• Máy đo quang phát quang (photoluminescence – pl)Máy đo quang phát quang (photoluminescence – pl)

  I. CẤU TẠO II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG III. ƯU ĐiỂM – NHƯỢC ĐiỂM

  pdf28 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp thực nghiệm - Đề tài: Phương pháp CVDPhương pháp thực nghiệm - Đề tài: Phương pháp CVD

  Lắng đọng hơi hóa học là phương pháp mà vật liệu rắn được lắng đọng từ pha hơi thông qua các phản ứng hóa học xảy ra ở gần bề mặt đế được nung nóng tạo thành màng

  pdf21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 3313 | Lượt tải: 2

 • Seminar môn học: Phương pháp mô phỏng trong quang – quang phổSeminar môn học: Phương pháp mô phỏng trong quang – quang phổ

  SỬ DỤNG CỘT STOKES VÀ MA TRẬN MUELLER TRONG QUANG HỌC VỀ SỰ PHÂN CỰC Trạng thái phân cực của một chùm sáng lan truyền đƣợc đặc trƣng bởi cột Stokes (Ma trận 4x1): I Q U V S Trong đó: I = A2 Q = A2cos2θ = Icđcos2θ U = A2sin2θcosΔ = Icđsin2θcosΔ V = Icđsin2θsinΔ Với: A = (H2 + K2)1/2: biên độ của vector cƣờng độ điện trƣờng I cđ = A2: ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0

 • Ma trận trong phân cực ánh sángMa trận trong phân cực ánh sáng

  I. Cơ sở lý thuyết 1. Ánh sáng phân cực 2. Các tham số Stokes 3. Ma trận Mueller II. Bài tập áp dụng ma trận Mueller để giải bài toán phân cực trang 224 1. Bài toán thuận 2. Bài toán nghịch

  pdf29 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 1

 • Vật lý ứng dụng - Bài tập matlabVật lý ứng dụng - Bài tập matlab

  Giới thiệu Năm 1857, nhà toán học Cayley đã phát minh ra ma trận. Những năm 1920 Heisenberg áp dụng ma trận vào cơ học lượng tử. Và sau đó, được ứng dụng nhiều để tính toán trong quang học Giả sử chúng ta có cặp phương trình tuyến tính: U = Ax + By V = Cx + Dy Trong đó: A, B, C, D là các hằng số đã biết. x và y là các biến

  pdf39 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 2

 • Vật lý laser - Sợi quangVật lý laser - Sợi quang

  Cấu tạo Tính chất, phân loại, công nghệ chế tạo Các mode truyền dẫn trong sợi quang Tổn hao trong sợi quang Truyền thông tin bằng sợi quang Ứng dụng khác

  pdf22 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 3

 • Kính hiển vi đường hầm quét STMKính hiển vi đường hầm quét STM

  Nội dung trình bày: 1.QÚA TRÌNH LỊCH SỬ. 2.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 2.CẤU TẠO CỦA STM 3.ƯU ĐiỂM - NHƯỢC ĐiỂM 4.ỨNG DỤNG

  pdf28 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực nghiệm xác định các yếu tố ma trận của hệ thống quang họcĐề tài Thực nghiệm xác định các yếu tố ma trận của hệ thống quang học

  Những đại lượng được do trong thực nghiệm  Khoảng cách R, S.  Tỉ số (chiều cao của vật/ chiều cao của ảnh) =  = CR + D. Bên cạnh đó AR + B + S(CR+D) = 0, từ đó AR + B = - S(CR+D) = - S =  . Vẽ  theo R, đồ thì này là một đường thẳng với độ dốc tang là C, và điểm tại đó đồ thị giao với trục  là giá trị D. vẽ  theo R ta sẽ được một đườn...

  pdf28 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Buồng cộng hưởng quang học và sự truyền tia laserĐề tài Buồng cộng hưởng quang học và sự truyền tia laser

  PHẦN LÝ THUYẾT 1. Biểu diễn ma trận của buồng cộng hưởng quang học 2. Sự lan truyền của chùm tia Gauss 3. Sự phụ thuộc cùa các thông số chùm Gauss theo các thông số của hệ cộng hưởng II. PHẦN ỨNG DỤNG 1. Ví dụ trang 108 2. Vấn đề 6 trang 175

  pdf38 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 1

 • Công nghệ sinh học nano - Đầu dò mềm mạiCông nghệ sinh học nano - Đầu dò mềm mại

  Phân loại hạt Nano dẫn truyền thuốc vào tế bào Hạt nano Hạt nano từ tính sử dụng Gradient Hạt nano sử dụng Liên kết hóa học

  pdf22 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 1