• Luận án Phát triển mô hình lý thuyết giải thích tác động của ác cảm mất mát và sự mong đợi về khả năng sinh lời lên hành vi tìm kiếm của người mua nhàLuận án Phát triển mô hình lý thuyết giải thích tác động của ác cảm mất mát và sự mong đợi về khả năng sinh lời lên hành vi tìm kiếm của người mua nhà

  Tóm tắt: Bên cạnh sự gia tăng mức giá sẵn lòng bán của người bán nhà như đã được giải thích bởi các mô hình lý thuyết của Stein (1995), Genesove & Mayer (2001), Sun & Seiler (2013), hiện tượng sụt giảm quy mô giao dịch nhà ở trong giai đoạn thị trường đi xuống còn được góp phần bởi sự sụt giảm của mức giá sẵn lòng mua của người mua nhà. Tuy nhiên, ...

  docx166 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 1

 • Luận án Cơ cấu lại thị trường nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà NộiLuận án Cơ cấu lại thị trường nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Thị trường nhà ở là một thành tố quan trọng của TTBĐS. Sự phát triển TTNƠ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Thị trường nhà ở phát triển đồng bộ, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy thị trường đất đai, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường vật liệu xây dựng Phát triển và theo đó nâng cao hiệu q...

  doc202 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 4

 • Luận án Nghiên cứu mối quan hệ giữa yêu cầu công việc, động lực làm việc và hành vi cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc: Trường hợp nhân viên thị trường bất động sản Việt NamLuận án Nghiên cứu mối quan hệ giữa yêu cầu công việc, động lực làm việc và hành vi cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc: Trường hợp nhân viên thị trường bất động sản Việt Nam

  Luận án nhằm khám phá mối quan hệ giữa yêu cầu công việc (yêu cầu công việc thách thức và yêu cầu công việc cản trở), động lực làm việc (nội sinh và ngoại sinh) và hành vi cá nhân (hành vi khai thác và hành vi khám phá) tác động đến hiệu quả công việc nhân viên thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án còn kiểm định vai trò điều tiết c...

  docx216 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 809 | Lượt tải: 2

 • Luận án Phát triển thị trường bất động sản Hà Nội theo hướng bền vữngLuận án Phát triển thị trường bất động sản Hà Nội theo hướng bền vững

  Việt Nam đã trải qua 36 năm đổi mới và phát triển, nước ta đã thành công trong việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội - chủ nghĩa. Trong đó phải kể đến sự hình thành phát triển đồng bộ các loại thị trường, như: Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu sinh hoạt, thị trường ti...

  docx229 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 886 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng NgãiĐề tài Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

  Tính tất yếu khách quan của đề tài Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, văn minh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo vệ vốn đất ...

  pdf54 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo ngành bất động sản tháng 03/2015Báo cáo ngành bất động sản tháng 03/2015

  Ngành Bất động sản thế giới Thị trường BĐS Mỹ gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế Mỹ, trong khi tăng trưởng GDP Mỹ lại tương quan chặt chẽ với tăng trưởng GDP thế giới nên bước đi của thị trường BĐS thế giới nhìn chung cũng là sự phản ánh bước đi của thị trường BĐS Mỹ. Thị trường BĐS Mỹ đang đi vào giai đoạn phục hồi (2014 – 2016) sau khi thoát kh...

  pdf122 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 86352 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nâng cao công tác quản lý trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng NaiĐề tài Nâng cao công tác quản lý trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Hiện nay một trong những nguyên nhân gây chậm trến tiến độ, tăng chi phí trong quá trình đầu tư xây dựng là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là công tác phức tập, liên quan đến nhiều vấn đề. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhu cầu về đầu tư xây dựng cao, những dự án liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều do đó làm th...

  pdf66 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 3467 | Lượt tải: 1

 • Bài tập lớn Định giá bất động sảnBài tập lớn Định giá bất động sản

  Ngày 30/11/2013, Công ty CP Đầu Tư và Thẩm định giá Việt Nam nhận được yêu cầu và kí kết hợp đồng của khách hàng là Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện về việc thẩm định Giá trị quyền sử dụng đất và công trình trên đất Tại số 209 Khuất Duy Tiến , thành phố Hà Nội với mục đích làm cơ sở tham khảo để bán tài sản. Giám đốc TDG Việ na...

  docx19 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 12483 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hoàn thiện qui trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở KKT Dung Quất, Quảng NgãiĐề tài Hoàn thiện qui trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở KKT Dung Quất, Quảng Ngãi

  Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ dân cư bị di dời liên quan đến các chương trình phát triển ngày càng cao do nhu cầu về cơ sở hạ tầng tăng nhanh do các dự án (DA) phát triển và mật độ dân cư tăng đáng kể. Các chương trình tái định cư (TĐC) bắt buộc phải di dời toàn bộ dân cư đến khu vực TĐC mới, khiến làm phá hủy cấu trúc xã hội và công việc củ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 3710 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kế hoạch phát triển kinh doanh bất động sảnĐề tài Kế hoạch phát triển kinh doanh bất động sản

  Kinh doanh bất ñộng sản là việc bỏvốn ñầu tưtạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất ñộng sản ñểbán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục ñích sinh lợi (Luật kinh doanh bất ñộng sản số63/2006/QH11 ngày 29/06/2006). Dựán kinh doanh bất ñộng sản ñược trong phân tích dưới ñây ñược hiểu là hoạt ñộng bỏvốn ñầu...

  pdf5 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 7793 | Lượt tải: 3