• Tín ngưỡng thành hoàng ở Đà NẵngTín ngưỡng thành hoàng ở Đà Nẵng

  Trên cơ sở những hiểu biết chung về tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam, đề tài này đã thực hiện việc nhận diện Thành hoàng và khảo sát lễ Thành hoàng ở Đà Nẵng. Từ đó, nêu ra những nét riêng của tín ngưõng Thành hoàng ở Đà Nẵng và tác động của nó đốI vớI cư dân ở đây. Đề tài cũng đề xuất hướng và biện pháp bảo tồn, phát huy, khai thác những giá ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 17

 • Đề tài Tìm hiểu năng lực trí nhớ hình ảnh của trẻ mẫu giáo lớn ở trường mẫu giáo Hoà Bình - Quận Liên chiểu - TP Đà NẵngĐề tài Tìm hiểu năng lực trí nhớ hình ảnh của trẻ mẫu giáo lớn ở trường mẫu giáo Hoà Bình - Quận Liên chiểu - TP Đà Nẵng

  Lứa tuổi mẫu giáo lớn là “giai đoạn phát cảm” về trí nhớ song trí nhớ của trẻ chưa hoàn thiện, điều đó gây nên những khó khăn cho trẻ khi tập trung kiến thức. Vì vậy việc nghiên cứu năng lực trí nhớ, đặc biệt là trí nhớ hình ảnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình học tập, hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Đề tài này nghiên ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/01/2013 | Lượt xem: 3586 | Lượt tải: 9

 • Chuyên đề Từ thực tế quê hương mình, làng mình hãy nhận xét về sự biến đổi xưa làng Việt cổ trong thời điểm hiện nayChuyên đề Từ thực tế quê hương mình, làng mình hãy nhận xét về sự biến đổi xưa làng Việt cổ trong thời điểm hiện nay

  Làng là một cộng đồng dân cư của người Việt đã có lịch sử mấy thiên niên kỷ, trải qua quá trình phát triển liên tục, vừa cải tạo tự nhiên vừa chống ngoại xâm và đô hộ của nước ngoài, vừa vươn lên hạn chế những rủi ro thiên nhiên đem đến, làng Việt Nam vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, nước ta mất về tay giặc n...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/01/2013 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0