• Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai tại nước ta hiện nayNâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai tại nước ta hiện nay

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giỏ của mỗi quốc gia, nú khụng chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt, mà cũn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xó hội, an ninh và quốc phũng, cú vai trũ cực kỳ quan trọng đối với đời sống xó hội. Trong giai đoạn hiện nay c...

  doc49 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 5

 • Giới thiệu khái quát Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt NamGiới thiệu khái quát Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNoPTNT Việt Nam) được thành lập tháng 3/1988 khi bắt đầu chuyển đổi hệ thống Ngân hàng từ một cấp sang hai cấp. Ngân hàng nông nghiệp được hình thành từ một số cấp vụ, phòng và chi nhánh cơ sở phụ thuộc Ngân hàng Nhà nước mang nặng tính chất cơ chế tập trung bao cấp. Thời gian đầu mới đi vào...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 1

 • Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nayNâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nay

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giỏ của mỗi quốc gia, nú khụng chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt, mà cũn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xó hội, an ninh và quốc phũng, cú vai trũ cực kỳ quan trọng đối với đời sống xó hội. Trong giai đoạn hiện nay c...

  doc46 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 1611 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà NộiĐề tài Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

  Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn nói riêng là quá trình bố trí, sắp xếp các loại đất đai cho...

  doc94 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 6

 • Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế nông ngiệp, nông thôn Việt NamVai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế nông ngiệp, nông thôn Việt Nam

  Trong quản lý Nhà nước, quản lý Nhà nước về kinh tế giữ vị trí đặc biệt quan trọng, bởi vì lịch sử phát triển kinh tế thế giới đã khẳng định rằng không khi nào và không ở đâu có Nhà nước phi kinh tế, đứng bên trên hay bên ngoài kinh tế. Các hoạt động của Nhà nước (người đại diện trực tiếp là Chính phủ) đều hoặc là tác động thúc đẩy hoặc là kìm hãm ...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 3008 | Lượt tải: 18

 • Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nayVai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay

  Nông thôn rộng lớn trải ra trên một địa bàn rộng lớn với tính đa dạng của nó,gắn liền với đặc tính xã hội,nhân văn và tính lịch sử nhất định.Dân cư nông thôn gắn liền với nông nghiệp .Sản xuất gắn liền với thiên nhiên,với môi trường và gặp nhiều rủi ro,nhất là đối với các nước mà nền kinh tế chưa phát triển,khoa học_kỹ thuật còn lạc hậu.Trừ các nướ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 1542 | Lượt tải: 4

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

  Việt Nam đi vào giai đoạn triển khai CNH đúng vào lúc thế giới ngày nay đang có những chuyển biến rất lớn, nổi bật là toàn cầu hoá, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh và chứa đựng nhiều triển vọng đột biến ; các vấn đề phát triển đi liền với những nguy cơ đe doạ sự phát triển, văn minh đi cùng nghèo đói, hoà bình và hợp tác phát triển đi cù...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 6222 | Lượt tải: 30

 • Những vấn đề về định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá của tỉnh Lào Cai trong một số năm tớiNhững vấn đề về định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá của tỉnh Lào Cai trong một số năm tới

  Xây dựng đất nước có nền kinh tế phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc là mục tiêu lý tưởng nủa Đảng và Nhà nước ta. Từ mục tiêu lý tưởng ấy, Đảng và Nhà nước có nhiểu chủ trương, chính sách để xây dựng nền kinh tế đất nước nhằm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, thực hiện mong muốn của Bác Hồ “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 1856 | Lượt tải: 2

 • Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010

  Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn, công nghiệp nông thôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, có qu...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Những giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóaĐề tài Những giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 3