• Đề tài Một số vấn đề quản lý Nhà nước về đất đô thịĐề tài Một số vấn đề quản lý Nhà nước về đất đô thị

  Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan tọng trong việc quyết định sự phân bố va định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường vùng đô thị . Để quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, Nhà nước không những ban hành các điều luật nhằm điều chỉnh mối quan hệ đất đai mà còn thống kê toàn bộ và kịp thời nh...

  doc37 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 2733 | Lượt tải: 3

 • Đề án Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải phápĐề án Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp

  Đất đai có vai trò nền tảng cho mọi hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, nó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đất đai nói chung và đất đô thị nói riêng do diện tích có hạn, hiện nay trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá sẽ kèm theo đô thị hoá diễn ra mạnh các đô thị phát triển ngà...

  doc31 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 2544 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đấtĐề tài Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất

  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất nông- lâm nghiệp, là một trong những nguồn lực quan trọng cho chiến lược phát triển nền nông nghiệp quốc gia nói riêng cũng như chiến lược phát triển nền kinh tế nói chung. Nó là môi trường sống, là cơ sở tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Đối với con người...

  doc28 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 4021 | Lượt tải: 1

 • Đề án Thực trạng và những giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải DươngĐề án Thực trạng và những giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Dương

  Đô thị hoá với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội của các quốc gia, các đô thị đóng vai trò như những hạt nhân quan trọng. Các hoạt động kinh tế văn hoá chủ yếu của quốc gia đã và sẽ diễn ra chủ yếu ở các đô thị. Nghiên cứu các vấ...

  doc33 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 2879 | Lượt tải: 4

 • Đề án Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất, liên hệ với thị trường bất động sản ở Việt NamĐề án Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất, liên hệ với thị trường bất động sản ở Việt Nam

  Thị trường bất động sản ở Việt Nam đã được hình thành và đang trong quá trình phát triển bước đầu được mở rộng. Đến nay các tác nhân tham gia thị trường này bắt đầu hoạt động có hiệu quả tạo cơ sở cho tính ưu việt của thị trường này hoạt động. Quyền sử dụng đất là một loại hàng hoá quan trọng của thị trường đó. Vì thế giá quyền sử dụng đất hay nói ...

  doc29 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 3952 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt NamĐề tài Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt Nam

  Trong lịch sử phát triển của mọi quốc gia việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là việc làm không thể tránh khỏi. Nhịp độ phát triển càng lớn thì nhu cầu giải phóng mặt bằng càng cao và trở thành thách thức lớn đối với sự thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực chính...

  doc29 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 2508 | Lượt tải: 1

 • Đề án Vai trò quản lý của Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt NamĐề án Vai trò quản lý của Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

  Bất động sản khi tham gia thị trường thi trở thành một loại hàng hoá đặc biệt mà không một nhà nước nào bỏ qua việc định hướng, điều tiết và kiểm soát. Điều này không quyết định bởi ý chí của nhà nước mà là sự bắt buộc phải làm để toàn bộ nền kinh tế được vận hành một cách lành mạnh và có hiệu quả. Không ai có thể phủ nhận đựơc vai trò to lớn của t...

  doc43 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/03/2013 | Lượt xem: 3716 | Lượt tải: 1

 • Đề án Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước taĐề án Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước ta

  Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đản...

  doc28 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/03/2013 | Lượt xem: 2878 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nghiên cứu marketing bất động sản ứng dụng lý thuyết vị thế, chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Nghiên cứu marketing bất động sản ứng dụng lý thuyết vị thế, chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

   Tính cấp thiết của đề tài Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Phát triển và vận hành tốt thị trường này sẽ góp phần to lớn vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo khả năng thu hút đa dạng các nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng ...

  doc29 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 05/03/2013 | Lượt xem: 6417 | Lượt tải: 4

 • Giá trị và giá cả bất động sảnGiá trị và giá cả bất động sản

  (Bản scan) Một số khái niệm về giá trị khác trong lĩnh vực bất động sản là giá trị đầu tư dựa trên những thông số hay giả định của nhà đầu tư. Để minh hoạt về giá trị đầu tư, có thể nêu trường hợp một công ty phát triển nhà tham gia nâng cấp một khu việt thự và căn hộ cũ kỹ nhưng nằm trong quy hoạch bảo tồn di tích lịch sử. Lợi ích kinh doanh có đ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 3045 | Lượt tải: 1