• Luận án Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học địa lý 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngLuận án Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học địa lý 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nhiều mặt, trong đó Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Trong bối cảnh đó, giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) được xem là giải pháp mang tính chiến lược v...

  pdf219 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 504 | Lượt tải: 4

 • Luận án Lịch sự trong phỏng vấn báo chíLuận án Lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Trong xu thế toàn cầu hóa, giao tiếp trên phương tiện truyền thông đại chúng đóng một vai trò quan trọng và ngày càng được tăng cường. Cùng với sự phát triển của công nghệ in ấn và các phương tiện truyền thông, chưa bao giờ báo chí lại mở rộng với quy mô lớn như hiện nay. Trong các thể loại báo chí, phỏng vấn là thể loại chiếm được sự quan tâm đặc ...

  docx171 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 109129 | Lượt tải: 7

 • Luận án Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà NộiLuận án Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Dưới góc độ lý thuyết, NLCT của DN luôn là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của các DN mà còn là mối quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu cả trong và ngoài nước. Có khá nhiều nghiên cứu về NLCT của DN đã được thực hiện, tuy nhiên khái niệm về NLCT của DN vẫn chưa có sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó, các nhân tố tác động đến ...

  pdf182 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 109162 | Lượt tải: 13

 • Luận án Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC trong các đô thịLuận án Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC trong các đô thị

  Đô thị hoá là một xu hướng tất yếu của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Đối với các nước đang phát triển quá trình đô thị hoá cùng với quá trình cơ giới hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ trong đó có Việt Nam. Sau gần 30 năm đổi mới Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ...

  pdf164 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 108896 | Lượt tải: 1

 • Luận án Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà NộiLuận án Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà Nội

  1. Tính cấp thiết của đề tài Nông, lâm, thủy sản (gọi chung là nông nghiệp) là ngành sản xuất vật chất lâu đời nhất gắn liền với nền văn minh đầu tiên của nhân loại - văn minh nông nghiệp. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, ngành này vẫn giữ được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế nói chung cũng như trong đời sống xã hội. Nông...

  pdf205 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 109088 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thịĐề tài Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, quá trình đô thị hoá diễn ra hết sức nhanh chóng, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây tại các thành phố (TP) lớn như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Bước đầu hình thành các chuỗi đô thị trung tâm quốc gia chính gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đ...

  pdf252 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 108979 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn lang - Âu lạcLuận án Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn lang - Âu lạc

  1. Lý do chọn đề tài 1.1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta hiện nay, việc nhận thức về vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở nên đặc biệt quan trọng. Để bảo tồn văn hóa và làm sáng tỏ những giá trị văn học cổ truyền mà nhân dân lao động sáng tạo nên, việc nghiên cứu các truyện kể ...

  pdf165 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 109177 | Lượt tải: 7

 • Luận án Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của cán bộ văn phòng cấp xã/ phườngLuận án Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của cán bộ văn phòng cấp xã/ phường

  1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Trong hoạt động của chính quyền địa phương, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã (bao gồm xã, phường, thị trấn) đang là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu, bởi lẽ chính quyền cấp xã là cấp hành chính trong hệ thống các cơ quan hành pháp, thuộc hệ thống chính quyền cấp cơ sở, là cấp gần gũi...

  pdf234 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 108945 | Lượt tải: 3

 • Luận án Phát triển cảm xúc thẩm mĩ và tư duy khái quát cho học sinh trong giờ học thơ trữ tình ở trung học phổ thôngLuận án Phát triển cảm xúc thẩm mĩ và tư duy khái quát cho học sinh trong giờ học thơ trữ tình ở trung học phổ thông

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Phát triển năng lực ngƣời học là tƣ tƣởng cơ bản của các nền giáo dục tiên tiến, là trọng tâm của đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay Để hội nhập quốc tế, giáo dục Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ với xuất phát điểm là chuyển từ trọng tâm giáo dục kiến thức sang trọng tâm phát triển năng lực của người học. Bước ...

  pdf211 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 108968 | Lượt tải: 6

 • Luận án Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt NamLuận án Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam

  A. Tính cấp thiết của đề tài luận án Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, tham gia quá trình toàn cầu hoá và gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế đa phương ngày càng sâu rộng đã tạo ra môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến động với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. Mỗidoanh nghiệp có cơ hội nhất định nhưng luôn phải đối...

  pdf175 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 108922 | Lượt tải: 2