Đề tài Pháp luật về thừa kế của Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Bộ luật Dân sự nói chung và chế định thừa kế nói riêng điều chỉnh quan hệ tài sản ảnh h-ởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của n-ớc ta trong sự hội nhập với nền kinh tế thế giới. Qua m-ời năm áp dụng BLDS, về cơ bản các tranh chấp thừa kế đã đ-ợc giải quyết thoả đáng, hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, do một số qui định của phần thừa kế trong BLDS ch-a phù hợp với sự phát triển của kinh tế-xã hội và do thiếu các qui định cụ thể, cho nên còn nhiều vụ việc giải quyết không triệt để, làm ảnh h-ởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ng-ời thừa kế. Bởi vậy, cần nghiên cứu chế định thừa kế nhằm hoàn thiện các quiđịnh còn bất cập và bổ sung qui định mới để tăng c-ờng hiệu quả điều chỉnhcủa qui định về thừa kế. Hàng năm, Tòa án các cấp xét xử hàng nghìn vụ án về thừa kế, trong đó có những vụ án qua nhiều cấp xét xử hoặc cùng một cấp, nh-ng xét xử lại qua nhiều lần, mỗi lần có quyết định khác nhau, thậm chí trái ng-ợc nhau, do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là một số qui định về thừa kế không rõ ràng, cụ thể, còn những qui định của phần thừa kế ch-a t-ơng thích với qui định khác trong BLDS Ngoài ra, việc áp dụng một số qui định chung trong phần thừa kế giữa các Toà án ch-a thốngnhất, do thiếu văn bản h-ớng dẫn và do trình độ của Thẩm phán còn hạn chế dẫn đến việc áp dụng một số qui định không chính xác trong việc giải quyết các tranh chấp về thừa kế. Để làm rõ nội dung của các qui định về thừa kế trong Bộ luật dân sự 2005, công trình nghiên cứu của tiến sỹ Nguyễn MinhTuấn về pháp luật th-à kế của Việt Nam sẽ luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn của các qui định về thừa kế một cách khoa học giúp bạn đọc hiểuđúng và sâu pháp luật về thừa kế củaViệt Nam qua các thời kỳ phát triển. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Pháp luật về thừa kế của Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

pdf178 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 2543 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Pháp luật về thừa kế của Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên