Luận án Các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

(Bản scan) Sự phát triển của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: các chủ trương chính sách chung về phát triển kinh tế của Nhà nước; các chủ trương chính sách trực tiếp đối với thị trường chứng khoán như các vấn đề về "tạo hàng", "tạo cầu", các chính sách liên quan tới sự quản lý hoạt động của thị trường chứng khoán... Trong đó, các giải pháp tài chính có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán, nó tác động trực tiếp tới mỗi chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, tới mỗi hoạt động diễn ra trên thị trường chứng khoán. Thực tiễn quá trình hình thành và hoạt động của thị trường chứng khoán ở nước ta thời gian qua cho thấy, tác động của các giải pháp tài chính đối với thị trường chứng khoán còn hạn chế. Điều đó có thể do chưa nhận thức rõ được tác động của các giải pháp này tới thị trường chứng khoán, có thể do chưa có được những chính sách cụ thể, tác động trực tiếp tới các hoạt động của thị trường chứng khoán.

pdf158 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên