Đồ án Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng

Địa điểm xây dựng : Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định . Quy mô công trình : - Nhà công nghiệp 1 tầng , một nhịp , Hai cầu trục cùng hoạt động trong một nhịp , cùng sức cẩu Q=15T, Bứơc cột 6m ,Mái lơp panen BTCT , có cửa trời - Tuổi thọ công trình 50 năm . - Thép CT3 có R=2100kg/cm2 , E= 2,1.106 , Hệ số  =0,3 ; =7850kg/m3 - Que hàn E42 , hày tay và kiểm tra bằng phương pháp Siêu âm - Bê tông móng đá 1x3 , Mac 250, Bu lông cấp độ bền 5.6

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3238 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG KHOA XÂY DỰNG - - - o0o - - -  Quy Nhơn , ngày …… tháng …… năm 2011 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG I ./ Số liệu tính toán : a./ Số liệu chung : Địa điểm xây dựng : Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định . Quy mô công trình : Nhà công nghiệp 1 tầng , một nhịp , Hai cầu trục cùng hoạt động trong một nhịp , cùng sức cẩu Q=15T, Bứơc cột 6m ,Mái lơp panen BTCT , có cửa trời Tuổi thọ công trình 50 năm . Thép CT3 có R=2100kg/cm2 , E= 2,1.106 , Hệ số m =0,3 ;g =7850kg/m3 Que hàn E42 , hày tay và kiểm tra bằng phương pháp Siêu âm Bê tông móng đá 1x3 , Mac 250, Bu lông cấp độ bền 5.6 b./ Số liệu riêng : Sinh viên có số thứ tự XY STT (X) Cao trình đỉnh ray Hr (m) 1 7,0 2 7,5 3 8,0 4 8,5 5 9,0 6 9,5 7 10,0 8 10,5 9 11,0 0 11,5 STT (Y) Chiều dài (m) 1 150 2 144 3 138 4 132 5 126 6 120 7 114 8 108 9 102 0 96 c./ Số liệu Nhóm : STT Số thứ tự SV (XY) trong nhóm Nhịp L (m) K4-C69A K4- C69B K4- C69C Nhóm 1 1-20 1-17 1-16 18 Nhóm 2 21-40 18-34 17-32 24 Nhóm3 41-60 35-51 33-48 30 Nhóm 4 61- 79 52-69 49-66 33 II./ Thời gian hoàn thành : Nộp bài tại VPK : ngày 03/06/2011 Bảo vệ lần 1 : ngày 05/6/2011 Bảo vể lần 2 : ngày 12/6/2011 III./ Lịch trình hướng dẫn : STT (X) Ngày Nội dụng hướng dẫn Nộp bài 1 25/4 à 2/5 Triển khai đồ án Xác định kích thứơc chính của khung ngang Xác định tải trọng tác dụng lên khung ngang Thuyết minh 2 2/5 à 9/5 - Sửa bài - Xác định nội lực trong khung ngang - Tổ hợp nội lực tính toán trong khung Thuyết minh 3 9/5 à 16/5 - Sửa bài - Thiết kế cột , chi tiết cột Thuyết minh 4 16/5 à 23/5 - Sửa bài - Thiết kế dàn Thuyết minh Bản vẽ 5 23/5 à 30/5 - Sửa bài - Hòan chỉnh thuyết minh - Sửa bản vẽ Thuyết minh Bản vẽ 6 30/5 à 3/6 - Sửa bản vẽ Thuyết minh Bản vẽ IV./ Quy định đối với SV thực hiện đồ án : Tuân thủ theo lịch trình hướng dẫn Không vắng quá 25% tổng số buổi hứong dẫn và sửa đồ án ( không được bảo vệ lần 1 ) Thuyết minh trình bày trên khố A4 , đóng bìa , đánh máy . ( Canh lề trái : 3 , lế phải :2 , lề trên 2 , lề dưới 2 , chiều cao chữ : 13 ) Bản vẽ A1 , trình bày đúng kỹ thuật . Sinh viên nộp trễ : 1ngày bị trừ 1 điểm /1 lần bảo vệ , cộng dồn và không quá 3 ngày Tổng số trang thuyết minh : không nhỏ hơn 50 trang