• Đề tài Vận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào mặt hàng may mặc của Việt NamĐề tài Vận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào mặt hàng may mặc của Việt Nam

  Lý thuyết thương mại quốc tế là một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, phát triển từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong các lý thuyết kinh tế thì lý thuyết thương mại được coi là phát triển nhất và có tính hệ thống lô gíc với nhau. Lý thuyết sau bao giờ cũng có sự kế thừa và phát triển của lý thuyết trước và mang tính khoa học ngày càng cao,...

  docx14 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 1

 • Thuyết trình Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng của văn hóaThuyết trình Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng của văn hóa

  Phân tích, làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục, văn hóa đời sống. Khi thực hiện tốt những quan điểm trên sẽ có tác động tích cực như thế nào đến mỗi người, đến xã hội?

  pptx24 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các giải pháp cho sự phát triển kinh tế tri thức của Việt NamĐề tài Các giải pháp cho sự phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam

  Lý ‎do chọn đề tài: Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ. Trong nền văn minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức-có thể nói là hết sức cơ bản của thời đại thông tin. Đặc biệt là trong thập niên 90 của thế kỷ trước các thành tựu về công ngh...

  doc19 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thất nghiệpĐề tài Thất nghiệp

  Thất nghiệp: Những người nằm trong độ tuổi lao động. Có khả năng lao động nhưng không có việc làm. Đang tích cực tìm kiếm việc làm. Lực lượng lao động(L): Là tổng số những người có việc làm và những người thất nghiệp. L = E + U Trong đó: E là số người có việc làm U là số người thất nghiệp

  pptxChia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Personal sacrifice for the career successĐề tài Personal sacrifice for the career success

  Sacrifice of oneself or one's own interests for the benefit, or the supposed benefit of oneself Personal sacrifice is to leave behind voluntarily personal precious things and serve for benefits of others (or society)

  pptx18 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1962 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (2)Đề tài Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (2)

  Tại Đại hội VI - Đại hội khởi đầu công cuộc đổi mới, Đảng ta đã phê phán bệnh chủ quan duy ý chí do vi phạm quy luật khách quan mà trước hết và chủ yếu là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Từ đó Đại hội đã rút ra bài học quan trọng là “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động t...

  docx10 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 2

 • Thuyết trình Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaThuyết trình Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường.

  pptx19 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1179 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng thể thức văn bản của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đoàn xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc GiangĐề tài Xây dựng thể thức văn bản của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đoàn xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

  Để đề ra đường lối đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa nước ta vào thời kỳ phát triển mới , thời kỳ CNH, HĐH đất nước , hội nhập quốc tế và khu vực, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tăng cường quản lý nhà nước đối với xã hội , vai trò của công tác xây dựng văn bản trong cơ quan nhà nước ngày càng giữ vị trí quan trọng. Văn bản vừa ...

  doc42 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kì đổi mớiĐề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kì đổi mới

  Với tinh thần” nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật nói rõ sự thật” nghiêm khắc nhìn nhận những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1986.

  pptx29 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1179 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH Việt Nam hiện nayĐề tài Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH Việt Nam hiện nay

  Công nghiệp hoá-hiện đại hóa(CNH-HĐH) được Đảng ta đã xác định rõ CNH-HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. CNH-HĐH là một bước chuẩn bị, xây dựng nền tảng cho nền kinh tế đất nước. Các nguồn lực như: cơ sở vật chất, kinh tế, xã hội, chính trị, để xây dựng CNH-HDH và nguồn nhân lực chính là nền tảng, là tiền...

  docx30 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 1