Luận văn Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang

Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng và nhà nước ta đã có chủ trương phát triển thị trường bất động sản. Điều này được nhấn mạnh trong Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Hội nghị lần thức bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá IX: Chủ động xây dựng và phát triển thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, trước hết ở các đô thị và các vùng quy hoạch sẽ phát triển đô thị. Nhà nước định hướng, điều tiết và kiểm soát thị trường, có biện pháp chống các hành vi đầu cơ bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các thànhphần kinh tế tham gia thị trường bất động sản, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong kinh doanh và bình ổn giá bất động sản. Chính vì vậy, các nhu cầu về đất tại địa phương đã được đáp ứng đầy đủ hơn, với chất lượng caohơn, người sử dụng đất gắn bó với đất đai hơn và quyền sử dụng đất trở thành nguồn lớn to lớn để người sử dụng đất đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Thị trường bất động sản tuy mớihình thành còn sơ khai nhưng đã thu hút được một số lượng vốn đáng kể để đầu tư vào kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Tuy nhiên, do mới hình thành còn sơ khai nên thị trường bất động sản vẫn còn nhiều bất cập, cơ chế quản lý chưa chặt chẻ, tỷ lệ giao dịch phi chính quy còn chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng đầu cơ đất đai còn diễn ra phổ biến chưacó biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Nguồn thu ngân sách từ bất động sản chưa cao và còn thất thoát lớn Từ những tồn tại trên, việc nghiên cứu đề tài “Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên giang” là hết sức cần thiết để góp phần làm lành mạnh hoá thị trường bất động sản tại Kiên giang trong thời gian tới.

pdf71 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan