Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia

1.1.1 Lý do chọn đề tài: Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán , là đơn vị có tư cách pháp nhận, có vốn riêng và hạch toán độc lập. Với tư cách là một thực thể hoạt động trên thị trường chứng khoán (TTCK), công ty chứng khoán có thể thực hiện một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư , bảo lãnh phát hành. Trong đó hoạt động môi giới là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của công ty chứng khoán, đây là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chính cho các công ty. Trong những năm vừa qua, các công ty chứng khoán ( trong đó có CTCPCK Hoàng Gia) đã cố gắng rất nhiều để nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty. Để thu hút người đầu tư, các công ty chứng khoán đã đầu tư khá tốt cơ sở vật chất cho hoạt động môi giới như xây dựng hệ thống sàn giao dịch rộng rãi với đầy đủ các thiết bị công bố thông tin như bảng giao dịch điện tử, bảng công bố thông tin, xây dựng website để giúp người đầu tư tiếp cận thông tin mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, các công ty chứng khoán đã thực hiện một số chính sách nhằm thu hút người đầu tư đến với công ty, như cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư miễn phí, đa dạng các hình thức nhận lệnh giao dịch (qua điện thoại, fax .), áp dụng chính sách thu phí linh hoạt theo hướng khuyến khích giao dịch (giảm phí môi giới cho khách hàng có giá trị giao dịch lớn theo từng lệnh hoặc theo cộng dồn định kỳ theo khoảng thời gian ), kết hợp với các ngân hàng thương mại cung cấp thêm một số dịch vụ phụ trợ cho khách hàng (cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán). Nhờ đó, số lượng người đầu tư đến mở tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán và giá trị giao dịch chứng khoán trong thời gian qua đã không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, hoạt động môi giới của các công ty còn rất nhiều hạn chế và điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường: Chúng ta có thể thấy rằng nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới là một vấn đề hết sức cấp thiết đối với các công ty CK hiện nay. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới sẽ giúp công ty CK Hoàng Gia tạo nên bước đột phá trong thị trường CK. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán cũng góp phần tạo nên một thị trường chứng khoán hiệu quả hơn. Sau quá trình tiếp thu kiến thức tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, và một thời gian thực tập chuyên ngành tại Phòng Môi giới Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (CTCPCK Hoàng Gia), em đã có cơ hội tìm hiểu thực tiễn công việc, tổng quan về các phòng ban của CTCPCK Hoàng Gia nói chung và cụ thể về hoạt động của phòng môi giới của Công ty nói riêng. Sau hai năm đi vào hoạt động, hoạt động môi giới của CTCPCK Hoàng Gia đã dần khẳng định được vai trò của mình đối với hoạt động của toàn công ty và đã đạt được một số thành công nhất định. Cùng với sự phát triển ngày càng cao của thị trường chứng khoán và nhận thức của nhà đầu tư cũng dần được nâng cao thì việc nâng cao chất lượng của CTCK nói chung và hoạt động môi giới nói riêng là vô cùng quan trọng. Do đó em chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia” 1.1.2 Mục tiêu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: Tìm hiểu, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của Công ty. 1.1.3 Phạm vi đề tài: Phạm vi của đề tài là phòng môi giới của công ty chứng khoán Hoàng Gia. 1.1.4 Các lý thuyết liên quan: Cơ sở lý thuyết: Những định nghĩa về thị trường và công ty CK ( quyết định 27), những quy định, điều kiện thành lập công ty CK( thông tư 14), những quy định, điều kiện cho hoạt động môi giới ( quyết định 27) 1.1.5 Phương pháp thực hiện đề tài: 1.1.6 Nguồn thu thập thông tin: Thông tin thứ cấp: Quy trình nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Hoàng Gia. Chính sách, quy định của sở giao dịch chứng khoán đối với các công ty chứng khoán. Luật của nhà nước về hoạt động môi giới. 1.1.7 Phương pháp thu thập thông tin: Người