• Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nayTiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay

  Hàng ngày chúng ta tiếp xúc và sử dụng tiền , tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta trong việc trao đơi hàng hóa, tiêu dung,… vậy tiền là gì? Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về tiền tệ Theo Mác : tiền tệ là một thứ hàng hóa đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hóa, dùng để đo lường và biểu thị giá trị của tất cả hàng hóa...

  docx6 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 5183 | Lượt tải: 10

 • Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà NộiHoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

  Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng chung của nền kinh tếViệt Nam là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh sựphát triển đất nước và tăng cường hoà nhập với kinh tếkhu vực và thếgiới. Để đảm bảo cho sựphát triển này, vốn cần cho nền kinh tếví nhưmáu cần cho một cơthểsống. Với vai trò “ trái tim “ của nền kinh tế, hệthống ngân hà...

  pdf87 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 4820 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuậnLuận văn Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận

  Sựphát triển của Việt Nam cũng nhưcủa các nước Xã Hội ChủNghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sựchuyển hướng trong tưtưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước vềChủNghĩa Xã Hội(CNXH) và con đường đi lên CNXH.ỞViệt Nam,từsau những năm đổi mới đến nay mới chỉcó hơn 15 năm,đó thực sựchỉlà một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch sửphát triển c...

  pdf59 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 07/10/2012 | Lượt xem: 5135 | Lượt tải: 2