Chống vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đủ chuẩn lên lớp.” Thực hiện tốt việc xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Tuy vậy vẫn còn một số bộ môn vẫn còn nặng về kiến thức, chưa đi sâu vào thực hành, chưa sử dụng tốt giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy Từ đó rất khó khăn cho việc dạy của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tiết sinh hoạt chào cờ cũng là một trong những tiết luôn gắn liền và hỗ trợ giáo dục các em rèn luyện đạo đức, tích cực trong học tập. Và thực tế hiện nay tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh, gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết chào cờ đầu tuần hiệu quả, giữ được tính chất thiêng liêng của một buổi chào cờ, gây sự chú ý, thích thú của học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu Tổ quốc, yêu dân tộc, chuyển tải tốt định hướng học tập và rèn luyện cho học sinh trong một tuần, đồng thời bên cạnh đó giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng. Từ ý tưởng đó, trong năm học qua, được sự cho phép của nhà trường tôi đã xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động cho tiết “Sinh hoạt dưới cờ” của cả năm học. Và nhận thấy rằng học sinh đón nhận một cách tự nhiên, sôi động, thích thú khi tham gia vào những hoạt động đó, góp phần to lớn vào việc nâng cao kiến thức hiểu biết và sự thư giãn thoải mái cho các em, góp phần giáo dục các em, giúp các em nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý trong tiết sinh hoạt chào cờ. Đó là vấn đề tôi quan tâm và là lý do tôi chọn đề tài “Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ”.

doc31 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 8211 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Nội dung này đã khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu và sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thể hiện sự lớn mạnh của đội trong quá trình hoạt động, tạo cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của một tổ chức trẻ em, kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Đội góp phần trực tiếp vào việc giúp đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, người công dân tốt người đoàn viên TNCS nghĩa là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ và dân tộc ta. Trong công cuộc xã hội hoá ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển sâu rộng về mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục,…. Mà phát triển con người đang là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức để xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục”. Thật vậy nền giáo dục ở nước ta cũng đang dần được cải tiến để nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của tương lai. Dưới nhiều hình thức: thay sách, đổi mới phương pháp dạy và học “Lấy học sinh làm trung tâm”,“Phát huy trí lực học sinh”…đã được đội ngũ thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc và thấy được hiệu quả trong phương pháp đổi mới,… Song song việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động 2 không 4 tiêu chuẩn trong giáo dục “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Chống vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đủ chuẩn lên lớp.” Thực hiện tốt việc xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,… Tuy vậy vẫn còn một số bộ môn vẫn còn nặng về kiến thức, chưa đi sâu vào thực hành, chưa sử dụng tốt giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy… Từ đó rất khó khăn cho việc dạy của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tiết sinh hoạt chào cờ cũng là một trong những tiết luôn gắn liền và hỗ trợ giáo dục các em rèn luyện đạo đức, tích cực trong học tập... Và thực tế hiện nay tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh, gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết chào cờ đầu tuần hiệu quả, giữ được tính chất thiêng liêng của một buổi chào cờ, gây sự chú ý, thích thú của học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu Tổ quốc, yêu dân tộc, chuyển tải tốt định hướng học tập và rèn luyện cho học sinh trong một tuần, đồng thời bên cạnh đó giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng. Từ ý tưởng đó, trong năm học qua, được sự cho phép của nhà trường tôi đã xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động cho tiết “Sinh hoạt dưới cờ” của cả năm học. Và nhận thấy rằng học sinh đón nhận một cách tự nhiên, sôi động, thích thú khi tham gia vào những hoạt động đó, góp phần to lớn vào việc nâng cao kiến thức hiểu biết và sự thư giãn thoải mái cho các em, góp phần giáo dục các em, giúp các em nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý…trong tiết sinh hoạt chào cờ. Đó là vấn đề tôi quan tâm và là lý do tôi chọn đề tài “Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ”. II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI II.1. Cơ sở của vấn đề. II.1.1. Cơ sở lý luận. Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là những hoạt động giáo dục nhằm tạo ra môi trường cho Đội viên rèn luyện, phấn đấu hướng tới mục tiêu con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung và hình thức hoạt động Đội chính là hai mặt của hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Để tổ chức tốt một hoạt động giáo dục có ý nghĩa cao, giáo viên TPT Đội phải dựa trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động Đội, đối tượng Đội viên, điều kiện của Liên Đội và đặc biệt là từ nội dung hoạt động để lựa chọn các hình thức hoạt động Đội phù hợp nhằm tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất cho đội viên trên cơ sở mục tiêu giáo dục đã đề ra. Mục tiêu của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu giáo dục và đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa của Đảng ta. Mục tiêu hoạt động Đội thống nhất với mục tiêu giáo dục nhà trường phổ thông. Điều 27 khoản 1 Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã xác định l mục tiêu như sau: “ Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho Đội TNTP Hồ Chí Minh, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. II.1.2. Cơ sở thực tiễn. Hoạt động Đội là một hoạt động không thể thiếu được trong trường học. Trong những năm gần đây Liên Đội trường trung học cơ sở Thị trấn Đại Từ luôn đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng các hoạt động Đội theo chủ điểm năm học, chủ điểm của hàng tháng, các ngày lễ lớn lễ lớn trong năm... Không chỉ đầu tư vào những hoạt động Đội mang tính chất truyền thống như: Màn truyền thống, Đại Hội Liên Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, Hội trại 26- 3, ngoại khoá,... Bên cạnh đó nhà trường cũng như Liên Đội luôn chú ý tới việc tổ chức các hoạt động Đội mang tính chất thời sự, mới mẻ để thu hút sự tham gia của các em học sinh, đồng thời có sự phối kết hợp với các cơ quan, ban nghành, các tổ chức xã hội để tổ chức các hoạt động ngoại khoá phong phú có ý nghĩa giáo dục, chính trị to lớn. VD: Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2010-2011; Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”; Diễn đàn về quyền trẻ em; Các cuộc thi viết, vẽ tranh minh họa về Quyền trẻ em... đã thu hút đông đảo các em đội viên tham gia và có ý nghĩa giáo dục to lớn. Chính vì thế các hoạt động Đội đã trở thành một sân chơi bổ ích thu hút đông đảo các em Đội viên tham gia, thông qua các hoạt động Đội các em tiếp thu được những kiến thức bổ ích và vận dụng nó vào trong ứng xử, giao tiếp xã hội, trở thành những học sinh mạnh dạn, tự tin, có ý thức rèn luyện đạo đức. Bên cạnh hiệu quả của các hoạt động Đội đem lại. trong những năm qua một số hoạt động Đội của Liên Đội vẫn chưa thật sự phát huy hiệu quả, còn một số tồn tại và hạn chế nhất định: Đó là một số hoạt động Đội còn mang tính chất hình thức, chưa thu hút và chưa gây được hứng thú với các em. Đặc biệt có những hoạt động đội do việc xây dựng và triển khai kế hoạch chưa được chi tiết, sát với tình hình thực tế khiến cho các hoạt động Đội phần nào bị hạn chế trong khâu tổ chức. Hiện nay hầu hết các trường THCS đều có phân bố tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thành phần tham dự: học sinh trong buổi học, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu, tổng phụ trách đội. Thời lượng tiết chào cờ là 45 phút, nội dung và chương trình đều giao cho tổng phụ trách đảm nhiệm. Nội dung cụ thể của tiết chào cờ ở nhiều trường hiện nay như sau: Ổn định tổ chức: công việc này thường giao cho BCH liên đội. Nghi lễ chào cờ: hát Quốc ca, đội ca, hô khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua điểm thi đua của các lớp trong tuần, trong tháng. Đánh giá chung: TPT đánh giá tất cả các mặt hoạt động trong tuần, đánh giá ưu điểm, tồn tại, kiểm điểm những cá nhân vi phạm nội quy học sinh. Triển khai công tác trong tuần. Ban giám hiệu nhà trường phát biểu, nội dung chủ yếu: nhắc nhở đôn đốc, đôi lúc lặp lại công việc công việc TPT đã triển khai, nhắc lại việc học sinh vi phạm nội quy… Từ chương trình trên chúng ta thấy một điều: sự việc lặp đi lặp lại, hết tuần này sang tuần khác ,từ đó gây sự nhàm chán trong học sinh. Nhiều em đón nhận tiết chào cờ một cách thụ động, một số em bỏ tiết chào cờ vì biết mình sẽ bị kiểm điểm trước cờ, sẽ xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Tâm lý ở lứa tuổi này của các em là thích vui chơi, thích tìm hiểu những điều mới lạ, thích thể hiện mình, thích sự thay đổi, kiến thức lĩnh hội được từ người thầy phải đến một cách tự nhiên, không gò ép. Từ đó ta thấy một điều là hiệu quả tiết chào cờ không cao, chưa góp phần vào việc giáo dục và nâng cao hiểu biết cho các em, đôi lúc lãng phí thời gian. II.2. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. II.2.1. Xây dựng các bước thực hiện chương trình hoạt động II.2.1.1. Lập kế hoạch: Để đảm bảo kiến thức, thời gian, nguồn kiến thức, nguồn lực…để thực hiện chương trình, TPT và giáo viên bộ môn hoạt động ngoài giờ lên lớp phải phối hợp lên kế hoạch tổng thể cho chương trình cả năm học, thông qua ban giám hiệu nhà trường. Nội dung kế hoạch như sau: Chương trình sinh hoạt chủ điểm từng tháng trong năm. Thời gian thực hiện từng hoạt động trong tháng. Nguồn kiến thức, một số trò chơi. Công tác phối hợp các đoàn thể trong nhà trường. Dự trù kinh phí giải thưởng cho học sinh trong từng tháng và cả năm học. II.2.1.2. . Soạn thảo nội dung hoạt động: Đây là công việc rất khó khăn đòi hỏi tổng phụ trách phải có kiến thức cơ bản về tin học, sự chịu khó tìm tòi học hỏi, sự cẩn trọng trong trong sưu tầm và tổng hợp nguồn kiến thức từ giáo viên, học sinh, các tạp chí, sách hoạt động ngoài giờ, các trang Web, các sách tham khảo…tạo thành kho kiến thức chung cho việc xây dựng chương trình hoạt động. Sắp xếp kho kiến thức phải khoa học, theo thứ tự thời gian, theo chủ điểm, chủ đề để phù hợp với chương trình, chủ điểm từng tháng của năm học. Lượng kiến thức, trò chơi phục phụ cho mỗi hoạt động phải phù hợp, không nặng nề khiến học sinh nhàm chán, không quá dài thời gian làm cho quá tải tiết chào cờ. Giao lưu kiến thức qua các thông tin của đơn vị bạn nhằm làm giàu thêm kho kiến thức vui học của trường. Thường xuyên làm tốt công tác tư vấn với giáo viên bộ môn để đảm bảo kiến thức vững chắc, trách sai sót nhầm lẫn khiến học sinh có thể hiểu nhầm, hiểu lệch. II.2.1.3.Thực hiện chương trình: * Trước hết TPT phải xác định: “Sinh hoạt chủ điểm dưới cờ” là một phần thời lượng trong chương trình chào cờ đầu tuần. Không lạm dụng tiết chào cờ để trở thành một tiết học nặng nề, ngập tràn kiến thức phổ thông sẽ khiến học sinh nhàm chán. Mỗi chương trình chào cờ đầu tuần TPT phải soạn như một tiết dạy trên lớp, hoạt động chủ điểm theo từng tuần, từng tháng”, hướng dẫn và phân công từng việc cho Ban chỉ huy Liên đội thực hiện như là một phần bắt buộc trong chương trình, xuyên suốt các buổi chào cờ đầu tuần. * Thứ tự chương trình cụ thể như sau: Chuẩn bị sân lễ và bàn ghế phục vụ những hoạt động cho tiết chào cờ: lớp trực tuần hoàn thành trước 15 phút. Ổn định tổ thức: 2 phút Nghi lễ chào cờ: 3 phút Đánh giá chung và triển khai công tác trong tuần: 10 phút - Thông qua điểm thi đua của các lớp trong tuần, trong tháng. - Tuyên dương những cá nhân tập thể xuất sắc, trao cờ luân lưu. - Nhận xét hoạt động trong tuần, đánh giá ưu khuyết điểm. Ý kiến ban giám hiệu: 5 phút. “Sinh hoạt chủ điểm” : 25 