viết sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp quan sát thực tế: Người viết sẽ quan sát những yếu tố cấu thành nên phòng giao dịch và hoạt động môi giới như:  Nhân viên môi giới trong công ty: phong cách làm việc, thời gian thực hiện, thái đô khi giao tiếp với khách hàng Phương pháp thu thập tại bàn:Nguồn thông tin thứ cấp được thu thập từ các chính sách quy định của ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra thông tin còn được thu thập từ dữ liệu nội bộ công ty CP Chứng khoán Hoàng Gia bao gồm các báo cáo hàng tháng về số tài khoản mới, số tài khoản tăng lên, doanh thu từ hoạt động môi giới

doc66 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tôi xin cam đoan đây là công trình ( dự án ) của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Nguyễn Chương Đạt Lớp: Quản Trị 5 Hệ: Đại Học Chính Quy Tóm tắt Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia” được tiến hành tại phòng môi giới của Công ty CP Chứng Khoán Hoàng Gia, thời gian từ 10/1/ 2011 đến 10/4/2011. Đề tài bao gồm 4 phần: Phần 1: Phần 2: Cơ sở lý thuyết: Phần 3: Thực trạng hoạt động môi giới CTCPCK Hoàng Gia: Phần 4: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới CTCPCK Hoàng Gia. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung  1 TTCK Thị trường chứng khoán  2 CTCPCK Công ty cổ phần chứng khoán  3 SGDCK Sở giao dịch chứng khoán  4 SGDCK HCM Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  5 TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán  6 TTGDCK HN Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội  7 UBCKNN Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước  10 HĐQT Hội đồng quản trị  DANH SÁCH HÌNH, BẢNG: Hình 2.1: sơ đồ tổ chức công ty CPCK Hoàng Gia…………………………………42 Hình 2.2: So sánh thị trường chứng khoán các nước với Việt Nam………………...46 Hình 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh CTCP CK Hoàng Gia……………………48 Hình 2.4 Bản lưu chuyển tiền tệ CTCP CK Hoàng Gia…………………………….49 Biểu đồ 2.1: Quy trình quản lý phiếu lệnh………………………………………….51 Bảng 2.1: Biểu phí môi giới CTCP CK Hoàng Gia………………………………...53 Bảng 2.2: Biểu phí trung bình của các công ty chứng khoán……………………….53 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU: 6 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ MÔI GIỚI 9 1.2 Khái quát về công ty chứng khoán 9 1.2.1 Khái niệm, mô hình và đặc điểm của công ty chứng khoán 9 1.2.1.2 Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán: 9 1.2.1.3 Cơ cấu tổ chức: 10 1.2.2 Vai trò của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán 13 1.2.2.1 Vai trò làm cầu nối giữa cung cầu chứng khoán: 13 1.2.2.2 Vai trò góp phần điều tiết và bình ổn giá trên thị trường: 14 1.2.3 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 15 1.3 Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán 19 1.3.1 Khái quát chung về môi giới: 19 1.3.2 Vai trò của hoạt động môi giới 23 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty chứng khoán 25 1.4.1 Các nhân tố chủ quan: 25 1.4.2 Các nhân tố khách quan 28 1.5 Các khái niệm và tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng môi giới: 29 1.5.1 Quy trình môi giới chứng khoán 29 1.5.2 Khái niệm chất lượng môi giới: 32 1.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới của công ty chứng khoán 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA. 36 2.1 Khái quát về Công ty CP Chứng Khoán Hoàng Gia. 36 2.1.1 Giới thiệu công ty: 36 2.1.2 Sản phẩm và dịch vụ: 40 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP CK Hoàng Gia: 44 2.2 Thực trạng môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia ( CTCP CK Hoàng Gia ): 47 2.2.1 Giới thiệu chung về phòng môi giới: 47 2.2.2 Sản phẩm môi giới của CTCP CK Hoàng Gia: 48 2.2.3 Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán: 49 2.2.4 Doanh thu hoạt động môi giới: 49 2.2.5 Chi phí môi giới và lãi thu từ hoạt động môi giới: 50 2.2.6 Biểu phí giao dịch: 50 2.2.7 Công nghệ: 52 2.3 Đánh giá thực trạng môi giới tại công ty CP CK Hoàng Gia: 52 2.3.1 Ưu điểm và hạn chế: 52 2.3.2 Lý do: 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA. 