Đồ án Cầu dầm liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng

Đặc biệt ở đây hầu như không có bão to, hàng chục năm mới gặp 1÷2 cơn bão yếu. Theo số liệu thống kê, trong suốt thời kì 55 năm quan sát chỉ có 7 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào ven biển Nam bộ. Đáng chú ý là nếu có bão thì cũng xảy ra muộn, chủ yếu là trong tháng XI và XII. Ngoài tháng IV, tháng V đầu mùa hạ cũng chỉ có gặp bão (2 cơn trong 7 cơn). + Bão ở vùng châu thổ có sức gió yếu và cũng gây ra mưa nhưng cường độ nhỏ. Đối với vùng Châu thổ sông Cửu Long thì một trong những tác hại của bão là nạn nước dâng. Nước biển dâng cao khi có bão, tràn trên khắp vùng đồng bằng, có chỗ trũng sâu tới 2÷3m. Hiện tượng thời tiết đang chú ý ở Nam Bộ nói chung và vùng Châu thổ nói riênglà dông. Nam bộ là vùng nhiều dông nhất so với các vùng Duyên Hải, Trung bộ lẫn vùng Tây Nguyên và cũng so với các vùng nhiều dông ở Miền Bắc. + Nhiều dông nhất là tháng V, có trên 20 ngày dông. Từ tháng V÷X số ngày dông mỗi tháng đạt tới 15÷20 ngày, tháng đầu mùa (tháng IV) và tháng cuối mùa (tháng IX) có khoảng 10÷12 ngày dông.

pdf102 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2492 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Cầu dầm liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfCHUONG 2; THIET KE SO BO 2PA+SO SANH LUA CHON_18-119_.pdf
 • pdf000. bia.t.pdf
 • pdf00. Loi cam on._1-3_.pdf
 • pdf0. tong quat chung_4-6_.pdf
 • dwg01.BO TRI CHUNG(I+II).dwg
 • pdf1. MUC LUC_7-13_.pdf
 • dwg02.DAMHOP(HH+CAPDUL1+DUL2).done.dwg
 • dwg03.COT THEP THUONG.done.dwg
 • dwg04.LAN CAN LBH THOAT NUOC.done.dwg
 • dwg05.TRU(HH+THEP).done.dwg
 • dwg06.MO(HH+THEP).done.dwg
 • dwg07.COC NHOI.done.dwg
 • dwg08.THI CONG KCN.done.dwg
 • dwg09.KET CAU PHUC VU THI CONG.done.dwg
 • dwg10.THI CONG MO.done.dwg
 • dwg11.THI CONG TRU.done.dwg
 • pdfCHUONG 1. DIA HINH, DIA CHAT, THUY VAN_14-17_.pdf
 • pdfCHUONG 3.LAN CAN + LE BO HANH_120-139_.pdf
 • pdfCHUONG 4.BAN MAT CAU_140-151_.pdf
 • pdfCHUONG 5; DAM CHINH_152-226_.pdf
 • pdfCHUONG 6+7. TRU+MONG TRU_227-279_.pdf
 • pdfCHUONG 8+9. MO+MONG MO_280-351_.pdf
 • pdfCHUONG 10. T_ CHUC THI CONG_352-365_.pdf
 • pdfCHUONG 11. PHU LUC.MO HINH HOA MIDAS(366-391).pdf
Luận văn liên quan