• Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953 - 1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên PhủCuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953 - 1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

  Từ năm 1950, phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được củng cố và tăng cường về mọi mặt. Phong trào giải phóng dân tộc vẫn tiếp tục phát triển làm rung chuyển hậu phương của chủ nghĩa đế quốc. Về phía chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Cho tới lúc này, Mỹ đã căn bản hoàn thành việc chia lại thị t...

  pptx43 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 831 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dânĐề tài Thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân

  Ủy ban nhân dân (UBND) là cơ quan có vai trò quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương. Đây là cầu nối đảm bảo tính thống nhất cũng như toàn diện trong công tác quản lý hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương. Với vai trò đó, nghiên cứu tổ chức và hoạt động của UBND là một công việc cần thiết để có được những hiểu biết sâu r...

  doc15 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nayĐề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Kể từ khi Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực thi hành và cho đến nay là Hiến pháp 2013, Quốc hội nước ta đã trải qua 40 kỳ họp tại các khóa IX, X, XI và XII trong đó gần đây nhất là kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII. Trong suốt 18 năm qua, kỳ họp Quốc hội đã dần từng bước được nâng cao về chất lượng, thực chất trở thành một hoạt động chủ yếu và quan trọ...

  doc14 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dânĐề tài Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

  Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền lực có sự phân công và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thực hiện quyền tư pháp mà chủ yếu là quyền xét xử là một trong những chức năng rất quan trọng của Nhà nước Việt...

  doc15 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 3209 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà NẵngĐề tài Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Nguồn lực con người là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc gia. Điều đó bắt nguồn từ vai trò của con người trong sự nghiệp phát triển. Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu mà nếu thiếu một trong hai điều kiện đó sẽ không có sự phát triển. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi lợi thế sự phát triển đang chuyển dần từ yếu tố t...

  doc49 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - Thực trạng và giải phápĐề tài Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - Thực trạng và giải pháp

  Trong tất cả các chính sách phát triển đất nước thì chính sách phát triển thông tin là một chính sách mang tầm quan trọng chiến lược hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những chính sách phát triển thông tin nói chung thì chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý thông tin được coi là quan trọng nhất. Vì đây là chính sách...

  docx37 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hànhĐề tài Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành

  Hiệu quả hoạt động của Chính phủ được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Chính phủ, của Thủ tướng chính phủ và từng thành viên Chính phủ được quy định tại Luật Tổ chức Chính Phủ năm 2015 đã quy định khẳng định hiệu quả hoạt động thực tế của Chính phủ phải được thể hiện ở ba hình thức là thông qua phiên họp Chính phủ, thông qua hoạt động củ...

  doc15 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực tiễn tại tỉnh Sóc TrăngPháp luật về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực tiễn tại tỉnh Sóc Trăng

  1. Lý do chọn đề tài Trong thời kỳ đất nước ngày càng phát triển, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới công nghiệp hoá hiện đại hoá phấn đấu đến năm 2020, đây chính là những mục tiêu cần đạt được. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trên đà phát triển c...

  pdf44 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 7

 • Luận án Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi môLuận án Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô

  Với triết lý giáo dục “lấy việc hình thành năng lực người học làm trung tâm, làm mục tiêu đào tạo thay cho truyền thụ kiến thức”, ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu c...

  docx256 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 7

 • Kỹ năng làm việc nhóm - Đề tài: Kỹ thuật thảo luận nhómKỹ năng làm việc nhóm - Đề tài: Kỹ thuật thảo luận nhóm

  Với mức độ toàn cầu hóa hiện nay, áp lực canh trạnh không chỉ đơn thuần là cuộc so tài giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà là cuộc đọ sức mang tính chất quốc tế. “Những gã khổng lồ quốc tế so tài với các doanh nghiệp trong nước”. Chiến thắng sẽ thuộc về tay doanh nghiệp nào có thể thấu hiểu hết những yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Để...

  docx20 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 4