• Cẩm nang khởi sự kinh doanhCẩm nang khởi sự kinh doanh

    Quá trình khởi sự kinh doanh của bạn bắt đầu từ lúc có một ý tưởng lóe lên và có thể tạm gọi là kết thúc khi công ty bạn đã đi vào hoạt động ổn định. Thời gian này có thể chỉ kéo dài vài tháng, có khi lại buộc bạn phải xoay xở hàng năm trời. Việc phải đối diện với bản liệt kê (chưa đầy đủ) danh sách những việc cần làm như lên kế hoạch kinh doanh ch...

    doc18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 9

  • Tóm tắt luận án Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt NamTóm tắt luận án Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam

    Những năm gần đây, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đã động viên, khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Tuy nhiên, tiềm năng trong dân vẫn còn nhiều, nhưng chưa thật sự mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghi...

    pdf24 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2308 | Lượt tải: 3