phút II.2.2. Nội dung chi tiết từng hoạt động chủ điểm hàng tháng: Ở trường THCS Thị trấn Đại Từ hoạt động giáo dục theo chủ điểm thường vào các buổi chào cờ thông qua chủ điểm theo từng tháng. Để chương trình hoạt động đi theo định hướng nhất định, người biên tập chương trình cần biên soạn theo chủ đề cụ thể nhằm tương tác tốt với môn hoạt động NGLL do Bộ GD quy định. Tôi đã soạn thảo nội dung chi tiết chương trình hoạt động từng tuần theo chủ điểm từng tháng. Điển hình một số hoạt động như sau: Chủ điểm tháng 9 “Mùa thu – Ngày khai trường” Hoạt động 1: Giáo dục cho học sinh hiểu rõ hơn về ngày Quốc Khánh 2/9 và về “Truyền thống của trường”. Biết đoàn kết giúp đỡ nhau phát huy truyền thống, tự hào và trân trọng các truyền thống tốt đẹp của trường. Ngày 02/09/1945 : Là ngày Quốc Khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Sau thành công của CMT-8 ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước toàn thể quốc dân đồng bào và trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới : “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và thực sự trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đoàn kết cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Vì vậy, ngày 2/9/1945 hằng năm trở thành ngày lễ trọng đại của cả dân tộc Việt Nam, ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh sáng tạo, nhanh trí, và nêu được lời bình về hình khối. (Hướng học sinh nghĩ về một ngôi trường thân thiện) thông qua trò chơi “ Trí uẩn” lắp ghép các hình rời cho trước tạo thành một hình khối lớn có ý nghĩa. Hoạt động 3: Hội thi văn nghệ “ca ngợi truyền thống nhà trường”. Hoạt động 4: Tìm hiểu an toàn giao thông. Bao gồm các tình huống giao thông, các lời hay ý đẹp về ATGT, cách đội mũ bảo hiểm, tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm. Câu chuyện: Đúng vào giờ thường lệ, Thắng sang rủ Trung đi học. Vừa tới đầu ngõ, Thắng đã thấy Trung sùm sụp cái mũ nhựa màu vàng đang đứng đợi ở đó. Ngạc nhiên Thắng Hỏi: - Chà, sao hôm nay mũ mã nghiêm chỉnh vậy? - À, sáng nay anh tớ hẹn sang đèo đi học bằng xe máy đi học. Vì thế tớ phải kiếm cái mũ đội, kẻo các chú công an thổi phạt thì gay. Hôm nay cậu chịu khó đạp xe đi một mình nhé! - Vậy à, cậu sướng thật đấy! Thế tớ đi nhé. Nhưng mà này, khi đi xe gắn máy mà đội mũ như cậu đang đội là không đúng quy định đâu. Nếu gặp các chú công an cậu vẫn bị phạt đấy. - Sao lại phạt? Trung cự lại, mũ bảo hộ lao động của người ta còn phạt nỗi gì? Thôi cậu đừng khủng bố tớ nữa! -Rồi, tuỳ cậu! Tớ đi nhé. Nói rồi Trung lên xe nhấn bàn đạp... Còn Trung giơ tay vẫy chào Thắng, vẻ sành điệu: Bái! Bai Mũ bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm thì khác gì nhau nhỉ?không biết ý kiến của Thắng có đúng không ?Còn bạn, ý kiến của bạn thế nào ? Đáp án: ý kiến của Thắng hoàn toàn chính xác. Theo quy định mũ bảo hộ lao động không thể thay thế mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vì thế Trung đội mũ bảo hộ lao động đi trên xe máy sẽ bị phạt. Chủ điểm tháng 10 “Chăm ngoan học giỏi” Hoạt động 1: Giúp học sinh nhận thức được ý nghĩa lời dạy của Bác thông qua những chương trình hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bao gồm những câu hỏi về lịch sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác từ khi đặt chân đến bến Nhà Rồng đến khi về lãnh đạo đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc và giây phút cuối đời của Bác. Câu 1: Bác Hồ lúc nhỏ tên là gì ? ( Nguyễn Sinh Cung) Câu 2: Quê nội của Bác làng Kim Liên, tên nom là làng gì ? ( Làng Sen) Câu3: Bác sinh ra ở quê ngoại hay quê nội ? ( Quê ngoại) Câu 4: Quê ngoại của Bác là làng gì? ( Làng Hoàng Trù, tên nom là làng Chùa) Câu 5: Thân phụ của Bác Hồ tên là gì? ( Nguyễn Sinh Sắc) Câu 6: Thân mẫu của Bác tên là gì? ( Hoàng Thị Loan) Câu 7:Người chị của Bác tên là gì? a. Nguyễn Thị Thanh b. Nguyễn Kim Thanh c. Nguyễn Thị Thu Thanh Câu 8: Người anh của Bác có tên là gì? a.Nguyễn Sinh Khâm b. Nguyễn Sinh Khiêm c.Nguyễn Sinh Kim ( Giải thích thêm: Bác còn có 1 người em mất sớm tên là Nguyễn Sinh Nhuận, mới lọt lòng có tên là Xin) Câu 9: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ? ( 19/5/1890) Câu 10:Năm nào Bác cùng mẹ và anh trai vào Huế? a. 1890 b.1894 c.1895 d. 1896 Câu 11: Năm nào Bác bắt đầu lấy tên là Nguyễn Tất Thành? a. 1901 b.1902 c. 1903 d.1904 Câu 12: Năm nào Bác theo cha vào Huế lần 2? a. 1907 b.1906 c.1908 d.1909 Câu 13: Năm nào Bác vào học trường Quốc học Huế ? a. 1906 b.1909 c.1907 d.1910 Câu 14: Năm nào Bác vào Phan Thiết dạy học ? a. 1910 b. 1911 c.1912 d.1913 Câu 15: Trường Bác dạy học Phan Thiết có tên là gì ? ( trường Dục Thanh) Câu 16 : Nghe nhạc nói tên bài hát (Bài 2 - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của Trần Kiết Tường) Câu 17: Năm 1924 Bác rời Liên Xô đến Trung Quốc và lấy tên là gì ? a. Lý Thuý b. Văn Lý c. Lý Thuỵ Câu 18: Năm nào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội ra đời? a. 1924 b. 1923 c. 1926 d. 1925 Câu 19: Mùa thu năm 1928 Người từ châu Âu đến Thái Lan với bí danh là gì? a. Thầu Phin b. Thầu Phín c. Thầu Chín Câu 20 : Năm 1931, Bác bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt, lúc đó Bác lấy tên giả là gì? a. Tống Văn Ly b. Tống Văn Lý c. Tống Văn Sơ Hoạt động 2: Giáo dục học sinh ngày lễ 15/10 và ngày 20/10 Ngày 15/10/1956 ngày Truyền Thống Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Sau khi nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27/3/1946 sắc lệnh số 37 được ban hành về việc thành lập Nhà Thanh Niên và thể thao. Đồng thời Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng chỉ thị cho Tổng Bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp hạ tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến toàn quốc”. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên Đoàn Thanh Niên Việt Nam lần thứ II từ ngày 8 đến ngày 15/10/1956 tại Thủ Đô Hà Nội đã quyết định thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và ngày này hằng năm được xem là ngày truyền thống của Hội. Ngày 20/10/1930 ngày Thành Lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Từ Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ tháng 10/1939 đến các Nghị quyết của Đảng về công tác Phụ nữ. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng. Qua các thời kỳ tổ chức phụ nữ có những tên gọi khác nhau. Đến tháng 4/1950 Đoàn phụ nữ Cứu quốc đã được họp nhất vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10/1950 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Nhà nước ta đã tặng huân chương Hồ Chí Minh sao vàng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hằng năm, mgàu 20/10 là ngày nhằm tôn vinh vai trò của người Phụ nữ xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Hoạt động 3: Làm thế nào để học tốt? Biết vận dụng các phương pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng trong hoạt động. Có động cơ học tập đúng đắn, trung thực trong học tập Hoạt động 4: Hội thi tài năng văn nghệ. Chủ điểm tháng 11 “Tôn sư trọng đạo” Hoạt động 1: Chúng em với truyền thống tôn sư trọng đạo. Thuyết trình và thảo luận về tình nghĩa thầy trò. Lời chúc mừng của học sinh đối với Thầy cô giáo. Tóm tắt ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Vai trò và công ơn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục. Tháng 8 – 1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vac-sa-va thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20 – 11 hằng năm làm ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ở nước ta ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên tổ chức trên miền Bắc vào ngày 20 – 11 – 1958. Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) ra quyết định lấy ngày 20 – 11 hằng năm làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20 – 11 là ngày động viên, cổ vũ các thầy giáo cô giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng, là ngày biểu dương khen thưởng các thầy giáo, cô giáo. Hưởng ứng ngày này học sinh cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, vâng lời thầy cô … Các bậc cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương cũng nhân ngảy này tổ chức tăm hỏi, động viên thầy cô giáo hoặc tổ chức trao đổi với các th
Luận văn liên quan