55 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển các CTCK trên thị trường chứng khoán Việt Nam: 55 3.2 Giải pháp nâng cao năng lực môi giới của CTCP CK Hoàng Gia: 56 3.2.1 Nâng cao nguồn nhân lực: 56 3.2.2 Giải pháp nâng cao công nghệ thông tin: 56 3.2.3 Duy trì biểu phí linh hoạt 59 3.3 Kiến nghị: 59 LỜI MỞ ĐẦU: Lý do chọn đề tài: Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán , là đơn vị có tư cách pháp nhận, có vốn riêng và hạch toán độc lập. Với tư cách là một thực thể hoạt động trên thị trường chứng khoán (TTCK), công ty chứng khoán có thể thực hiện một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư , bảo lãnh phát hành. Trong đó hoạt động môi giới là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của công ty chứng khoán, đây là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chính cho các công ty. Trong những năm vừa qua, các công ty chứng khoán ( trong đó có CTCPCK Hoàng Gia) đã cố gắng rất nhiều để nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty. Để thu hút người đầu tư, các công ty chứng khoán đã đầu tư khá tốt cơ sở vật chất cho hoạt động môi giới như xây dựng hệ thống sàn giao dịch rộng rãi với đầy đủ các thiết bị công bố thông tin như bảng giao dịch điện tử, bảng công bố thông tin, xây dựng website để giúp người đầu tư tiếp cận thông tin mọi lúc mọi nơi.  Ngoài ra, các công ty chứng khoán đã thực hiện một số chính sách nhằm thu hút người đầu tư đến với công ty, như cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư miễn phí, đa dạng các hình thức nhận lệnh giao dịch (qua điện thoại, fax ..), áp dụng chính sách thu phí linh hoạt theo hướng khuyến khích giao dịch (giảm phí môi giới cho khách hàng có giá trị giao dịch lớn theo từng lệnh hoặc theo cộng dồn định kỳ theo khoảng thời gian ), kết hợp với các ngân hàng thương mại cung cấp thêm một số dịch vụ phụ trợ cho khách hàng (cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán). Nhờ đó, số lượng người đầu tư đến mở tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán và giá trị giao dịch chứng khoán trong thời gian qua đã không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, hoạt động môi giới của các công ty còn rất nhiều hạn chế và điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường: Chúng ta có thể thấy rằng nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới là một vấn đề hết sức cấp thiết đối với các công ty CK hiện nay. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới sẽ giúp công ty CK Hoàng Gia tạo nên bước đột phá trong thị trường CK. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán cũng góp phần tạo nên một thị trường chứng khoán hiệu quả hơn. Sau quá trình tiếp thu kiến thức tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, và một thời gian thực tập chuyên ngành tại Phòng Môi giới Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (CTCPCK Hoàng Gia), em đã có cơ hội tìm hiểu thực tiễn công việc, tổng quan về các phòng ban của CTCPCK Hoàng Gia nói chung và cụ thể về hoạt động của phòng môi giới của Công ty nói riêng. Sau hai năm đi vào hoạt động, hoạt động môi giới của CTCPCK Hoàng Gia đã dần khẳng định được vai trò của mình đối với hoạt động của toàn công ty và đã đạt được một số thành công nhất định. Cùng với sự phát triển ngày càng cao của thị trường chứng khoán và nhận thức của nhà đầu tư cũng dần được nâng cao thì việc nâng cao chất lượng của CTCK nói chung và hoạt động môi giới nói riêng là vô cùng quan trọng. Do đó em chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia” Mục tiêu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: Tìm hiểu, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của Công ty. Phạm vi đề tài: Phạm vi của đề tài là phòng môi giới của công ty chứng khoán Hoàng Gia. Các lý thuyết liên quan: Cơ sở lý thuyết: Những định nghĩa về thị trường và công ty CK ( quyết định 27), những quy định, điều kiện thành lập công ty CK( thông tư 14), những quy định, điều kiện cho hoạt động môi giới ( quyết định 27) Phương pháp thực hiện đề tài: Nguồn thu thập thông tin: Thông tin thứ cấp: Quy trình nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Hoàng Gia. Chính sách, quy định của sở giao dịch chứng khoán đối với các công ty chứng khoán. Luật của nhà nước về hoạt động môi giới. Phương pháp thu thập thông tin: Người viết sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp quan sát thực tế: Người viết sẽ quan sát những yếu tố cấu thành nên phòng giao dịch và hoạt động môi giới như: Nhân viên môi giới trong công ty: phong cách làm việc, thời gian thực hiện, thái đô khi giao tiếp với khách hàng… Phương pháp thu thập tại bàn:Nguồn thông tin thứ cấp được thu thập từ các chính sách quy định của ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra thông tin còn được thu thập từ dữ liệu nội bộ công ty CP Chứng khoán Hoàng Gia bao gồm các báo cáo hàng tháng về số tài khoản mới, số tài khoản tăng lên, doanh thu từ hoạt động môi giới… CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ MÔI GIỚI Khái quát về công ty chứng khoán Khái niệm, mô hình và đặc điểm của công ty chứng khoán Khái niệm công ty chứng khoán Theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty chứng khoán có các chức năng của người môi giới, người chuyên viên và người bảo lãnh chứng khoán. Để trở thành thành viên của Sở giao dịch, Công ty chứng khoán cũng phải hội đủ những điều kiện do luật định và phải đăng ký kinh doanh chứng khoán trong Sở giao dịch chứng khoán. Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán: Trên thế giới hiện nay có 2 loại mô hình hoạt động của công ty chứng khoán: Công ty chuyên doanh chứng khoán: Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập, chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận; các ngân hàng không được trực tiếp tham gia kinh doanh chứng khoán. Ưu điểm của mô hình này: - Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng. - Tạo điều kiện cho TTCK phát triển do tính chuyên môn hóa cao hơn. Mô hình này được áp dụng ở nhiều nước như Mỹ, Nhật, Canada… Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán Theo mô hình này, các ngân hàng thương mại hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mô hình này có ưu điểm là ngân hàng có thể đa dạng hóa, kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung, khả năng chịu đựng các biến động của TTCK là cao. Mặt khác, ngân hàng tận dụng được thế mạnh về vốn để kinh doanh chứng khoán; khách hàng có thể sử dụng được nhiều dịch vụ đa dạng và lâu năm của ngân hàng. Tuy nhiên, mô hinh này bộc lộ một số hạn chế như không phát triển được thị trường cổ phiếu do các ngân hàng có xu hướng bảo thủ, thích hoạt động tín dụng truyền thống hơn là bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Mặt khác, theo mô hình này, nếu có biến động trên TTCK sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, dễ dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính. Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán phụ thuộc vào loại hình nghiệp vụ mà công ty đó thực hiện và quy mô hoạt động kinh doanh của nó. Tuy nhiên, phải đảm bảo tách biệt giữa hoạt động tự doanh với hoạt động môi giới và quản lý danh mục đầu tư. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán như sau: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán là hệ thống các phòng ban chức năng được chia làm 2 khối tương ứng với 2 khối công việc: - Khối 1 (Front office): Do ít nhất một phó giám đốc trực tiếp phụ trách, thực hiện các giao dịch mua bán kinh doanh chứng khoán như: tự doanh, môi giới, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư. Đây là khối mang thu nhập chính cho công ty chứng khoán. Nhìn chung, khối này có quan hệ trực tiếp với khách hàng bởi vì ngoài nghiệp vụ tự doanh, khối này mang lại thu nhập cho công ty bằng cách đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu đó. - Khối 2 (Back office) Thường cũng do một phó giám đốc phụ trách, thực hiện các công việc yểm trợ cho khối 1 như hành chính, tổ chức, kế toán… Đặc điểm công ty chứng khoán Hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK) rất đa dạng và phức tạp với các hoạt động nghiệp vụ và phụ trợ như: môi giới, tự doanh, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài đầu tư, quản lý danh mục... Do đó ở từng quốc gia khác nhau, thậm chí ngay cùng một nước, các CTCK mang những đặc trưng riêng bởi sản phẩm, dịch vụ…mà họ cung cấp. Các công ty chứng khoán ở các nước hay trong cùng một nước vẫn được tổ chức khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất công việc của mỗi công ty hay mức độ phát triển của thị trường. Tuy nhiên chúng vẫn có những đặc trưng cơ bản sau: Công ty chứng khoán đóng vai trò là một tổ chức trung gian tài chính: Trung gian về thanh toán Trung gian về rủi ro Trung gian giao dịch Trung gian về thông tin Trung gian tín dụng Chuyên môn hoá và phân cấp quản lý Các CTCK chuyên môn hoá ở mức độ cao trong từng bộ phận, từng phòng ban, từng đơn vị kinh doanh nhỏ. Một số bộ phận trong tổ chức công ty nhiều khi không phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ như bộ phận môi giới và bộ phận tự doanh, hay bộ phận bảo lãnh phát hành…) Nhân tố con người: Trong CTCK, quan hệ với khách hàng có tầm quan trọng hàng đầu. Sản phẩm càng trừu tượng thì nhân tố con người càng quan trọng. Việc CTCK tạo được niềm tin với các nhà đầu tư, đồng thời họ thích sử dụng các dịch vụ của công ty sẽ đem lại cho công ty một nguồn doanh thu vô cùng lớn. Ảnh hưởng của thị trường tài chính: Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có ảnh hưởng lớn tới chuyên môn, sản phẩm, dịch vụ và khả năng thu lợi nhuận của các công ty chứng khoán. Với những mức độ phát triển khác nhau của thị trường, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm cũng khác nhau để đáp ứng nhu cầu riêng. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán: Cơ cấu tổ chức của CTCK phụ thuộc vào loại hình nghiệp vụ chứng khoán mà công ty thực hiện cũng như quy mô hoạt động kinh doanh chứng khoán của nó. Tuy nhiên, chúng đều có đặc điểm chung là hệ thống các phòng ban chức năng được chia ra làm hai khối tương ứng với hai khối công việc mà CTCK đảm nhận: khối I và khối II. Trong đó,khối I là khối tư vấn và nghiên cứu- phân tích, khối II là khối dịch vụ và hỗ trợ. Hai khối này thực hiện các công việc yểm trợ cho nhau. Một số đặc điểm khác CTCK là một tổ chức trung gian đặc biệt hoạt động trên lĩnh vực khá nhạy cảm nên chịu sự kiểm soát song hành của Nhà nước và hiệp hội kinh doanh chứng khoán. Ở Việt Nam, CTCK chịu sự quản lý của Bộ tài chính và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Nhà nước kiểm soát các CTCK bằng các văn bản quy phạm pháp luật như các Nghị định, Luật chứng khoán và các thông tư hướng dẫn như: CTCK phải đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch toán, báo cáo theo quy định của UBCKNN; CTCK phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách hàng với tài sản của mình, không được dùng chứng khoán của khách hàng làm vật thế chấp trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản; CTCK không được dùng tiền của khách hàng làm nguồn tài chính để kinh doanhm ngoại trừ trường hợp số tiền đó phục vụ cho giao dịch của khách hàng… Vai trò của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Vai trò của công ty chứng khoán được thể hiện qua các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Thông qua các hoạt động này, công ty chứng khoán đã thực sự tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của TTCK nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Công ty chứng khoán đã trở thành tác nhân quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển của TTCK. Vai trò làm cầu nối giữa cung cầu chứng khoán: Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian tham gia hầu hết vào quá trình luân chuyển của chứng khoán: từ khâu phát hành trên thị trường sơ cấp đến khâu giao dịch mua bán trên thị trường thứ cấp. Trên thị trường sơ cấp: Công ty chứng khoán là cầu nối giữa nhà phát hành và nhà đầu tư, giúp các tổ chức phát hành huy động vốn một cách nhanh chóng thông qua nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Công ty chứng khoán với nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệp nghề nghiệp và bộ máy tổ chức thích hợp, họ thực hiện tốt vai trò trung gian môi giới mua