• Luận văn Khảo sát chu kỳ hoạt động thứ 24 của mặt trờiLuận văn Khảo sát chu kỳ hoạt động thứ 24 của mặt trời

  Chúng ta đều biết rằng sự sống trên Trái đất tồn tại được nhờ Mặt trời. Mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt năng cho Trái đất. Mối quan hệ giữa Mặt trời và Trái đất đã được chú ý và nghiên cứu từ lâu, với mục đích nhằm nắm vững những quy luật tự nhiên, tìm hiểu rõ bản chất, ích lợi cũng như tác hại của các dạng hoạt động Mặt trời đối v...

  pdf76 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Tìm kiếm đơn cực từ: cở sở lý thuyết và thực nghiệmLuận văn Tìm kiếm đơn cực từ: cở sở lý thuyết và thực nghiệm

  Kiến thức thông thường về điện từ học cho chúng ta biết một nam châm bao giờ cũng có một cực bắc và một cực nam, điện tích sinh ra điện trường còn từ trường là do điện tích chuyển động sinh ra. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện đối xứng điện từ thì tại sao lại không tồn tại các hạt từ tích là nguồn của từ trường tương ứng với điện tích là nguồ...

  pdf86 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phương pháp xác định nồng độ P226PRa trong nướcĐề tài Phương pháp xác định nồng độ P226PRa trong nước

  Lịch sử hình thành Trái đất gắn liền với các đồng vị phóng xạ. Được khám phá vào năm 1898 bởi hai nhà khoa học Marie và Pierre Curie, Radium là một trong những nguyên tố có sức hấp dẫn trong nghiên cứu. Năm 1900, hai nhà nghiên cứu người Đức là Otto Walkhoff và Friedrich Giesel đã lần đầu tiên phát hiện ra tác dụng chữa bệnh của Radium [20]. Và...

  pdf57 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu và tính toán các thông số cơ bản của lò phản ứng hạt nhânĐề tài Tìm hiểu và tính toán các thông số cơ bản của lò phản ứng hạt nhân

  Từ khi lò phản ứng đầu tiên trên thế giới đạt trạng thái tới hạn tại Chicago vào ngày 2 tháng 12 năm 1942, một số lượng lớn các lò phản ứng hạt nhân đã được thiết kế và xây dựng vì nhiều mục đích khác nhau như: sản xuất điện, chiếu xạ y học, nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu phân hạch, tạo sức đẩy trong tàu thuyền, máy bay, tên lửa, vệ tinh, Như v...

  pdf100 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu bão từ năm 2003Đề tài Nghiên cứu bão từ năm 2003

  Mặt Trời (MT) là một ngôi sao gần chúng ta nhất. Bên cạnh đó MT là một ngôi sao hoạt động mạnh cung cấp không chỉ ánh sáng cho Trái Đất (TĐ) mà đồng thời gây ra những thiên tai cho sự sống trên TĐ. Vì thế khi khoa học vũ trụ phát triển, việc nghiên cứu MT và hoạt động của MT là một việc thiết yếu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn. Bão địa từ hay c...

  pdf66 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng sổ tay điện tử về cây xanh – hoa kiểng ở TP Hồ Chí Minh phục vụ thiết kế sân vườn và quy hoạch cây xanh đô thịĐề tài Xây dựng sổ tay điện tử về cây xanh – hoa kiểng ở TP Hồ Chí Minh phục vụ thiết kế sân vườn và quy hoạch cây xanh đô thị

  Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì những nhu cầu vui chơi giải trí và đòi hỏi về chất lượng cuộc sống cũng ngày càng cao. Nhu cầu tạo lập, xây dựng, thiết kế những cảnh quan và hoa viên đẹp giúp đem đến những tiểu cảnh xanh mang tính nhân tạo cho con người là nhu cầu có thực. Để thi...

  pdf72 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “phân cực ánh sáng” trong chương trình vật lý đại cươngĐề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “phân cực ánh sáng” trong chương trình vật lý đại cương

  Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, mục tiêu của giáo dục là nhằm đào tạo ra những con người mới đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Chính sự phát triển ngày càng cao của xã hội cũng như nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ ngày càng cao đã đặt cho giáo dục một bài toán về sự đổi mới. Nền giáo dục phải không những ở ch...

  pdf224 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đánh giá hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần bằng phương pháp monte carloĐề tài Đánh giá hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần bằng phương pháp monte carlo

  Ngày nay hệ phổ kế gamma được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong việc xác định hoạt độ của các nguyên tố quan tâm trong các mẫu môi trường. Khi sử dụng hệ phổ kế gamma thì hai yếu tố cần được quan tâm là hiệu suất của đầu dò và độ nhạy của hệ phổ kế. Về độ nhạy của hệ phổ kế đã được tối ưu bởi các đặc trưng của buồng chì và các yếu tố khác trong...

  pdf42 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thiết kế các bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí MinhĐề tài Thiết kế các bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

  Ngày nay việc triển khai ứng dụng Vật lý hạt nhân trong các lĩnh vực đời sống đang được quan tâm vì những hiệu quả và lợi ích mà nó đem lại. Bên cạnh đó hiện nay nước ta đang chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Do vậy việc chuẩn bị nguồn nhân lực là hết sức cần thiết. Hiện tại, các trường đại học trong cả nước đang đào tạo si...

  pdf77 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khảo sát năng lượng tương quan positron – Electron trong phân tử đồng oxitĐề tài Khảo sát năng lượng tương quan positron – Electron trong phân tử đồng oxit

  Positron laø phaûn haït cuûa electron ñöôïc khaùm phaù lyù thuyeát bôûi Paul Dirac naêm 1928, sau ñoù ñöôïc Carl D. Andersen quan saùt thöïc nghieäm naêm 1932. Vaø ngaøy 15 thaùng 3 naêm 1933, sau khi taïp chí khoa hoïc Myõ chuyeân ñeà vaät lyù xuaát baûn baøi "electron mang ñieän döông" bôûi Carl D. Andersen cuûa vieän coâng ngheä California, l...

  pdf61 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0