• Luận án Giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa BìnhLuận án Giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình

  Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu của luận án hướng tới: (i) Luận giải và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp; (ii) Đánh giá thực trạng thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình thời gian qua; (iii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp thu hút ...

  pdf233 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 3

 • Luận án Huy động vốn đầu tư cho khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú ThọLuận án Huy động vốn đầu tư cho khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Phú Thọ là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của khu vực trung du miền núi phía Bắc, là cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội, cầu nối trung chuyển, giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi phía Bắc. Với lợi thế nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, trên trục hành lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Mi...

  pdf184 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 2

 • Luận án Tác động của biến động dòng tiền đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt NamLuận án Tác động của biến động dòng tiền đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

  Luận án nghiên cứu những ảnh hưởng icủa ibiến lđộng ldòng 2tiền tới lcấu ltrúc lvốn của lcác doanh lnghiệp lniêm lyết ltại lViệt lNam ltrong lgiai lđoạn l2008-2019. Điểm lkhác lbiệt lso với lnhững lnghiên lcứu ltrước lđây, lnghiên lcứu xem xét thêm sự ltác lđộng lcủa CEO có kinh nghiệm làm việc ltrongl tàii chính, sở hữu của nhà nước, sở hữu của...

  pdf153 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 3

 • Luận án Thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia đang phát triểnLuận án Thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia đang phát triển

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới trong nhiều năm qua và là một chủ đề quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển. Trong quá trình toàn cầu hóa, FDI được xem là công cụ quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của rất nhiều nước trên thế giới (Wang, 2009); FDI có thể giúp vượt qua sự tr...

  pdf179 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 2

 • Luận án Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt NamLuận án Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  Thu hút đầu tư nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng đối với các nước đang phát triển như Việt Nam để bổ sung sự thiếu hụt về nguồn vốn trong nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, kích thích tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống của người dân. Cùng với quá trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư gián tiếp ...

  pdf195 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 5

 • Luận án Ảnh hưởng của một số tính cách đến dự định đầu tư cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Vai trò trung gian của nhận thức rủi ro, nhận thức không chắc chắn và kết quả đầu tưLuận án Ảnh hưởng của một số tính cách đến dự định đầu tư cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Vai trò trung gian của nhận thức rủi ro, nhận thức không chắc chắn và kết quả đầu tư

  Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các mối quan hệ giữa đặc điểm các tính cách cá nhân của nhà đầu tư,”nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn, kết quả đầu tư và dự định tiếp tục đầu tư cổ phiếu trong tương lai tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Kết quả cho th...

  docx210 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 3

 • Luận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mớiLuận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mới

  Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, mặc dù xu hướng tự do hóa và toàn cầu hóa vẫn được tiếp tục nhưng có những trở ngại không nhỏ. Chủ nghĩa bảo hộ nổi lên ở một số khu vực. Bên cạnh đó, thế giới xuất hiện một số sự kiện quan trọng có thể làm thay đổi trật tự kinh tế thế giới vốn tồn tại trong mấy thập niên qua. Cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - T...

  pdf186 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quản lý vốn đầu tư công tại bộ y tế Việt NamLuận án Quản lý vốn đầu tư công tại bộ y tế Việt Nam

  Y tế là một dịch vụ thiết yếu, tầm quan trọng của y tế đối với sự phát triển KT-XH là không thể phủ nhận. Đó là thực tại khách quan mà đa số ngƣời dân ở các mức trình độ văn hóa khác nhau đều thống nhất thừa nhận. Tuy nhiên, muốn tổ chức đƣợc hoạt động y tế để góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho ngƣời dân trên mọi phƣơng diện, rất cần có s...

  pdf215 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 1

 • Luận án Hiệu ứng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Savannakhet, LàoLuận án Hiệu ứng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Savannakhet, Lào

  Trong thời đại ngày nay, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này đã giúp cho nền kinh tế thế giới ngày càng thống nhất, đòi hỏi các quốc gia cần phải mở cửa, tham gia tích cực vào các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Cùng chung xu thế đó, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng ...

  pdf175 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo thực tại Công ty TNHH MTV FPT miền trungBáo cáo thực tại Công ty TNHH MTV FPT miền trung

  (Bản scan) A. TÔNG QUAN VÈ CÔNG TY TNHH MTV FPT MIỀN TRUNG 1. Giói thiệu chung: Được thành lập ngày 31/01/1997, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khời đầu với tên gọi Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến. Hơn 10 năm qua, tù’ một trung tâm xây dụng và phát triên mạng Trí tuệ Việt Nam với 4 thành viên, giờ đây FPT Telecom đã trở thành một trong...

  pdf34 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 1705 | Lượt tải: 0