• Đề tài Chiến lược kinh doanh của tập đoàn café Trung Nguyên - ThS Đỗ Văn TínhĐề tài Chiến lược kinh doanh của tập đoàn café Trung Nguyên - ThS Đỗ Văn Tính

  Hiện nay, cà phê là một mặt hàng sản xuất kinh doanh quan trọng. Ngành cà phê Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường cà phê thế giới. Hàng năm, ngành cà phê đã đưa về cho đất nước một khối lượng kim ngạch đáng kể và giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn hộ gia đình ở các khu vực miền núi đặc biệt là...

  doc9 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 6768 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH Việt NamĐề tài Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH Việt Nam

  Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế đ...

  doc75 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)Đề tài Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó đã góp phần làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, những người lao động ...

  doc62 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Toàn CầuĐề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Toàn Cầu

  Hòa chung với xu thế toàn cầu hóa, sau nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2006 Việt Nam đã được kết nạp là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Sự ra nhập đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng, giao lưu buôn bán giữa nước ta và các nước trên thế giới tăng trưởng không ngừng, kim n...

  doc62 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2892 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003 - 2009Đề tài Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003 - 2009

  Để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho mọi người dân và đảm bảo sự bình đẳng trong khám chữa bệnh thì việc thực hiện BHYT là vô cùng cần thiết. Điều 39, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam khẳng định: "Thực hiện BHYT tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ". Theo Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã ...

  doc67 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 4242 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau tại BHXH giai đoạn 2005-2009Đề tài Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau tại BHXH giai đoạn 2005-2009

  Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Bản chất của BHXH chính là sự tương trợ cộng đồng, đoàn kết đùm bọc chia sẻ rủi ro cho nhau, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với từng thời kỳ và...

  doc73 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 6362 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thị trường Bảo hiểm Thương mại Việt NamĐề tài Thị trường Bảo hiểm Thương mại Việt Nam

  Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10, BHTM ( còn được gọi là Bảo hiểm rủi ro hoặc Bảo hiểm kinh doanh) là một thỏa thuận, qua đó, bên tham gia Bảo hiểm cam kết trả cho doanh nghiệp Bảo hiểm một khoản tiền gọi là phí Bảo hiểm; ngược lại, doanh nghiệp Bảo hiểm cũng cảm kết sẽ chi trả hoặc bồi thường một khoản tiền khi có rủi ro được ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 8911 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Các quy định thể hiện sự phân cấp quản lý hoạt động sự nghiệp BHXH của các cơ quan BHXH cấp Trung Ương, cấp tỉnh, cấp huyện ở Việt Nam hiện nayĐề tài Các quy định thể hiện sự phân cấp quản lý hoạt động sự nghiệp BHXH của các cơ quan BHXH cấp Trung Ương, cấp tỉnh, cấp huyện ở Việt Nam hiện nay

  Mục tiêu cơ bản của việc phân cấp quản lý hoạt động sự nghiệp BHXH là phát huy dân chủ, nâng cao tính chủ động, năng động của các cấp quản lý gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nhất định. Bên cạnh đó, phân cấp quản lý cũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính, do đó việc phân cấp quản lý hoạt động sự nghiệp BHXH là hết sứ...

  doc6 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nayĐề tài Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay

  Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các ...

  doc87 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3304 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải phápTiểu luận Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Ngày 1.1.2009, tại Việt Nam một loại hình bảo hiểm mới đã bắt đầu có hiệu lực nhằm bảo vệ, hỗ trợ những đối tượng lao động thất nghiệp. Đó là bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ). Sự ra đời của loại hình bảo hiểm này thực sự là một bước tiến lớn trong con đường phát triển của ngành bảo hiểm Việt nam nói riêng và nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và N...

  doc36 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 7100 | Lượt tải: 3