Luận án Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Một trong những chủ đề được tranh luận sôi nỗi nhất trên lĩnh vực tài chính trong nhiều thập ký qua là liệu có thể dự đoán được giá cô phiếu trong tương lai. Lý thuyết thị trường hiệu quả phát biểu rằng giá cô phiếu phản ánh một cách hiệu quả tất cả các thông tin (Fama, 1970). Bên cạnh đỏ, các mô hình định giá tài sản cho biết kỳ vọng của mức giá này phù hợp với các yếu tổ rủi ro của nó (Bodic, 2017). Vì thế, các chiến lược đầu tư dựa theo phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều không có khả năng thu được lợi nhuật bất thường, tức là mức lợi nhuận vượt trội so với rủi ro của chiến lược. Tuy nhiên, khác với tuyên bố đó, nhiều nghiên cứu từ những năm 80 cho thấy giá có phiếu trong tương lai có thể dự đoán, hoặc dự đoán được một phần nảo đó, thông qua giá của chúng trong quá khứ. Những khuôn mẫu biến động của giá cô phiếu trong quá khứ giúp nhà đâu tư dự đoán giá cô phiếu và có chiến lược đầu tư thu được lợi nhuận vượt trội trên thị trường được coi là hiện tượng “bất thưởng ”. Các hiện tượng bất thường vẫn được nghiên cửu đề phân tích tâm lý và hành vỉ nhà đâu tư, những hiện tượng này khó giải thích bởi những thông tin cơ bản liên quan đến nền kinh tế, ngành, các cỗ phiếu riêng lẻ, v.v.

pdf194 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hien_tuong_bat_thuong_ky_thuat_tren_thi_truong_chung.pdf
  • pdfCV dang bo ngay 05 thang 9.pdf
  • pdfLA_NguyenThiYen_E.pdf
  • pdfLA_NguyenThiYen_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThiYen_TT.pdf
  • docxLA_NguyenThiYen_V.Docx
  • pdfLA_NguyenThiYen_V.pdf
  • pdfQD CS Nguyen Yen.pdf