Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá không có gì thay thế được. Trên cơ sở nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của đất đai, luật đất đai năm 1993 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: "Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phẩm quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh và quốc phòng". Song cũng từ đặc điểm của đất đai là sản phẩm của tự nhiên, cố định về vị trí, có hạn về không gian, vô hạn về thời gian sử dụng, cho nên các quan hệ sử dụng và sở hữu đất đai cũng có phần nhiều phức tạp. Hiến pháp 1992 đã xác định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý" và đã chỉ rõ quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất là công cụ để nhà nước định hướng sử dụng đất vào chiến lược phát triển lâu dài của đất nước. Do vậy việc định hướng sử dụng đất là rất quan trọng và đặc biệt nó có phần quyết định đến sự phát triển kinh tế của toàn xã hội nói chung và các khu dân cư nói riêng. Đối với vùng núi cao như Tỉnh Hà Giang, điều kiện đất đai tự nhiên tuy rộng lớn song diện tích đất đai có thể sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp, công nghiệp và phát triển các khu đô thị, các khu dân cư lại hết sức phân tán và phức tạp, vấn đề nghiên cứu để chỉ ra định hướng sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả càng trở nên quan trọng. Vì vậy trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã chọn nghiên cứu đề tài: "Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010 ".

doc90 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên