Luận văn Giải pháp thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển

Thị trường chứng khoán – một định chế tài chính hữu hiệu trong việc thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy và kích thích phát triển kinh tế, và là công cụ quan trọng cho quá trình cổ phần hóa. Sự ra đời của Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2000 đánh dấu một bước phát triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động của thị trường này trong hơn 4 năm qua cho thấy kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Tổng giá trị thị trường chứng khoán Việt Nam chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong GDP, chưa có một vị thế xứng đáng trong hệ thống tài chính với tư cách là kênh huy động vốn trực tiếp cho nền kinh tế ; là một thị trường chứng khoán còn non trẻ và bộc lộ nhiều yếu kém từ cơ sở vật chất cho đến tính chất hoạt động cũng như hệ thống thông tin thị trường … Nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh chóng, lớn mạnh về quy mô, đa dạng về tính chất hoạt động, Thủ tướng Chính phủ đã ký thông qua chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010. Nội dung chiến lược xác định thị trường chứng khoán Việt Nam phải đạt mức tổng vốn hóa thị trường từ 2 – 3% GDP vào năm 2005 và 10 – 15% vào năm 2010. Để đạt được mục tiêu trên, cần có một hệ thống đồng bộ các giải pháp từ phía Chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư – những thành phần chính tham gia thị trường chứng khoán – nhằm thúc đẩy hoạt động của thị trường.

pdf68 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2468 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan