• Luận án Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt NamLuận án Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam

  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 2822 | Lượt tải: 1

 • Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương ở Việt Nam hiện nayLuận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Trong những năm tới, kinh tế Việt Nam bước sang giai đoạn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Chính phủ đã khuyến khích chính quyền các địa phương chủ động trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Trong hoàn cảnh đó, Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) đ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 4498 | Lượt tải: 1

 • Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt NamLuận án Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam

  Cùng với quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập nền kinh tế thế giới, trong hơn 10 năm qua (1993-2004), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã thực sự góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất n-ớc, xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ cải cách chính sách kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên: “do nhiều nguy...

  pdf22 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 4

 • Luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt NamLuận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam

  Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh quyết định sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Một trong các yếu tố quan trọng cấu thành năng lực cạnh tranh là nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao, yếu tố này có đ-ợc thông qua giáo dục đào tạo (GD-ĐT) và đặc biệt là thông qua đào tạo nghề (ĐTN), nơi tạo r...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 2493 | Lượt tải: 3

 • Luận án Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamLuận án Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

  N-ớc ta phát triển kinh tế, thực hiện CNH- HĐH từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với khoảng 80% dân số có cuộc sống gắn liền với kinh tế nông nghiệp. Đảng và Nhà n-ớc đã nhận thức sự nghiệp CNH-HĐH phải đ-ợc bắt đầu từ nông nghiệp. Nghị Quyết Hội nghị Trung -ơng 6 (lần 1) của Ban chấp hành Trung -ơng Đảng khoá VIII đã khẳng định: "Ti...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 2269 | Lượt tải: 5

 • Thống kê doanh nghiệpThống kê doanh nghiệp

  Từ thời cổ đại người ta đã biết ghi chép số liệu một cách đơn giản nhằm quản lý vật nuôi ở các bộ lạc

  pdf23 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 3393 | Lượt tải: 1

 • Dự án đầu tư Nhà máy gạch đất sét nung công suất 15tr viên-nămDự án đầu tư Nhà máy gạch đất sét nung công suất 15tr viên-năm

  Mục tiêu của dự án. - Đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm gốm xây dựng (gạch xây các loại.) - Thiết bị công nghệ sản xuất có trình độ tiên tiến và mức độ cơ giới hoá cao, sản phẩm sản xuất có chất lượng đạt TCVN. - Phù hợp với quy hoạch phát triển Ngành xây dựng, với hiện trạng mặt bằng, khả năng về nguồn vốn và...

  pdf23 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 4726 | Lượt tải: 2