bán, phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả người đầu tư và người phát hành. Với nghiệp vụ này, công ty chứng khoán thực hiện vai trò làm cầu nối và là kênh dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. Trên thị trường thứ cấp: Công ty chứng khoán là cầu nối giữa các nhà đàu tư, là trung gian chuyển các khoản đầu tư thành tiền và ngược lại. Trong môi trường đầu tư ổn định, các nhà đầu tư luôn chuộng những chứng khoán có tính thanh khoản cao, vì họ luôn có nhu cầu chuyển đổi số vốn tạm thời nhàn rỗi thành các khoản đầu tư và ngược lại. Công ty chứng khoán với nghiệp vụ môi giới, tư vấn đầu tư đảm nhận tốt vai trò chuyển đổi này, giúp cho cácnhà đầu tư giảm thiều thiệt hại về giá trị khoản đầu tư của mình. Vai trò góp phần điều tiết và bình ổn giá trên thị trường: Từ sau cuộc khủng hoảng của TTCK thế giới ngày 28/10/1929, chính phủ các nước đã ban hành những luật lệ bổ sung cho hoạt động của TTCK, trong đó đồi hỏi một sự phối hợp giữa Nhà nước với các thành viên tham gia Sở giao dịch chứng khoán nhằm ngăn chặn những cơn khủng hoảng giá chứng khoán có thể xảy ra trên thị trường, vì nếu TTCN bị khủng hoảng thì không những nền kinh tế bị ảnh hưởng mà ngay cả quyền lợi nhà đầu tư, các công ty chứng khoán cùng bị ảnh hưởng. Theo quy định của các nước, các công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh phải dành ra một tỷ lệ nhất định giao dịch của mình để mua chứng khoán vào khi giá giảm và bán chứng khoán dự trữ ra khi giá lên quá cao nhàm góp phần điều tiết và bình ổn giá trên thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam chua co quy định này. Dĩ nhiên, sự can thiệp của các công ty chứng khoán chỉ có hạn, phụ thược vào nguồn vốn tự doanh và quỹ dự trữ chứng khoán. Tuy vậy, nó vẫn có ý nghĩa nhất định, có tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Với vai trò này, các công ty chứng khoán góp phần tích cực vào sự tồn tại và phát triển bền vững của TTCK. Vai trò cung cấp các dịch vụ cho thị trường chứng khoán: Công ty chứng khoán với các chức năng và nghiệp vụ của mình cung cấp các dịch vụ cần thiết góp phần cho TTCK hoạt động ổn định, cụ thể: Thực hiện tư vấn đầu tư, góp phần giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư: TTCK cũng tương tự như tất cả các thị trường khác, để tiến hành giao dịch, người mua, người bán phải có cơ hội gặp nhau, thẩm định chất lượng hàng hóa và thỏa thuận giá cả. Tuy nhiên, TTCK với những đặc trưng riêng của nó như người mua người bán có thể ở rất xa nhau, hàng hóa là “vô hình”, vì vậy để cung cầu gặp nhau, thẩm định chất lượng, xác định giá cả thì phải mẩt rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho một giao dịch dể phục vụ cho việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin… Công ty chứng khoán với lợi thế chuyên môn hóa, trình độ kinh nghiệp nghề nghiệp sẽ thưc hiện tốt vai trò trung gian mua bán chứng khoán, giúp các nhà đầu tư giảm được chi phí trong từng giao dịch. Cung cấp cơ chế xác định giá cho các khoản đầu tư: công ty chứng khoán thông qua Sở giao dịch và thị trường OTC cung cấp một cơ chế xác định giá nhằm giúp các nhà đầu tư đánh giá đúng thực tế và chính xác các khoản đầu tư của mình. Trên thị trường sơ cấp: khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, các công ty chứng khoán thực hiện vai trò tạo cơ chế giá chứng khoán thông qua việc xác định và tư vấn cho các tổ chức phát hành mức giá phát hành hợp lý. Trên thị trường thứ cấp: tất cả các lệnh mua bán thông qua các công ty chứng khoán được tập trung tại thị trường giao dịch và trên cơ sở đó, giá chứng khoán được xác định theo quy luật cung cầu. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn cung cấp nhiều dịch vụ khác hỗ trợ giao dịch chứng khoán. Với các nghiệp vụ đa dạng của mình, công ty chứng khoán giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển của TTCLK, là chất “xúc tác”, không thể thiếu cho hoat động của TTCK. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán Theo nghị định 14 của Chính phủ số 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định vốn pháp định ch
Luận văn liên quan