• Luận án Nghiên cứu các nhân tô tắc động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt NamLuận án Nghiên cứu các nhân tô tắc động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam

  1. Tính cấp thiết cua đề tài Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, có vai trò rất to lớn trong tất cà các lĩnh vực sàn xuất và đời sống xã hội. Trên phương diện kinh tế, giá trị cũa mọi sản phẩm hàng hoá dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị cùa xăng dầu. Có thể nói: Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu xăng dầu ngày càng lớn và vai trò củ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý cùa Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nướcĐề tài Quản lý cùa Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước

  PHÀN MỞ ĐÀU 1. 'rinh cấp thiết Quân lý của Nhà nước đôi với vôn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là hoạt động quân lý vữa mang tinh chức năng của Nhà nước đỏi với nên kinh tê nói chung, vừa mang tính quản lý của người chủ sỡ hừu đê đâm bão von đầu tư của Nhà nước được khai thác và sử dụng hiệu quả. góp phản ỏn định và phát triên kinh...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác thu nhận - Sưu tầm, xử lý nghiệp vụ và tổ chức khai thác nguồn tài liệu Khóa luận Công tác thu nhận - Sưu tầm, xử lý nghiệp vụ và tổ chức khai thác nguồn tài liệu "xám" tại thư viện bộ tư pháp

  Hiện nay, người ta thừa nhận rằng vật chất, năng lượng, thông tin, bản sắc văn hóa dân tộc là các nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cùng với việc ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống đã làm cho ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản trị nhân lực - Tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ AnLuận án Quản trị nhân lực - Tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  1. Giới thiệu luận án Luận án được viết với tông số trang là 135. ưong đó số trang cũa từng chương, tửng phân được chia cụ thẻ như sau: (mờ đẩu: 5 trang, chương 1: 33 trang, chương 2: 23 trang, chương 3: 53 trang.chương 4: 19 trang .kết luận: 2 trang). Luận án được thực hiện thông qua quá trình tham khảo 73 tài liệu (gồm có 55 tài liệu tiếng Việt....

  pdf215 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Thuyết minh về Lòng tự trọngThuyết minh về Lòng tự trọng

  Định nghĩa của William James: Lòng tự trọng như là năng lực: “Sự tự cảm nhận của chúng ta trong thế giới này hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng ta có được và làm được. Nó được xác định bằng tỷ lệ của những khả năng thực tế của chúng ta với mẫu số là những kỳ vọng của chúng ta và tử số là những thành công của chúng ta, như vậy một phân số có th...

  pptx15 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Hợp tác quốc tế - Bài tập nhóm - Chủ đề: ODA của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (jica)Hợp tác quốc tế - Bài tập nhóm - Chủ đề: ODA của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (jica)

  Kế hoạch Marshall ra đời sau chiến tranh thế giới thứ II, với mục đích là giúp các nước Châu Âu phục hồi các ngành công nghiệp bị chiến tranh tàn phá. Để tiếp nhận viện trợ của kế hoạch Marshall, các nước Châu Âu đã đưa ra một chương trình phục hồi kinh tế có sự phối hợp và thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế Châu Âu (OECD). Trong khuôn khổ hợp t...

  docx22 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ HàoĐề tài Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào

  Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến. Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng ki...

  pdf80 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 2

 • Kiểm toán Việt Nam - Đánh giá rủi do và kiểm soát nội bộ với ISA 315Kiểm toán Việt Nam - Đánh giá rủi do và kiểm soát nội bộ với ISA 315

  1. Sự cần thiết của đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều lợi ích dài hạn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Để thích ứng với yêu cầu chuyển đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán ờ nước ta đà hình thành và đang phát triển nhanh chóng. Giai đoạn 2010-2020 sè là giai đoạn hội nhập ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực công ty thế giới di độngKhóa luận Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực công ty thế giới di động

  Công ty TNHH Thế Giới Di Động (Mobile World Co. Ltd) thành lập vào tháng 03/2004 bởi 5 thành viên đồng sáng lập là Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vự...

  docx12 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Bảo tồn và phát huy giá trị các làn điệu khắp của dân tộc Thái ở huyện Lang chánh, tỉnh Thanh HóaKhóa luận Bảo tồn và phát huy giá trị các làn điệu khắp của dân tộc Thái ở huyện Lang chánh, tỉnh Thanh Hóa

  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộccùng sinh sống, cùng mở mang dựng nước và giữ nước. Trong đó đông nhất là dân tộc Kinh, còn lại là 53 dân tộc thiểu số có tiếng nói và mang bản sắc văn hoá riêng, cùng hòa chung để trở thành bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Nhắc đến văn hoá là nhắc đến toàn bộ giá trị vật chất và giá trị tinh thần không thể t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0