• Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - Những yêu cầu đổi mới chính sách và thể chếXây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - Những yêu cầu đổi mới chính sách và thể chế

  Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình thiết lập hệthống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Rất nhiều thành tựu đã đạt được trong hai thập kỷqua và những hiểu biết vềvai trò quan trọng của các vườn quốc gia, khu dựtrữthiên nhiên và các khu bảo tồn khác trong phát triển kinh tế địa phương và quốc gia đã tăng lên đáng k...

  pdf20 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Tổng kết chương trình chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần LanBáo cáo Tổng kết chương trình chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan

  Mục tiêu phát triển của Chương trình được nhất quán ngay từ đầu, đó là góp phần phát triển nông thôn bền vững ởcác vùng miền núi Việt Nam thông qua việc lồng ghép các hoạt động lâm nghiệp trong sử dụng đất và kinh tếnông thôn. Mục tiêu này sau đó đã được sửa đổi lại nhưsau ƒ Góp phần phát triển nông thôn bền vững ởcác vùng miền núi Việt Nam th...

  pdf56 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 1

 • Các nghiên cứu về ngành chăn nuôi Việt NamCác nghiên cứu về ngành chăn nuôi Việt Nam

  Trong các loại gia cầm, gà là loại chính là chiếm trên 75% tổng sốgia cầm. Bên cạnh đó, trong những năm qua một sốloại gia cầm khác cũng khá phát triển nhưngan, vịt. Nhu cầu tiêu thụcủa các sản phẩm này khá lớn và là yếu tốthúc đẩy sản xuất phát triển. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nhập một sốgiống mới (ngan Pháp, bồcâu Pháp) và đã c...

  pdf47 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5470 | Lượt tải: 29

 • Đánh giá chung về chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác - 2006Đánh giá chung về chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác - 2006

  Cơcấu quản lí FSSP&P có quá nhiều thành viên đểcó thểlà một cơchế điều phối viện trợcó hiệu quả, nhưng đối tác lại là cơsởquá hẹp (thiếu các thành viên từkhu vực tưnhân và thương mại) đểcó thểtrởthành một diễn đàn thảo luận với các bên có liên quan trong ngành Lâm nghiệp. Ban điều hành (PSC) lại quá đông đểcó thểra quyết định hiệu quả.Các t...

  pdf55 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 0

 • Kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trường các vấn đề về giới trong Lâm nghiệp làm cơ sở việc lồng ghép giới trong chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020Kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trường các vấn đề về giới trong Lâm nghiệp làm cơ sở việc lồng ghép giới trong chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

  Tóm tắt báo cáo Nghiên cứu này nhằm cung cấp cơsởcho việc hỗtrợxây dựng lồng ghép giới trong Chiến lược lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 – 2020 của Việt Nam. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm công tác giới của BộNông nghiệp và PTNT do Chương trình Hỗ trợngành lâm nghiệp, BộNông nghiệp và PTNT hỗtrợ. Các nội dung nghiên cứu: - Giới và v...

  pdf85 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1

 • Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt NamLâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam

  Phát triển lâm nghiệp cộng đồng là một nhu cầu khách quan trong việc thu hút sựtham gia chủ động của người dân, cộng đồng dân cưthôn buôn vào tiến trình quản lý rừng. Vì vậy trong dựthảo chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia từnăm 2006 – 2020 đã đềcập đến các mục tiêu, giải pháp để định hướng phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo và tạ...

  pdf66 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2021 | Lượt tải: 15

 • Đánh giá chỉ tiêu nông nghiệp năm 2004Đánh giá chỉ tiêu nông nghiệp năm 2004

  Chính phủ Viêt Nam đã quyết định tiến hành cuộc rà soát chi tiêu công và đánh giá tài chính lồng ghép (PER-IFA) để rà soát chính sách và quản lý chi tiêu công và từ đó xác định các biện phápđể đảm bảo rằng các ch-ơng trình chi tiêu công hỗ trợ các mục tiêu và -u tiên phát triển một cách hiệu quả nhất. Ngoài việc rà soát chung, PER-IFA lựa chọ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 1

 • Chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng ở một số nước châu ÁChuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng ở một số nước châu Á

  Từ nhiều đời nay, canh tác lúa nước là nền tảng hệ canh tác Châu Á. Trong quá trình công nghiệp hoá, giá của các nhân tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp (đất, lao động, vốn ) đều tăng, khiến lợi thế so sánh của sản xuất lúa giảm. Cuối những năm 1960, cuộc "Cách mạng xanh" đã được thực hiện ở nhiều vùng, đặc biệt là vùng trung tâm của châu á. Với n...

  doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 11

 • Đa dạng hóa nông nghiệp ở Việt NamĐa dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam

  Báo cáo này bao gồm bốn phần do nhóm cán bộcủa Ngân hàng Thếgiới soạn thảo. Đây là bản cập nhật của Báo cáo năm 1998 “Việt Nam – Thúc đẩy Công Cuộc Phát triển Nông thôn – TừViễn cảnh tới Hành động”, đặc biệt nhấn mạnh đến đa dạng hóa nông nghiệp. Báo cáo này đềcập chi tiết các vấn đềvềtrung hạn Việt Nam sẽphải đối mặt nhằm duy trì tốc độtăn...

  pdf90 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2382 | Lượt tải: 7

 • Đánh giá các mối đe dọa đối loài Bách tán Đài Loan kín (Taiwania Cryptomerioides) ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá các mối đe dọa đối loài Bách tán Đài Loan kín (Taiwania Cryptomerioides) ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

  Bách tán Đài Loan kín (Taiwania cryptomerioides) là cây gỗthường xanh, cùng gốc, to, có thểcaohơn 30 mvới đường kính thân đến hơn 1 m(ở Đài Loan có khi cao đến 75 mvới đường kính thân 3,5 m). Vùng phân bốcủa loài cây này là từBắc Myanmar qua phần lục địa của namTrung Trung Quốc. Tháng 10 năm2001 nhómnghiên cứu do TS. Nguyễn Tiến Hiệp làmtrư...

  pdf30 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 0