• Luận văn Tư duy biện chứng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với công tác dân vận ở tỉnh Sơn là hiện nayLuận văn Tư duy biện chứng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với công tác dân vận ở tỉnh Sơn là hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Yêu nước, thương dân, cả cuộc đời người đấu tranh không mệt mỏi vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và phong phú về cách mạng Việt Nam, là sự hun đúc, kết tinh từ những tinh hoa ưu tú nhất của lịch sử tư tưởng dân tộc, ...

  doc126 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác bảo quản tài liệu quý hiếm ở thư viên quốc gia Việt NamKhóa luận Công tác bảo quản tài liệu quý hiếm ở thư viên quốc gia Việt Nam

  Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện lớn nhất của cả nước, là nơi tàng trữ đầy đủ nhất các xuất bản phẩm của quốc gia, trong đó có vốn tài liệu quý hiếm. Tài liệu quý hiếm bản thân nó đã thể hiện diễn trình phát triển của văn hóa và lịch sử của dân tộc, và luôn là nguồn chất xám quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thị xã Hương TràĐề tài Thực trạng và giải pháp nâng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thị xã Hương Trà

  Cho vay tiêu dùng là một loại hình tài chính phổ biến ở nhiều nƣớc trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia phát triển và có sự tăng trƣởng mạnh tại thị trƣờng mới nổi. Tại Việt Nam, cho vay tiêu dùng đang có xu hƣớng ngày càng phát triển do nhu cầu chi tiêu của ngƣời dân ngày càng cao và những tiện ích mà dịch vụ này mang lại. Đây là thị trƣờn...

  pdf87 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sắng Cộô của người Sán chí ở xã Kiên lao, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc GiangĐề tài Sắng Cộô của người Sán chí ở xã Kiên lao, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang

  Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu, tạo nên một bức tranh sinh động, rực rỡ nhiều màu sắc cho nền văn hoá Việt Nam. Trong các yếu tố văn hóa đó, dân ca là một trong những nét văn hóa đặc sắc. Nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu của các tộc người. Nó giúp...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập - Nghiên cứu tại Hà NộiĐề tài Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập - Nghiên cứu tại Hà Nội

  1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài Trong quá trình hội nhập quốc te. đối ngoại kinh te (ĐNKT) được coi là ưu tiên hàng đâu trong ba trụ cột chính của công tác đôi ngoại nhảm phục vụ phát triên kinh te. góp phan tạo môi trường quốc te thuận lợi cho phát triển, đưa quan hộ giừa Việt Nam với the giới đi vào chiều sâu. hồ ượ các ngành, địa phương ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt NamLuận án Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam

  l.Sự cần thiết của đề tài luận án Thị trường chứng khoán đà được hình thành và phát triên sau 14 năm hoạt động với giá trị vốn hóa thị trường tương đương 31 % GDP. Sô lượng các đơn vị tham gia trên thị trường vôn ngày càng tăng với nhiêu vai trò khác nhau. Các công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỳ với tư cách là tô chức trung gian ưên thị trườn...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Luận án Kinh tế chính trị - Nâng cao thu nhập của nông dân Hảl phòng hiện nayLuận án Kinh tế chính trị - Nâng cao thu nhập của nông dân Hảl phòng hiện nay

  1. Lý do chọn đề tài: Thu nhập của người lao động nói chung, của nông dân nói riêng là một trong nhừng phạm trù mà khoa học kinh tế chính trị luôn quan tâm. Bời lè việc nâng cao thu nhập cho người lao động không nhừng phản ánh sự phát triên của lực lượng sàn xuất mà còn đàm bảo hoàn thiện quan hệ phân phối, một khâu của quan hệ sàn xuất xã hội. L...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt NamĐề tài Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam

  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Trong thời gian qua công tác XKLĐ của Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, thu về cho đất nước hàng tỷ USD, đã chuyển đổi và mở rộng được sang các thị trường mới Song XKLĐ của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước cũng như tiềm năng tiếp nhận lao động từ các TTL...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 3

 • Nghiên cứu luận án Đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản khu vực Hà NộiNghiên cứu luận án Đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản khu vực Hà Nội

  ỉ. Sự cần thiết của luận án Bất động sân (BĐS) là tài sân lớn của mồi quốc gia. Khoảng 1/3 tỏng tài sản trẽn thê giới năm trong BĐS nhà ở. Thị trường bât động sân (TTBĐS) được công nhận là một ưong nhùng bộ phận quan trọng nhât của nên kinh tê rộng lớn (Reed & Mills, 2007). Tam ãnh hưởng của TTBĐS đoi với nen kinh tế đã được chửng minh rõ ràng bởi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di sản - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung BộĐề tài Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di sản - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ

  1. Giói thiệu luận án Luận án được viêt với tông sô trang là 150, trong đó sô trang cùa từng chương, từng phân được chia cụ thê như sau: (mờ đâu: 6 trang; chương 1:21 trang; chương 2: 36 trang; chương 3: 56 trang; chương 4: 29 trang; kêt luận: 2 trang). Luận án đtrợc thực hiện thông qua quá trình tham khảo 118 tài liệu (gôm có 79 tài liệu tiêng Vi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0